Wybierz język witryny

Nauka niemiecki

Kleines Deutsches Sprachdiplom

Opublikowano w Certyfikaty

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS, poziom C2) - bardzo, bardzo trudny, do 01.09.2006 roku dawał uprawnienia do nauczania języka niemieckiego w szkolnictwie podstawowym / gimnazjalnym / liceach (w tych ostatnich pod warunkiem posiadania "jakiegoś innego magistra"), zwalnia z językowych egzaminów wstępnych na wszystkich niemieckich uczelniach, do 2005 roku zwalniał ze starej matury, honorowany przez polskie służby cywilne, zwalnia z egzaminów/rozmów kwalifikacyjnych na germanistykę dzienną na prywatnych polskich uczelniach (np. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie).