Budowa pszczoły

Opublikowano w Zwierzęta

 

Budowa ciała pszczoły - äußere Merkmale einer Honigbiene

budowa pszczoły_

1- oko złożone (das Facettenauge)
2- czułek (die Antenne)
3- aparat gębowy (das Mundwerkzeuge)
4- odnóże pierwszej pary (das Vorderbein)
5- odnóże drugiej pary (das Mittelbein)
6- koszyczek pyłkowy (das Pollenkörbchen)
7- odnóże tylne (das Hinterbein)
8- żądło (der Stachel)
9- odwłok (der Hinterleib)
10- skrzydło pierwszej pary (der Flügel)
11- tułów (der Thorax)