Wybierz język witryny

Nauka niemiecki

Tekst dla średniozaawansowanych - Die gebannte Gefahr - Zażegnane niebepieczeństwo

Opublikowano w Teksty

 

Tekst dla średniozaawansowanych - Die gebannte Gefahr - Zażegnane niebepieczeństwo

Frau Lukas wird von ihrem Mann zu einem Damengeburtstag gefahren. Erschöpft macht sie es sich im Wagen bequem.

Plötzlich wird ihr Gesicht von Schreck verzerrt. "Wir müssen sofort nach Hause fahren, Waldemar, ich habe das Bügeleisen nicht ausgeschaltet!

Ihr Mann entgegnet mit stoischer Ruhe: "Wir müssen nicht."

"Aber es kann doch ein Feuer ausbrechen!!"

"Das ist unmöglich."

"Aber warum, Waldemar? So red' doch!"

"Ich habe vergessen, den Wasserhahn im Badezimmer zuzudrehen."

Mąż odwozi panią Lucas na urodziny, na które są zaproszone tylko panie. Wyczerpana rozsiada się wygodnie w wozie.

Nagle jej twarz wykrzywia się przerażeniem. "Waldemarze, musimy natychmiast wracać do domu, nie wyłączyłam żelazka! ".

Jej mąż odpowiada ze stoickim spokojem : "Nie musimy".

"Przecież może wybuchnąć pożar !!"

"To jest niemożliwe"

"Ależ dlaczego, Waldemarze? No mów wreszcie!"

"Zapomniałem  zakręcić kurek w łazience."

 

Objaśnienia

zapobiec niebezpieczeństwu

eine Gefahr bannen

wykrzywiony z przerażenia

von Schreck verzerrt

żelazko

das Bügeleisen

wyłączyć

ausschalten

odpowiadać

entgegnen

ze stoickim spokojem

mit stoischer Ruhe

wybucha pożar

ein Feuer bricht aus

mów wreszcie

so red' doch'

kurek

der Wasserhahn, l.mn. ¨-e