Wybierz język witryny

Nauka niemiecki

Großes Deutsches Sprachdiplom

Opublikowano w Certyfikaty

Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS, poziom powyżej C2 - wykracza nawet poza skalę stworzoną przez eurokundli) - potwornie trudny (poziom języka nienaganny, zbliżony do porządnie wykształconych Niemców), do 01.09.2006 roku dawał uprawnienia do nauczania języka niemieckiego w szkolnictwie podstawowym / gimnazjalnym / liceach (w tych ostatnich pod warunkiem posiadania "jakiegoś innego magistra"), uprawnia do podjęcia pracy jako nauczyciel w wielu krajach (głównie kraje Trzeciego Świata itp.), zwalnia z językowych egzaminów wstępnych na wszystkich niemieckich uczelniach, zwalniał ze starej matury, honorowany przez polskie służby cywilne, zwalnia(ł) z egzaminów/rozmów kwalifikacyjnych na germanistykę dzienną na prywatnych polskich uczelniach (np. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie) .