Nauka niemiecki

10_lekcja dziesiąta-logistyka-słownictwo, ćwiczenia sprawdzające

Opublikowano w Słownictwo

· działać, negocjować · verhandeln
· Musimy wynegocjować lepsze warunki. · Wir müssen bessere Konditionen verhandeln.
· warunki · die Konditionen
· Musimy wynegocjować lepsze warunki. · Wir müssen bessere Konditionen verhandeln.
· sprawdzać, kontrolować · inspizieren
· Kontrolujemy roboty budowlane. · Wir inspizieren Bauwerk.
· programista · der Softwäre Ingeneur
· Testuje kod. · Er prüft die Kodierung.
· wychwytywanie problemów · die Fehlerbehebung
· Przeprowadza regulację. · Er macht Fehlerbehebung und
Debugging/Fehlersuche.
· usuwanie błędów · das Debugging / die Fehlersuche
· Przeprowadza regulację. · Er macht Fehlerbehebung und
Debugging/Fehlersuche.
· magazyn · das Lager
· Pracuje w magazynie. · Er arbeitet in einem Warenlager / Lager.
· prowadzić ewidencję · aufzeichnungen machen
· Dokumentacja musi być przechowywana
elektronicznie.
· Die Aufzeichnungen müssen elektronisch
gemacht werden.
· zarządzać bazą danych · die Daten verwalten.
· Kto jest odpowiedzialny za kierowanie bazą
danych?
· Wer ist für die Datenverwaltung
verantwortlich?
· odbierać przesyłki · lieferungen erhalten
· Otrzymujemy przesyłki codziennie do 17. · Wir erhlaten jeden Tag bis 17 Ur unsere
Lieferungen.
· badać · untersuchen
· Bada próbki. · Er untersucht Proben.
· próbka · die Probe
· Bada próbki. · Er untersucht Proben.
· wiadomość · der Bericht
· Kiedy napisałeś tę wiadomość? · Wann hast du den Bericht geschrieben?
· analizować · analysieren
· Analizował pięć różnych próbek. · Er hat fünf unterschiedliche Proben
analysiert.
· w magazynie · auf Lager
· Ile mamy w magazynie? · Wie viel haben wir auf Lager?
· targować się o cenę, negocjować · schnäppchen / verhandeln
· Jak bardzo możemy targować się o cenę? · Wieviel koennen wir noch verhandeln?
· dobra okazja · das Schnäppchen
· Byłaby to świetna cena. · Das wäre ein Schnäppchen.
· myślnik · der Bindestrich
· Pisze się to z myślnikiem. · Es wird mit Bindestrich geschrieben.
· podkreślnik · der Unterstrich
· To jest podkreślone. · Es ist unterstrichen.
· kropka · der Punkt
· www.apple.com · www.apple.com
· małpa · At / Der Klammeraffe
· Mój email to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. · Meine Email ist peter at gmail.com
· dwukropek · der Doppelpunkt
· Na końcu zdania daj dwukropek. · Mach den Poppelpunkt an das Ende des
Satzes.
· ukośnik · der Schrägstrich
· Niech Pan/Pani nie pisze ukośnika. Niech
Państwo nie piszą ukośnika.
· Schreiben Sie nicht Schrägstrich.
· wiadomość, news · die Nachricht
· Dobrą wiadomością jest, że … · Die gute Nachricht ist das …
· zapakować · packen
· Jak powinniśmy to zapakować? · Wie sollen wir es packen?
· opakowanie · Die Verpackung
· Pakowanie eksportowe jest bardziej
wymagające.
· Überseeverpackung ist anspruchsvoller.
· informacje · die Information
· Potrzebują trochę informacji. · Ich brauche eine Information/Auskunft.
· dane · die Daten
· Potrzebujemy mnóstwa danych. · Wir brauchen viele Daten.
· opracowany · anspruchsvoll
· Ich strona internetowa jest dobrze
opracowana.
· Ihre Webseite ist sehr anspruchsvoll.
· łącze · die Verbindung
· Czy jest tutaj łącze internetowe? · Gibt es hier irgendwo eine
Internetverbindung?
· gadżety · Die Gadgets /die Dinge
· Istnieje wiele gadżetów, które mogą ułatwić ci
życie.
· Es gibt viele Dinge die dein Leben einfacher
machen.
· przykleić · kleben / stecken
· Proszę przyklej to na gazetkę. · Bitte stecke das ans Notizbrett.
· kierować · steuern
· To urządzenie kieruje dopływ prądu. · Dieses Gerät steuert den Stromzufluss.
· kontrolować · kontrollieren
· Straż sprawdzi Pani/Pana identyfikator. · Der Wachposten wird Ihr Ausweiss
kontrollieren.
· bezprzewodowy · drahtlos
· Czy istnieje połączenie bezprzewodowe? · Gibt es hier eine drahtlose Verbindung?
· ilość · die Anzahl, die Menge
· Nasza średnia wynosi sto sztuk na godzinę. · Unsere durchschnittliche Anzahl ist 100 Stück
pro Stunde.
· współrzędne · das GPS
· Czy możesz mi podać współrzędne gps? · Kannst du mir die GPS Koordinaten geben?
· kontener · der Kontainer
· Ile możesz napchać do kontenera? · Wieviel kannst du in den Kontainer stopfen?
· pojazd · das Fahrzeug
· Ile ma przyjechać pojazdów? · Wieviele Fahrzeuge sollten ankommen?
· transport · der Transport
· Porozmawiaj z dostawcą. · Sprich mit der Transportfirma.
· opakowanie · die Verpackung
· Czy są jakieś specjalne wymagania dotyczące
opakowania?
· Bedarf es einer besonderen Verpackung?
· ustawienia · aufbauen
· Musimy ustawić ten system. · Wir müssen das System aufbauen.
· gwarancja · die Garantie
· Ile trwa gwarancja, której udzielacie? · Wie lange ist die Garantie die sie gewähren?
· magazynowanie · das Lager
· Jakie są warunki magazynowania? · Wie sind die Lagerkonditionen?
· odłączyć · Trennen / abstellen
· Odłączcie maszynę przed tym niż
rozpoczniecie konserwację.
· Bitte die Maschine vor der Wartung abstellen.
· przyłączyć · Verbinden / anstellen
· Podłączcie to urządzenie przed tym nim
rozpoczniecie pracować.
· Bitte das Gerät vor Arbeitsbeginn erst
anstellen.
· przekraczać · übersteigen
· W temperaturze przekraczającej 50 stopni
Celsjusza.
· Mit einer Temperatur die 50 Grad übersteigt

· opakowanie · verpackung
· Niech Pan/Pani zdejmie opakowanie. Niech
Państwo zdejmą opakowanie.
· Entfernen Sie die Verpackung.
· karton · der Karton, die Pappe
· Niech Pan/Pani owinie to w karton. Niech
Państwo owiną to w karton.
· Verpacken Sie es in Pappe.
· worek · der Sack
· Proszek magazynowany jest w workach. · Das Puder wird in Säcken gelagert.
· pudełko, skrzynka składana · die Kiste
· To jest magazynowane w pudełkach. · Es wird in Kisten gelagert.
· beczka · das Fass
· Dlaczego jest to w beczkach? · Warum ist es in Fässern?
· paleta · die Palette
· Ile palet może Pan/Pani wysłać w jednej
ciężarówce? Ile palet możecie Państwo wysłać w
jednej ciężarówce?
· Wieviele Paletten können Sie auf einem LKW
liefern?
· układać w stos · stapeln
· Palety musi Pan/Pani ułożyć w stos. Palety
muszą Państwo ułożyć w stos.
· Sie müssen die Paletten stapeln.
· zaopatrzenie · die Beschaffung
· Zaopatrzenie działa świetnie. · Die Beschaffung funktioniert perfekt.
· producent · der Hersteller
· Są producentami sprzętu pomiarowego. · Sie sind Hersteller von Messgeräten.
· zakup · der Einkauf
· Dział zakupów robi świetną robotę. · Die Einkaufsabteilung macht einen
excellenten Job.