Serce

włącz . Opublikowano w Człowiek

 

 

 

Serce - Herz

serce__bild: www.wissen.de

1- łuk aorty (der Aortenbogen)
2- pień płucny (der Lungenarterienstamm
)
3- zastawka płucna (die Pulmonalklappe )
4- lewy przedsionek (linker Vorhof(der)
)
5- żyły płucne lewe (linke Lungenvene )
6- zastawka dwudzielna (die Mitralklappe )
7- zastawka aortalna (
die Aortenklappe)
8- lewa komora (linke Herzkammer)
9- mięśnie brodawkowate (der Papillarmuskel)
10- przegroda międzykomorowa (das Kammerseptum)
11- mięsień sercowy (der Herzmuskel)
12- aorta (die Aorta)
13- żyła główna dolna (untere Hohlvene(die))
14- wsierdzie (die Herzwandschicht)
15- prawa komora (rechte Herzkammer(die))
16-
zastawka trójdzielna (die Trikuspidalklappe)
17- żyły płucne prawe (rechte Lungenvene(die))

18- prawy przedsionek (rechter Vorhof)

19- żyła główna górna (obere Hohlvene)

 

Mesenterialarterie