Nauka niemiecki

11_lekcja jedenasta-logistyka-ćwiczenia

Opublikowano w Słownictwo

UWAGA W NIEKTÓRYCH SŁOWACH MOGĄ POJAWIĆ SIĘ BŁĘDY W POSTACI LITERÓWEK

Der Wachposten wird Ihr Ausweiss
kontrollieren.
· Straż sprawdzi Pani/Pana identyfikator.
· Er macht Fehlerbehebung und
Debugging/Fehlersuche.
· Przeprowadza regulację.
· Wieviel koennen wir noch verhandeln? · Jak bardzo możemy targować się o cenę?
· Wir müssen bessere Konditionen verhandeln. · Musimy wynegocjować lepsze warunki.
· Sie sind Hersteller von Messgeräten. · Są producentami sprzętu pomiarowego.
· Entfernen Sie die Verpackung. · Niech Pan/Pani zdejmie opakowanie. Niech
Państwo zdejmą opakowanie.
· Das Puder wird in Säcken gelagert. · Proszek magazynowany jest w workach.
· Es gibt viele Dinge die dein Leben einfacher
machen.
· Istnieje wiele gadżetów, które mogą ułatwić ci
życie.
· Wir erhlaten jeden Tag bis 17 Ur unsere
Lieferungen.
· Otrzymujemy przesyłki codziennie do 17.
· Bitte die Maschine vor der Wartung abstellen. · Odłączcie maszynę przed tym niż
rozpoczniecie konserwację.
· www.apple.com · www.apple.com
· Er untersucht Proben. · Bada próbki.
· Er macht Fehlerbehebung und
Debugging/Fehlersuche.
· Przeprowadza regulację.
· Unsere durchschnittliche Anzahl ist 100 Stück
pro Stunde.
· Nasza średnia wynosi sto sztuk na godzinę.
· Bedarf es einer besonderen Verpackung? · Czy są jakieś specjalne wymagania dotyczące
opakowania?
· Es wird mit Bindestrich geschrieben. · Pisze się to z myślnikiem.
· Es ist unterstrichen. · To jest podkreślone.
· Mit einer Temperatur die 50 Grad übersteigt

· W temperaturze przekraczającej 50 stopni
Celsjusza.
· Er untersucht Proben. · Bada próbki.
· Er arbeitet in einem Warenlager / Lager. · Pracuje w magazynie.
· Warum ist es in Fässern? · Dlaczego jest to w beczkach?
· Es wird in Kisten gelagert. · To jest magazynowane w pudełkach.
· Meine Email ist peter at gmail.com · Mój email to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
· Wie sollen wir es packen? · Jak powinniśmy to zapakować?
· Er hat fünf unterschiedliche Proben
analysiert.
· Analizował pięć różnych próbek.
· Sie müssen die Paletten stapeln. · Palety musi Pan/Pani ułożyć w stos. Palety
muszą Państwo ułożyć w stos.
· Die Aufzeichnungen müssen elektronisch
gemacht werden.
· Dokumentacja musi być przechowywana
elektronicznie.
· Wieviele Paletten können Sie auf einem LKW
liefern?
· Ile palet może Pan/Pani wysłać w jednej
ciężarówce? Ile palet możecie Państwo wysłać w
jednej ciężarówce?
· Wie viel haben wir auf Lager? · Ile mamy w magazynie?
· Gibt es hier eine drahtlose Verbindung? · Czy istnieje połączenie bezprzewodowe?
· Wir inspizieren Bauwerk. · Kontrolujemy roboty budowlane.
· Gibt es hier irgendwo eine
Internetverbindung?
· Czy jest tutaj łącze internetowe?
· Wer ist für die Datenverwaltung
verantwortlich?
· Kto jest odpowiedzialny za kierowanie bazą
danych?
· Wieviel kannst du in den Kontainer stopfen? · Ile możesz napchać do kontenera?
· Wir müssen das System aufbauen. · Musimy ustawić ten system.
· Wir brauchen viele Daten. · Potrzebujemy mnóstwa danych.
· Sprich mit der Transportfirma. · Porozmawiaj z dostawcą.
· Er prüft die Kodierung. · Testuje kod.
· Bitte das Gerät vor Arbeitsbeginn erst
anstellen.
· Podłączcie to urządzenie przed tym nim
rozpoczniecie pracować.
· Schreiben Sie nicht Schrägstrich. · Niech Pan/Pani nie pisze ukośnika. Niech
Państwo nie piszą ukośnika.
· Wie lange ist die Garantie die sie gewähren? · Ile trwa gwarancja, której udzielacie?
· Das wäre ein Schnäppchen. · Byłaby to świetna cena.
· Wir müssen bessere Konditionen verhandeln. · Musimy wynegocjować lepsze warunki.
· Wann hast du den Bericht geschrieben? · Kiedy napisałeś tę wiadomość?
· Mach den Poppelpunkt an das Ende des
Satzes.
· Na końcu zdania daj dwukropek.
· Die gute Nachricht ist das … · Dobrą wiadomością jest, że …
· Wieviele Fahrzeuge sollten ankommen? · Ile ma przyjechać pojazdów?
· Bitte stecke das ans Notizbrett. · Proszę przyklej to na gazetkę.
· Ihre Webseite ist sehr anspruchsvoll. · Ich strona internetowa jest dobrze
opracowana.
· Die Beschaffung funktioniert perfekt. · Zaopatrzenie działa świetnie.
· Ich brauche eine Information/Auskunft. · Potrzebują trochę informacji.
· Wie sind die Lagerkonditionen? · Jakie są warunki magazynowania?
· Verpacken Sie es in Pappe. · Niech Pan/Pani owinie to w karton. Niech
Państwo owiną to w karton.
· Dieses Gerät steuert den Stromzufluss. · To urządzenie kieruje dopływ prądu.
· Überseeverpackung ist anspruchsvoller. · Pakowanie eksportowe jest bardziej
wymagające.
· Kannst du mir die GPS Koordinaten geben? · Czy możesz mi podać współrzędne gps?
· Die Einkaufsabteilung macht einen
excellenten Job.