Nauka niemiecki

Litera K

Opublikowano w Medyczny słownik niemiecko polski

K

kabina / Kabine /, Kammer /

— klimatyczna Klimakammer/

— prysznicowa Badekabine/ kaczka /(basen) Ente/, Urinaln, Urinflasche/ kaftan m bezpieczeństwa Zwangsjacke /,

Schutzjacke / kakao n (nasienie drzewa kakaowego)

Kakao m

kakaowe masło n Kakaobutter / kakodyl m Kakodyl n, Tetramethyldiarsin n kala-azar m Kala-Azar / kalcemia / Kalzämie /

kalcyfcrol m Kalziferol «, Vitamin n D 2,

antirachitisches Vitamin n kalcymetr m Kalzimcter n kalcynacja / Kalzination / kalcynować kalzinieren kalcynowanie n

Kalzinieren «, Kalzinierung/ kalcynowany kalziniert kalcynoza / Kalzinose / Kalzium speicherung / kalcynuria/Kalziurie/

Kalkausscheidung/

im Urin

kalcypenia /'Kalkarmut/ Kalkmangel m (Blut) kalcytonina / Kalzitonin n kalectwo n Infirmität / Krüppelhaftigkeit/

Körperbehinderung / kaleka / Krüppel m, Invalide m kalendarz m Kalender m

— miesiączkowania Blutungskalender m

— napadów Anfallskalender m

kaletka/Schleimbeutel m, Bursa/, Beutel m

kalibrowanie n Kalibrierung/

kaliemia / Kaliämie / Kaliumspiegel m des Blutes

kaliforn m, Cf Californium «, Cf Kalifornium «, Cf

kalikreina/Kallikrein n

kalkulator m Rechner m, Taschenrechner m

kaloria / Kalorie /

— pusta leere Kalorie/

kaloryczność / Kaloriengehalt m, Kalorienwert m

kaloryczny kalorisch

kaloryfer m Kalorifcr m, Heizkörper m kalorymetr m Kalorimeter «, Wärmemesser m

— cieczowy Mischungskalorimeter n

— na niskie temperatury Frigorimeter n - parowy Verdampfungskalorimeter n

— przepływowy Durchflußkalorimeter n

— różnicowy Differentialkalorimeter n

kalorymetria / Kalorimetrie / Wärmemessung/

kał m Kot m, Exkremente n /?/, Fäkalien n pl, Faezes f pl

kałowy kotig, fäkal, fäkulent, sterkoral

kałopodobny kotähnlich

kamera / Kamera /

— pomiarowa Meßkamcra /

— reprodukcyjna Reproduktionskamera/ kamerton m Stimmgabel / kamfora / Kampher m. Kampfer m, Cam-

phora /

— japońska Japankampfer m

— sproszkowana Kampferpulver n karbolowana Karbolkampfer m kamforowy kampherhaltig kamica /Steinkrankheit/ Lithiasis/

jelitowa Darmsteinbildung/, Kotsteinbildung / Enterolithiasis /

— Izowa Tränensteinleiden n, Dakryoli-thiasis /

— moczowa Urolithiasis / Harnsteinleiden m

— nerkowa Nierensteinkrankhcit / Ne-phrolithiasis /

— oskrzelowa Broncholithiasis / Bronchialsteinbildung /

— pęcherza (moczowego) Blasensteinlei-den n, Zystolithiasis/

pęcherzyka żółciowego Cholezystoli-thiasis /

— płucna Lungensteinleiden n

— przewodu żółciowego wspólnego Cholc-docholithiasis /

— ślinowa Sialolithiasis /

żółciowa Cholclithiasis / Gallensteinkrankheit /

kamica

157

kanaliki

kamica żółciowa rzekoma Pseudocholelithia-

sis /

kamiczy steinig kamieniotwórczy lithogen kamień m Stein m, Konkrement n

— bakteryjny Baktericnstein m

— barwnikowy Pigmentstein m

—— cewki moczowej Harnröhrenstein m

— cholesterolowy Cholcsterin stein m

— cystynowy Zystinstein m

— fosforanowy Phosphatstein m

— gruczołu krokowego Vorsteherdrüsenstein m

— jelitowy Darmstein m, Enterolith m

— kaletki Bursolith m

— -— maziowej Schleimbeutelstein m

— kałowy Kotstein m, Koprolith m, Ster-kolith m

— koralowaty Korallenstein m

— kotłowy Kesselstein m

— ksantynowy Xanthinstein m

— łojowy Sebolith m, Talgdrüsenkon-krement «

— łzowy Tränenstein m, Dakryolith m

— macicy Hysterolith m, Gebärmutterstein m. Uterusstein m

— miedniczki nerkowej Nierenbeckenste-in m

—- mięśniowy Muskelstein m

— migdałka Tonsillolith m, Mandelstein m - moczanowy Uratstein m, Harnsäurestein 77?

— moczowodowy Ureterstein m, Harnleiterstein m

moczowy Harnstein m, Harnkonkre-ment n, Urolith m

— drzewiasty (w miedniczce nerkowej) Korallenstein m

— morwowaty Maulbeerstein m

— mózgowy Enzephalolith m

— naczyniowy Gefäßstein 777, Angiolith m, Hämolith m

— napletkowy Präputialstein m, Eichelstein m

— nazębny Zahnstein m

— nerkowy Nierenstein m

— nosowy Rhinolith m

— odlewowy Ausgußstein 77?

— miedniczki nerkowej Nierenbekken-ausgußstein m

— opłucnej Pleurakonkrement n

— oskrzelowy Bronchialstein m, Bron-cholith m

— pęcherza (moczowego) Blasenstein m, Harnblasenstein 777

— pęcherzyka żółciowego Gallenblasenstein m

— — nasiennego Samenblasenstein m

kamień płucny Lungenkonkrement n, Lun-genstein 777, Pulmolith 777

— pochwowy Vaginalstein m

—- pojedynczy Solitärstein m

— przewodu nosowo-łzowego Tränengang-stcin m

— — pęcherzykowego Zystikusstein 777

— — żółciowego wspólnego Choledo-chusstein 777

— sercowy Kardiolith m

- siny Blaustein 777, Kupfersulfat 77

— sterczowy Prostatolith 777, Prostataste-in m

— szczawianowy Oxalatstein 777, Oxalstein 777 szczawiowo-wapniowy Kalziumoxalat-stein 777

— ślinowy Speichelstein m, Sialolith 777, Ptyalolith 777

— tętniczy Arterienslein m, Arteriolith 777

— tętnicy głównej Aortenstein 777

— - trzustkowy Pankreasstein 777

— uszny Otolith 777

wapniowo-barwnikowy Pigmentkalkstein m

— wapniowy Kalkstein 777

- wątrobowy Hepatolith m, Leberstein m

— wewnątrzstawowy Arthrolith m

— winno-octowy Essigweinstein 777

włosowy (żołądka) Haarstein 777, Tri-chobe/oar 777

— woszczynowy Zcruminalstein 777

— żołądkowy Magenstein 777, Gastrolith m

— żółciowy Cholelith 777, Gallenstein m

—  barwnikowy Pigmentgallenstein 777

— — cholesterolowy Cholesteringallen-stein m

— — wapienny Kalkgallenstein m

— żylny Venenstein m, Phlebolith 777 kamionka / Steinzeug m kamizelka / Weste f

— ratunkowa Rettungsjacke/, Rettungsweste f, Schwimmweste /

— — nadmuchiwana aufblasbare Rettungsweste /

kamyki 777 p] błędnikowe Gehörsand 777, Hörsteine 777 pl, Statoconia 77 pl

kamyk 777 mastkowy Smegmolith n

— podnapletkowy Präputialstein 777, Vorhautstein 777

kamyki 777 pl pęcherzyka nasiennego Samen-steine 777 pl

kanalik m Kanälchen «

— łzowy Tränenkanälchen 77

— nasienny Samenkanälchen 77

—— wydzielniczy Sekretionskanälchen n

— zbiorczy Sammelkanälchen n kanaliki 777 pl Kanälchen n pl, Canali-culi m pl

kanaliki

158

karbyloamina

kanaliki Holmgrena w cytoplazmie Tropho-spongium n

— zębowe Canaliculi m pl dentales, Zahn-beinkanälchen n pl

kanalikowy kanalförmig

kanalizacja / Kanalisation /, Abwasserleitung / Entwässerung/

kanalizować entwässern, kanalisieren

kanał m Kanal m

— do naświetlania Bestrahlungskanal m

— dymowy Rauchzug m

— korzenia zęba Zahnwurzelkanal m

— kręgowy Wirbclkanal m

— krzyżowy Kreuzbeinkanal m

— nadgarstka Karpaltunnel m

— nakłucia Punktionskanal m

— nawadniający Bewässerungskanal m nosowo-lzowy Tränennasenkanal m

— odźwiernikowy Pyloruskanal m

— odżywczy Ernährungskanal m, Cana-lis m nutricius

— pachwinowy Leistenkanal m

— pocisku Schußkanal m

— podoczodołowy Infraorbitalkanal m

— poprzeczny Querkanal m

— postrzału Schußkanal m

— półkolisty boczny seitlicher Bogengang m

— — przedni vorderer Bogengang m

— — tylny hinterer Bogengang m

— przestrzałowy Durchtrittskanal m

— przysieczny Zwischenkieferkanal m

— przywodzicieli Adduktorenkanal m

— rany Wundkanal m

— spiralny ślimaka Schneckenohr n

— szyjki macicy Gebärmutterhalskanal m

— środkowy Zcntralkanal m

— tętnicy szyjnej Karotiskanal m

— udowy Schenkelkanal m

— wentylacyjny Lüftungskanal m

— wkłucia Stichkanal m

— wlotowy Eintrittskanal m

— wodny Wasserkanal m

— wydalniczy Ausscheidungskanal m

— wydzielniczy Ausscheidungskanal m

— wywietrzający Abluftkanal m

— wzrokowy Sehkanal ra, Canalis m op-ticus

— zasłonowy Obturatorenkanal m kanały m pl Kanäle m pl

— podniebienne Gaumbeinkanäle m pl

— półkoliste kostne knöcherne Bogengänge m pl

kanamycyna/Kanamycin n

kancerofobia/Kanzerophobie/, Krebsangst f, Karzinophobie f

kanciasty eckig

kandela / Candela /

kandidioza / Candidiasis /, Oidiomykosc /

kanibalizm m Kannibalismus m, Anthropophagie /

kaniula / Kanüle /, Röhrchen n Kannera zespół m Kanner-Syndrom n kantoplastyka / Kanthoplastik / kaolin m Kaolin n,

Porzellanerde f kaolinowe płuco n Kaolinlungc f, Alumi-

niumlungc / kapilara / Kapillare /, Haarröhrchen n

— do oznaczania temperatury topnienia Schmelzröhrchen n

kapilarny kapillar

kapilaroskop m paznokciowy Onychograph n

kapilaroskopia/Kapillaroskopie/, Kapillarmikroskopie f

Kaprolaktam m Kaprolaktam n

kapsułka / Kapsel /, Hülse /

— witaminowa Vitaminkapsel /

kapsulkowanie n Kapselfüllung/

kapsyd m Kapsid n

karaluch m Schabe/ Küchenschabe/ Kakerlack n (Insekt)

karamel m Karamel m

karb m Furche / Crena / odbytu Afterfurche /

karbachol m Karbachol n

karbamid m Karbamid n, Harnstoff m

karbaminian m Karbamat n, Karbaminat n, Urethan n

— etylu Karbamidsäureäthylester m, Äthyl-urethan n

karbanilid m Karbanilid n, N,N'-Diphenyl-harnstoff m

karbazol m Karbazol n, Dibenzopyrrol n

karbid m Karbid n

karbohydraza / Karbohydrase /

karbohydrazyd m Karbohydrazid n

karboimid m Imid n

karboksyhemoglobina / Kohlenoxidhämoglobin n

karboksyl m Karboxyl «, Karboxylgruppe/

karboksylaza / Karboxylase /

karboksypeptydaza A /' Karboxypeptidase A/

karbol m Karbol n, Karbolsäure/ Phenol n

karbonizacja / Karbonisation / Karbonisieren n

karbonurie f Kohlensäurcausschcidung / (Urin)

karbonyl m Karbonyl n, Karbonylgruppe/

karbonylek m Karbonyl n

karborund m Karborund n

karbować kerben

karbowany eingekerbt, kerbig

karbunkuł m Karbunkel m

— wąglikowy Milzbrandkarbunkel m, Milzbrandbeule/ karbyloamina / Karbolamin «, Isozyanid n

karcinotron

r

^B karcinotron m Karzinotron n, Rückwärts-

B wellenröhre/, Rückwärtswellenoszillatorm

V karcynofobia / Karzinophobie /

• karcynogen m Karzinogen m

W karcynogeneza/Karzinogenese f, Krebsent-

I stehung/

| karcynogenny karzinogen karcynoid m Karzinoid n karcynolityczny karzinolytisch karcynoh'za/Karzinolyse/ krebsiger Zerfall m

karcynomaitoidalny karzinomähnlich karcynostatyki m pl Karzinostaüka n pl karczoch m Artischocke/

kardioangiologia/Kardioangiologie/ Herz-

und Gefäßkunde/ kardiochalazja / Kardio-Chalasie / kardiochirurg m Herzchirurg m kardiochirurgia / Herzchirurgie /

kardiofobia / Kardiophobie / kardiogenny wstrząs m kardiogener

Schock m

kardioglobulina / Kardioglobulin n kardiograf m Kardiograph /«, Herzkurvenschreiber m

kardiografia / Kardiographie /, Herzkurvendarstellung/

kardiogram m Kardiogramm «, Herzkurve/ kardiokinetyczny kardiokinetisch kardiolipina / Kardiolipin n kardioliza /

Kardiolyse / kardiolog m Kardiologe m, Herzspezialist m kardiologia / Kardiologie / kardiologiczny kardiologisch

kardiomechaniczny kardiomechani seh kardiomegalia / Kardiomegalie / kardiometr m Kardiometer n, Herzkraftmesser m

kardiometria / Kardiometric f, Herzkraftmessung/

kardiometryczny kardiometrisch kardiomiopatia / Kardiomyopathie /

— metaboliczna metabolische Kardiomyopathie /, Myokardose /

— pierwotna (idiopatyczna) primäre (idio-pathische) Kardiomyopathie /

— przerostowa hypertrophische Kardiomyopathie /

— rozstrzeniowa dilatierte Kardiomyopathie/

— wtórna sekundäre Kardiomyopathie/

— zarostowa restriktive (obliterative) Kardiomyopathie/

— zastoinowa kongestive Kardiomyopathie /

kardiomiotomia / Kardiomyotomie /

kardiopatia / Kardiopathie /

kardioperikardiopeksja / Kardioperikardio-pexie /

karmienie

kardioplastyka / Kardioplastik /

kardioplegia / Kardioplegie /

kardiopneumograf m Kardiopneumograph m

kardioptoza / Kardioptose /

kardiotokografia / Kardiotokographie /

kardiotachometr m Kardiotachometer n

kardiotoksyczny kardiotoxisch

kardiotomia / Kardiotomie /

kardiotoniczny kardiotonisch, herztonisch, herzstärkend

kardiotopometria / Kardiotopometrie /

kardiotyreoza/Kardiothyrotoxikose/ Base-dowhcrz n

kardiowersja / K ardio Version /

karetka / pogotowia Krankentransportwagen m, Ambulanzwagen m, Ambulanz/

— -- ratunkowego Rettungswagen m sanitarna Sanitätswagen m

kariofag m Karyophag n, Kernzerstörer m

kariogamia / Karyogamie /

kariogram m Karyogramm n

kariokineza/Karyokinese/ indirekte Kernteilung /

karioklazja / Karyoklasie / Kernzerbrech-lichkcit /

karioliza / Karyolyse / Kernauflösung /

kariologia / Karyologie /

kariometria / Karyometrie /

kariomitoza / Karyomitose /

karioplazma / Karyoplasma «, Zellenkern-protoplasma n

karioplazmatyczny karyoplasmatisch

kariopiknotyczny indeks m Index n der Karyo-pyknose

kariopiknoza / Karyopyknose /

karioreksja f Karyorhexis /

kariosom m Karyosom «, Chromozentrum «, Karyosoma n

kariotyp m Karyotyp m

kark m Nacken m

— byczy Stiernacken m karlica / Zwergin / karłowatość f Nanismus m, Nanosomie /

Zwergwuchs m, Mikrosomie/

— Paltaufa Paltauf-Infantilismus m

— przysadkowa pituitäre Nanosomie / karłowaty zwergartig, zwergwüchsig, nanus karmicielka / Nährmutter / karmić nähren,

füttern

— piersią säugen, stillen karmiąca / Stillende / karmienie n Fütterung/

— dzieci Kinderfütterung/

— mlekiem Milchernährung/

— kobiecym Frauenmilchernährung/

— matki Muttermilchernährung/

— mieszane (mlekiem kobiecym i krowim) Zweimilchernährung (Säugling)

karmienie

160

kataliza

karmienie piersią Brustmilchernährung f, Brusternährung/, Stillen n

— pozajelitowe parenterale Ernährung /

— pozorne Scheinfütterung/

przez zgłębnik Sondenfütterung /

— zgłębnik nosowy Ernährung/'durch die Nase, Ernährung / mit dem Nasenschlauch

— przymusowe Zwangsernährung /, Zwangsfüttcrung /

— sztuczne künstliche Ernährung / Ersatznahrung f

— z butelki Flaschenernährung / Fla-

schcnnahrung /

karnifikacja/Karnifikation/ Karnisation/ karnityna / Karnitin n karnozyna / Carnosin n karnozynaza / Karnosinase /

karnozynemia / Karnosinämie / karoten m Karolin «, Karoten n karotenoidy m pl Karotenoide n pl karotynaza / Karotinase /

karotynemia / Karotinämie /, Xanthämie / karotynoid m Karotinoid n karta/Karte/, Blatt n, Charta/; Abk. Ch.

— badania lekarskiego Befundblatt n

chorego Krankenblatt n kartofle m pl Kartoffeln//»/

— przecierane (puree) n Kartoffelbrei n karzeł m Zwerg m, Nanosomus m

— achondroplastyczny achondroplasti-scher Nanosomus m kasa / Kasse /

— chorych Krankenkasse/ Kasabacha Meritta zespół m Kasabach-Me-

ritt-Syndrom m Kaschina-Becka choroba / Kaschin-Bcck-

— K rankheit/ kaseta / Kasette /

— rentgenowska Roentgen-Kaselte/

— video Videokasette f kask m Kopfschutzhaube/ „kaskadowy" żołądek m Kaskadenmagen m kastracja/Kastration/ Eviralion/

Emas-

kulation /

— biologiczna biologische Kastration /

— hormonalna hormonale Kastration/

—•- operacyjna operative Kastration/

— popromienna Strahlcnkastration / Kastrationsbestrahlung /

kastrat m Kastrat m, Eunuch m

kastrowanie n Kastrierung / Entmannung / Kastrieren n

kasza / Grütze /

kaszak m Atherom n, Grützbeutel m, Breiseschwulst /

kaszel m Husten m

— dławcowy Krupphusten m

kaszel krtaniowy Kehlkopfhusten m

— kurczowy Krampfhusten m

— metaliczny blecherner Husten m

— napadowy krampfartiger Husten m

—- odruchowy Reflexhusten m palaczy Raucherhusten m

— przerywany abgehackter Husten m

— przy podrażnieniu nerwu błędnego Va-gushusten m

— stały Dauerhusten m

— suchy trockener Husten m

— szczekający bellender Husten m, Bellhusten m

— tkaczy Weberhusten m

—- uporczywy hartnäckiger Husten m

— urywany abgehackter Husten m

— wilgotny Husten m mit Auswurf

z odcieniem metalicznym metallisch klingender Husten m

— — odkrztuszaniem plwociny Husten m mit Auswurf

— — — krwistej blutiger Husten m

—---- — — — ropnej Eiterhusten m

— śluzowej Schleimhusten m

kaszka / Brei m

na mleku Milchbrei m

kaszleć husten

kasztanowiec m zwyczajny Kastanien bäum m, Roßkastanie /

kasztanowaty kastanienfarbig

katabioza / Katabiose /

kataboliczny katabolisch

katabolit m Katabolit m, Stoffwechselprodukt n, Abbauprodukt n

katabolizm m Katabolismus m, abbauender Stoffwechsel m, Dissimilation/

— tłuszczowy Fettabbau m

— węglowodanowy Kohlenhydratabbau m

katachromazja / Katachromasis /

katafazja / Kataphasie /

katafilaksja / Kataphylaxie /

kataforetyczny kataphoretisch

kataforeza / Kataphorese /

kataforia / Kataphorie /

katakrotyczny katakrot

katalaza / Katalase /

katalazy niedobór m Katalase-Mangel m

katalazy pomiar m Katalasebestimmung/

katalepsja/Katalepsie/ Starrsucht/, Starrsein n

— histeryczna histerische Katalepsie/

kataleptyczny kataleptisch

(-a) sztywność kataleptische Totenstarre/

katalityczny katalytisch

kataliza / Katalyse /

— fermentacyjna Fermentationskatalyse/

— gazowa Gaskatalyse/

katalizator

kąpiel

katalizator m Katalysator m, Reaktionsbeschleuniger m katalizować katalysieren katamncstyczny katamnestisch

katamneza /' Katamnese / kataplazja f Kataplasie / katapleksja / Kataplexie / kataplektyczny kataplektisch katar n Katarrh

m

— nosa Schnupfen m

- - - i trąbki słuchowej Nasentubenka-tarrh m

—— -- jodowy Jodschnupfen m

— — odrowy Masernschnupfen m

— — przewlekły chronischer Schnupfen m

— — nosogardzieli Nasopharyngitis/

— ~ palaczy Raucherkatarrh m

— sienny Heuschnupfen m, Herbstkatarrh m, Autumnalkatarrh m

— wiosenny Roggenkatarrh m kataralne zapalenie n płuc katarrhalische

Pneumonie / kataralny katarrhalisch katarakta/zob. zaćma Katarakt/ katatonia / Katatonie /

— gorączkowa febrile Katatonie /

— okresowa periodische Katatonie /

— ostra akute Katatonie /

— — — śmiertelna akute tödliche Katatonie /

— parakinetyczna parakinetische Katatonie /

— śmiertelna tödliche Katatonie /

— wyniszczająca perniziöse Katatonie/

katatoniczno-schizofreniczny zespół m kataton-schizophrenes Syndrom m

katatoniczny katatonisch

katatropia / Katatropie /

katatymia/Katathymie/ katathyme Wahn-entstehung /

katatymiczny katathym

katechiny//j/ Katechine n p l

katechołamina / Katecholamina /

katedra / Lehrstuhl m

katepsyna / Kathepsin n

kateter m Katheter m

kateteryzacja / Katheterisieren n

katgut m Katgut n

kation m Kation n, positives Ion n

kationit m Kationenaustauscher m

katoda/Kat(h)ode/ Abk. Ka.

katodoiuminescencja / K athodolumineszenz /

katodowy kathodisch

katodowe promieniowanie n Kathodenstrahlen n

katolit m Katholyt m, Kathodenflüssigkeit/

kauczuk m Kautschuk m, n

—— silikonowy Silikonkautschuk m

kauczuk syntetyczny Synthesekautschuk m kauczukopodobny kautschukartig kaustyczny kaustisch kauter m Kauter m

kauteryzacja / Kauterisation f, Kaustik / kauzalgia / Kausalgie / kawa / Kaffee m kawernoskop m Kavernoskop n

kawernoskopia / Kavernoskopie / kawernostomia / Kavernostomie / kawernotomia / Kavernotomie / Kaverneneröffnung /

kazeina / Kasein n kazeinogen m Kaseinogen n kazeoza / Kaseose / kazirodca f Blutschänder m kazirodczy

blutschänderisch kazirodztwo n Blutschande / Inzest m kazuistyka / Kasuistik / kąpiel / Bad n

—— błotna Schlammbad n

— borowinowa Moorbad n

— - - - częściowa Moorteilbad n

— borowinowo-siarkowa Schwefelmoorbad n

— ciepła warmes Bad n, Warmbad n, Warmwasserbad n

— gorąca heißes Bad n

— - gorczycowa Senfbad n

— lecznicza medizinisches Bad «, Kurbad n, Heilbad n

— letnia laues Bad n, lauwarmes Bad n

— lodowata Eisbad n

— mineralna Mineralbad n, Sprudelbad n

— morska Meerbad n, Seebad n, Seewasserbad n

— — lecznicza Seeheilbad n

— mulowa Schlammbad n

—- mydlana Seifenbad n

— naprzemienna Wechselbad n

— nasiadowa Sitzbad n

— — parowa Sitzdampfbad n

— natryskowa Brausebad n

— na wolnym powietrzu Bad n im Freiem

— nóg Fußbad n

— obniżająca ciepłotę ciała fiebersenkendes Bad n

— oczu Augenbad n

—- oczyszczająca Reinigungsbad n

— — pełna Reinigungsvollbad n

— odkażająca Desinfektionsbad n

—— oziębiająca Kühlbad n

— parowa Dampfbad n

—- -- nóg Beindampfbad n

— • — z odwarem rumiankowym Kamillendampfbad n

— piaskowa Sandbad n

— powietrzna Luftbad n

kąpiel

162

keratometria

kąpiel redukcyjna Reduktionsbad n

— ręki Handbad n

— rosyjska russisches Bad n

— rzeczna Flußbad n

— siarkowa Schwefelbad n

słoneczna Sonnenbad n, Lichtluftbad n

— solankowa Salzbad n, Salzwasserbad n

— stabilizująca Stabilisierungsbad « stóp Fußbad n świetlna Lichtbad n

— — kwarcowa Quarzlichtbad n

— tlenowa Sauerstoffbad n

— turecka türkisches Bad n, irischrömisches Bad n

utleniająca Oxydationsbad n

— utrwalająca  Fixierbad n, Härtungsbad n

— — kwaśna saueres Fixierbad n

— uspokajająca Beruhigungsbad n

— w pianie Schaumbad n

— wywołująca Entwicklungsbad n

— z dodaniem wyciągu z igliwia sosny Fichtennadelbad n

— — dodatkiem otrębów Kleiebad n zimna Kaltwasserbad n

— ziołowa Kräuterbad «,

z wody utlenionej Wasserstoffsuperoxidbad n kąpiele//?/ Bäder n pl

— kwasowe/głowę kohlensäurehaltige Wässer n />/, CO2-Bäder n pl

lecznicze naturalne Bäder n pl mit natürlichen Heilwässern

—— — sztuczne künstliche medizinische Bäder n pl

— odchudzające Schlankheitsbäder n pl

o obniżającej się temperaturze wody absteigende Bäder n pl

— o wzrastającej temperaturze wody ansteigende Bäder n pl

— radioaktywne radioaktive Bäder n pl

— stóp naprzemienne Fußwechselbäder npl kąpielisko n Badeort m, Badeanstalt/

— klimatyczne Luftkurort m morskie Seebad n

— publiczne öffentliche Badeanstalt /

öffentliches Bad n kąpielowa / Badefrau / kąpielowy m Bademeister m, Badewärtcr m kąt m Winkel m, Ecke /

— aberracji Aberrationswinkel m boczny seitlicher Winkel m

— -— oka äußerer Augenwinkel m

— dolny (łopatki) Schulterblattwinkel m

— górny (łopatki) oberer Schulterblattwinkel m

— klinowy Anguluswinkel m

— krytyczny Grenzwinkel m

kąt mostka Brustbeinwinkel m, Angulus m sterni

—- nachylenia Neigungswinkel m

osi serca Herzneigungswinkcl m

— oka Augenlidwinkel m

— osi optycznych optischer Augenwinkel m

podlonowy Schamwinkel m

przyśrodkowy oka innerer Augenwinkel m

— tęczówkowo-rogówkowy Angulus m iri-docornealis, Kammerwinkcl n

— twarzowy Profilwinkel m, Gesichtswinkel m

— ust Mundwinkel m

— widzenia Sehwinkel m

— żebra Rippenwinkel m

— żebrowo-kręgowy Koslovertebralwin-kel m

żuchwy Unterkieferwinkel m kątnica/Blinddarm m

— olbrzymia Typhlomcgalic/

— osklepkowa Kuppelblindsack m

— przedsionkowa Vorhofblindsack m

wiertarki dentystycznej Handstück n kątniczy zökal

kątowy winkelförmig, winkelig, eckig kciuk m Daumen m kebuzon m Kebuzon m kefalgia / Kephalgie / kefalogram m

Kephalogramm n kefalometria / Kephalometrie / kefalina/Kephalin n kefir m Kefir m keloid m Kelloid n, Keloid n keloidoza /

Keloidose / Kelly Patersona zespół m Kelly-Paterson-

—Syndrom n

Kenta pęczek m Kent-Bündel m

Keplera Powera Robinsona test m Kep-ler-Powcr-Robinson-Test m

keratalgia/Keratalgie/ Hornhautschmerz m

keratektazja/Keratektasie/ Hornhautvor-völbung /

keratoakantoma m Kerato-Akanthom n

keratocelc n Keratozele/ Hornhautbruch m

kcratodermatoza / Keratodermatose /

keratodermia / Keratodermie /

keratogencza / Hornhautbildung / Hornhautentwicklung /

keratohialina / Keratohyalin n

keratoliczny keralolytisch, hornlösend

keratoliza / Keratolysc /

keratomalacja/Keratomalazie/ Hornhauterweichung /

keratometr m Keratometer n, Hornhaut-krümmungsmcsser m

keratometria / Keratometrie /, Hornhautmessung /

keratomykoza

163

kiła

keratomykoza / Keratomykose /

keratoplastyka / Keratoplastik / H ornhaut-plastik /

keratoskop m Keratoskop n

keratotom m Keratotom n, Hornhautmesser n

keratotomia / Keratotomie /, Hornhautschnitt m

keratoza / Keratose / Keratosis /

keratyna / Keratin n

keratynizacja/Keratinisation/Hornbildung/

keratynocyt m Keratinozyt m

keraunofobia / Keraunophobie/ Blitzangst/

kerazyna / (cerebrozyd) Kerazin n

Kerleya linie//?/ Kerley-Linien//»/

kernicterus m Kernikterus m

keson m Caisson m, Preßluftwerkzeug n

ketamina / Ketamine /

ketoacydoza / Ketoacidose / metabolische Acidose / durch Ketonkörper

ketocukier m Ketozucker m

ketogeneza / Ketogenese /

ketogenny ketogen, ketonbildend

ketoheksoza / Ketohexose /

keton m Keton n

— cykliczny Ringketon n

— etylowy Diäthylketon n fenylowy Benzophenon n

— metylowofenolowy Methylphenylketon «, Azetophenon n

— metylowy Dimethylketon n

— propylowy Dipropylketon n ketonemia / Ketonämie / ketonizacja / Ketonisierung / ketonuria/Ketonurie/

Ketonkörperausschei-

dung /(Urin)

ketosteroid m Ketosteroid «, Abk. KS ketoza / Ketose / Ketozucker m ketozomocz m Ketosurie/ Ketonkörperaus-

scheidung / (Urin) kępka / Wülstchen n, Torulus m

— włosów Haarbüschel n

— żółta Xanthom n kępki f pl Peyera Peyer-Haufen m pl - dotykowe Toruli m pl tactiles

— żółte powiek Xanthelasma n

kg Abk. für Kilogramm n

kichanie n Niesen n

kielich m Kelch m

kielichy m pl nerkowe Nierenkelche m pl

kieliszek m do przemywania oczu Augenschale / Augenwaschglas n

kieł m Eckzahn m

kiełek 777 Keim m, Sproß m

kiełkować keimen, aufkeimen, sprossen

kierowanie n (kierownictwo n) Verwaltung / kliniki Klinikverwaltung/

— szpitala  Krankenhausverwaltung /, Hospitalverwaltung /

kierownik m (kliniki) Leiter m (Klinik), Direktor m kierunek m Richtung/

— cięcia Schnittrichtung/

— w/rostu Wachstumsrichtung / kieszonka / Tasche /

— błony śluzowej Schleimhauttasche /

— dziąsłowa Zahnfleischtasche / krtaniowa Kehlkopfkammer/

— ropna Eitertasche/

— skórna Hauttasche/

— skrzelowa Schiundtasche/

— zastawki Klappentasche/ kieszonkowaty laschen artig, taschenförmig kifoskolioza / Kyphoskoliose / kifoza / Kyphose /

kikut m Stummel m, Stumpf m

— goleni Unterschenkelstumpf m - kończyny Extremitätenstummel m

— kostny Knochenstumpf m

— pępowiny Nabelschnurstumpf m, Na-belschnurrcst m

— poamputacyjny Amputationsstumpf m

— przedramienia Vorderarmstumpf m

— stopy Fußstummel m, Fußstumpf m

— żołądka Magenstumpf m

kilak m Gummiknoten m, Syphilom n, Gum-ma n

kilakowaty gummatös

kilakowy gummös

kilogram m, kg Kilogramm n, Kg

kilokaloria/ Kilokalorie/ Abk. Cal., Kilogrammkalorie /

kilomol m Kilomol n

kiloom m Kiloohm n

kilowat m Kilowatt n

kilowatogodzina / Kilowattstunde /

kilowolt m Kilovolt n

kiła / Syphilis / Lues /

— aorty Aortenlues /

— drugorzędowa Sekundärstadium n (Syphilis)

— - dziedziczna ererbte Syphilis / hereditäre Syphilis/ Heredoues/

— endemiczna (w Kanadzie) Ottawakrankheit/

— guzowata Syphilis/nodosa

—- jądra HodensyphiÜs/

— kości Knochensyphiiis /

— krtani Kehlkopfsyphilis/

— mózgu Gehirnsyphilis / Hirnsyphilis/

— nabyta erworbene Syphilis /

— naczyniowa Gefäßlues/

— ospopodobna Syphilis/varicelliformis

— płodowa fötale Syphilis /

— płuc Lungensyphilis /

—- pozaplciowa extragenitale Syphilis/

kiła

164

kleszcze

kiła rdzenia kręgowego Rückenmarkssyphi-lis/

— skórna HauÜues f, Hautsyphilis/

— stawu Gelenksyphilis/

— trzeciorzędowa Tertiärlues /

— trzewna Eingeweidelues/

— układu nerwowego Neurolues/ Neuro-syphilis /

— utajona Syphilis /latens

— wrodzona angeborene Syphilis /

— — późna angeborene Spätsyphilis /

— — wczesna angeborene Frühsyphiiis/

—— wszczepiona Syphilis / vaccinata

— z osutka liszajowatą Syphilis/lichenoi-des

— żołądka Gastrolues /

kiłopochodny syphilogen

kiłowy syphilitisch, luisch

kinanestezja / Kinanästhesie /

kinaza / Kinase f

kreatynowa Kreatin-Kinase/, ATP-Kre-atin-Transphosphatase /

kinematyka/Kinematik/ Bewegungslehre/

kinestetyczny kinästhetisch

kinestezja/Kinästhesie/ Bewegungsempfindung /

kinetostatyka / Kinetostatik /

kinetoza / Kinetose /, Bewegungskranheit /

kinetyczny kinetisch

kinetyka / Kinetik /

— mięśni(a) Myokinetik /

— reakcji Reaktionskinetik/

kinezjalgia / Kinesialgie /, Bewegungsschmerz m

kinezyterapia f Kinesiotherapie /, Kinesia-trik /

kinina / Kinin n

kininogen m Kininogen n

kisiel m Moosbeerengelee n

kitasamycyna/Kitasamycin n, Leukomycin n

kitel m Kittel m, Weißkittel m, Arztkittel m

kiur m Curie n, Curium n, Cm

kJ Abk. für Kilojoule

klamerka / Klammer f. Schnalle /

klamra / Spange /

— kostna Knochenspange /

— skórna Hautklammer / klamrowy szew m Klammernaht m

— zakładanie klamrowych szwów Klammernahtmethode/, Klammernahtgerät n

klarowność / Klarheit /

klasa/Klasse/

klasyczny klassisch

klasyfikacja / Klassifikation /

— chorób N osologie / klasyfikować klassifizieren, absondern klasyfikowanie n Klassifizierung/ klatka / piersiowa Brustkorb m,

Thorax m

klatka piersiowa asteniczna Thorax m asthenicus

beczkowata Faßtorax m

— gruszko wata Thorax m pyriformis

— — krzywicza Thorax m rachiticus

— — kurza Hühnerbrust / Pectus n carinatum

— lejkowata Trichterbrust / Pectus n excavatum

— — łódkowata Kahnbrust/

— — płaska flacher Thorax m

— — rozcdmowa Emphysemthorax m

—--- — szewska Schusterbrust/

— — wąska Stenothorax m

— — w kształcie dzwonu Glockenthorax w klaustrofilia / Klaustrophilie / klaustrofobia/Klaustrophobie / Raumangst/ klawiatura

/ Klaviatur / Tastatur / klazmatoza / Klasmatose / klazmatocyt m Klasmatozyt m klebsiella/Klebsiella/

— twardzieli nosa Klebsiella / rhino-scleromatis kleik m Schleim m, Schleimsuppe/

— owsiany Haferschleim m kleisty schleimig, klebrig, leimig klej m Leim m, Klebstoff m

— albuminowy Albuminleim m

—- białkowy Eiweißleim m

— chrzestny Knospelleim m

— glutynowy Glutinleim m

— kazeinowy Kaseinleim m

— kolagenowy Tierleim m

— kostny Knochenleim m

— skórny Hautleim m

— skrobiowy Stärkeleim m, Stärkekleister m

— syntetyczny synthetischer Klebstoff m, Kunstharzleim m

— wodoodporny wasserbeständiger Leim m klejący klebend klejowaty leimartig klekocący klapperig klekot m Geklapper n

klepsydra / Sanduhr / , klepsydrowaty sanduhrförmig klcptofobia / Kleptophobie / kleptoman m Kleptomaner m

kleptomania/Kleptomanie/ Stehltrieb m klczastenia / Klesasthenie / kleszcz m Zecke/ Milbe/ kleszcze pl Zange / Forceps m

— bagnetowe Bajonettzange/

— Dahlgrena Dahlgrensche Zange /

— dentystyczne Zahnzange /

do kamieni żółciowych Gallesteinfaßzange /

— do resekcji Resektrionszange / __ __ — polipów Polypenzange/

kleszcze

165

klinika

kleszcze do resekcji zębów Extraktionszange /

— hemostatyczne Klemmzange f

— Hodge'a Hodgesche Zange/

— Kochera Kocherklemme/; Kochersche Arterienklemme /

— kostne zgryzające Knochenfaßzange/ Knochenzange /

— Peana Pean- Klemme /

— położnicze Entbindungszange/, Geburtszange /

— — niskie Beckenausgangszange/

— — o krótkich uchwytach kurze Zange f

— porodowe Geburtszange/

— — wysokie hohe Zange / (Geburt)

— poronieniowe Abortzange/

— wysokie Beckeneingangszange/, hohe Zange /

— zębodołowe Alveolarzange /

— zębowe Zahnzange/

— żołądkowe Magenklemme / Magenklemmzange /

kles/czobójczy milbentötend

kleszczowaty zangenförmig

kleszczowy milbig

kleszczyki pl Forzeps m, Klemme / Klammer /'

— Halsteda Halstedsche Klemme/ Moskitoklemme/

hemostatyczne Quetschklemme/ jaglicze Trachomquetscher m

— krtaniowe Kehlkopfzange/

— naczyniowe Arterienklemme / Ge-fäßklemme /

— — Halsteda Halstedsche Arterienklemme /

— powiekowe Lidklemme /

— rolkowe Rollpinzette/, Rollquetscher m

— rozszerzające Dilatationszange/ klęczenie n Knien n klęska/głodowa Hungersnot/ klik m Klick m

skurczowy systolischer Klick m

— wyrzutowy Auswurfklick m

zastawki mitralnej Klick-Syndrom n klimakterium n Klimakterium n

— przedwczesne Klimakterium n praecox

— męskie Klimakterium n virile klimakteryczne dolegliwości//?/ klimakteri-

sche Beschwerden pl klimaks m Klimax / klimat m Klima n

— górski Höhenklima n, Gebirgsklima n

— kontynentalny Kontinentalklima «, Landklima n, Binnenklima n

—- lądowy Landklima n

— leczniczy Heilklima n

— tnakroklimat Makroklima n mikroklimat Mikroklima n

klimat morski Meeresklima «, Sceklima «, maritimes Klima n

— obciążający Belastungsklima n

— pobudzający Reizklima n

— podzwrotnikowy Subtropenklima n

— polarny polares Klima n

— śródziemnomorski Mittelmcerklima n

— tropikalny Tropenklima rc, tropisches Klima n

— umiarkowany gemäßigtes Klima n

— wilgotny humides Klima n

— wysokogórski Hochgebirgsklima n

klimatobiologia / Klimatobiologic /

klimatologia / Klimatologie / Klimalehre /

klimatoterapia /' Klimatotherapie / Klimakur/

klimatyczny klimatisch

klimatyzacja / Klimatisierung / Klimaanlage/

klimatyzator m Klimagerät n

klimatyzowany klimatisiert

klin m Keil m

Klinefeltera zespół m Klinefelter-Syndrom n

kliniczny klinisch

— (-e) leczenie n klinische Behandlung /

— (-a) psychologia /klinische Psychologie /'

— (-a) śmierć/klinischer Tod m klinicysta m Kliniker m klinika/Klinik/

chorób kobiecych Frauenklinik/

— — nerwowych Klinik / für Nervenkranke

— — oczu Augenklinik/

— — skóry Hautklinik/

— — wenerycznych Geschlechtskrankenklinik /

— — wewnętrznych medizinische Klinik/ Klinik / für innere Krankheiten

— dziecięca Kinderklinik/

— ftyzjatryczna / pneumologische Klinik/ phtysiatrische Klinik /

— ginekologiczna Frauenklinik / neurologiczna Nervcnklinik /

— okulistyczna Augenklinik /

— onkologiczna Krebsforschungsklinik/ ortopedyczna orthopädische Klinik/

— położnicza Geburtsklinik f, Entbindungsklinik/

—- prywatna Privatklinik/

— psychosomatyczna Klinik/für psycho-somatische Krankheiten

— radioterapii Strahlenklinik /

— rehabilitacyjna Rehabilitationsklinik/

— specjalistyczna Fachklinik / stomatologiczna Zahnklinik /

— uniwersytecka Universitätsklinik/

— urazowa Unfallklinik / weterynaryjna Tierklinik /

klinocefalia

166

koagulopatia

klinocefalia / Klinokephalic / klinodaktylia / Klinodaktylie / klinomania / Klinomanie / klinoterapia / Klinotherapie /, Bettruhe /

klinowaty keilähnlich klinowo-ciemieniowy sphenoparietal klinowo-podniebienny sphenopalatinal klinowo-potyliczny

sphenookzipital klinowo-sitowy sphenoethmoidal klinowo-szczękowy sphenomaxillar klinowo-żuchwowy sphenomandibular

klinowy keilförmig, sphenoid klirens m Clearance /

— inuliny Inulin-Clearance /

— kreatyniny Kreatinin-Clearance f

— mocznika Harnstoff-Clearance f

— osmotyczny osmotische Clearance / klitoridektomia m Kliloridektomie/ Klitori-

sektomie/ klon m Ahorn m kloniczny k Ionisch klonograf m Klonograph m Monografia / Klonographie / klonograficzny

klonographisch klonus m Klonus m

— dłoni Handklonus m

— stopy zob. stopotrząs Fußklonus m

— — rzekomy Pseudofußklonus m

— żuchwy Unterkieferklonus m klosz m Glocke / kloszowy glockig

klozet m Klosett n, Abort m, Abtritt m klucz m barw zębów Zahnschlüssel m kłaczek m Flöckchen n

— plwociny Sputumflöckchen n, Sputum-partikelchen n

— śluzu Schleimklümpchen n kłaczki m pl ożywione belebte Flocken fpl

— włóknika Fibrinflocken fpl kłaczkowanie n Verk lumpung/, Ausflockung f kłaczkowaty flockenartig kłąb m Daumenballen m,

Thenar m

— kciuka Handballen m

— palucha Zehenballen m

włosów Haargeschwulst/ kłącze n Wurzelknollen m, Rhizom n

— gorzknika kanadyjskiego Blutkrautwur-zel/ kłębek m Knäuel m, Glomus m

— guziczny Glomus m coccygeum

— naczyniówkowy Glomus m chorioi-deum

— szyjny Karotisdrüse f, Karotisknäuel n

— w kariokinezie Spirem n kłębik m Kleinfingerballen m, Hypothenar m klebkopodobny glomeriform kłębkowo-cewkowy

glomerulotubular kłębkowy glomerular

kłębuszek m Glomerulus m, Knäuelchen n

— nerkowy Nierenknäuelchen n

— włośniczkowy Kapillarknäuelchen n klebuszkopodobny glomeriform kłębuszkowo-cewkowy glomerulotubular kłębuszkowy

glomerular kłucie n Stechen n

w boku Seitenstechen n

— — okolicy serca Herzstechen n

— — — śledziony Milzstechen n

— — uszach Ohrenstechen n kłuć stechen kły m pl Eckzähne m pl kłykcina / Kondylom n

— kaiafiorowata blumenkohlförmiges Kondylom n

— kończysta Feigwarze /, spitzes Kondylom n

— płaska breites Kondylom «, Plaque

muqueuse / klykciowaty kondyloid kłykciowy kondylär kłykieć m Kondyl m, Condylus m kminek m Kümmel m Knausa Ogino

metoda / Knaus-Ogino-Mc-

thode/

knebel m Knebel m, Mundknebel m kneblować knebeln koaglutynacja / Koagglutination / koaglutynina / Koagglutinin n

koagulacja/Koagulation f, Koagulierung/

Gerinnung/

— chemiczna Chemokoagulation /

prądem elektrycznym Thermokoagula-tion /, Wärmekoagulation /

— — wielkiej częstotliwości Hochfrequenzkoagulation /

— samorzutna Selbstkoagulation /

— termiczna Hitzekoagulation f

za pomocą elektrolitu Elektrolytkoagulation /, Elektrolytflockung /

— — — enzymu Enzymkoagulation/

— — — kwasu Säurekoagulation /

— zimnem Kryokoagulation /

koagulant m Koagulant m, Koagulationsmittel n

koagulat m Koagulat «, Gerinnsel«, Koagu-lum n

koagulator m Gerinnungsmittel«, Flokkungs-mittel n

koagulaza / Koagulase /

— gronkowcowa Staphylokoagulase /

koagulocyt m Koagulozyt m

koagulogram m Koagulogramm n

koaguloliza / Koagulolyse /

koagulometr m Koagulometer n, Gerinnungszeitmesser m

koagulopatia / Koagulopathie /

koagulopatia

167

kolba

koagulopatia nabyta erworbene Koagulo-pathie /

— — hiperfibrynoliza Hyperfibrinolyse /

— — hiperheparyncmia Hyperhepari-nämie /

— — immunokoagulopathia Immunokoa-gulopathie /

— — kompleksowe koagulopatie/p/ komplexe Koagulopathien /' pl

— — niedobór m kompleksu protrombinowego Prothrombin-komplex-

—Mangel m

— — wrodzona angeborene Koagulopathie/

— -— afibrynogenemia Afibrynogenämie /

— — dysfibrynogenemia Dysfibrinoge-nämie /

— — hypoprotrombinemia Hypopro-thrombinämie /

— hipoakcelerynemia Hypoakzeleri-nämie /, Parahämophilie /

— — hipoprokonwertynemia Hypopro-konvertinämie /

— — hemofilia A Hämophilie A /

— — hemofilia B Hämophilie B /

— uogólniona komplexe Koagulopathie /

— z zużycia Verbrauchskoagulopathie / koagulotomia / Koagulotomie / koarktacja / Koarktation f

aorty Koarktation/der Aorta kobalamina / Kobalamin n, Zyanokobala-

min n kobalt m, Co Kobalt «, Co

— promieniotwórczy Radiokobalt n,

Co60

kobiecy weiblich, feminin kobieta/Weib n, Frau/

— ciężarna Schwangere/ kocanka / Strohblume / kocioł m Kessel m

— cieplarkowy Dampfspeicher m, feucr-loser Kessel m

— destylacyjny Destillierkessel m

— do absorpcji Absorptionskessel m

— — gotowania Auskocher m, Kocher m

— grzejny Boiler m, Heizkessel m

— próżniowy Vakuumkessel m Kocha prątek m Koch-Bazillus m kocher m Kocher-Arterienklemme / Kochera cięcie n (w

obrębie stawu kolanowego) Kocher-Bogenschnitt m

— ----- (przy strumektomii) Kocher-Kra-

genschnitt m

kod m genetyczny genetischer Code m kodehydraza / Kodehydrase / kodehydrogenaza / Kodehydrogenase / kodeina/

Kodein /;, Morphinmethylather m kodeinizm m Kodeinismus m kodon m Kodon n

koenzym m Koenzym m

koercja / Koerzitivkraft /

kofaktor m Kofaktor m

kofeina / Koffein n

kofeino-benzoesan m sodowy Koffeinnatrium-

benzoat n

koferment m Koferment n kofibryna/Kofibrin n koherencja / Kohärenz / koherentny kohärent kohezja / Kohäsion /

koilonychia /' Koilonychie / koincydencja / Koinzidenz / koitofobia /' Koitusangst / kojarzenie n Assoziation/

— dźwięków Klangassoziation/

—- myśli Ideenassoziation / Gedankenverbindung /

— pojęć Begriffsgesellung /

kojarzyć assoziieren, verknüpfen, verbinden

kojący sedłerend, lindernd

kokcydioidomykoza/ Kokzidioidomykose / Talfieber n

kokcydioza/Kokzidiose/ Kokzidienbefall m

kokcydium n Coccidium «, Kokzidie/

kokcygodynia/Kokzygodynie /

kokaina/Kokain n

kokainizm m Kokainismus m, Kokainsucht/

kokainizować kokainisieren

kokarboksylaza / Kokarboxylase /

koklusz m Keuchhusten m

kokluszopodobny pertussisähnlich

kokon m Kokon m

koksalgia / Koxalgie / Hüftschmerz m, Hüftgelen kschmerz m

kolagen m Kollagen n

kolagcnaza / Kollagenase /

kolagenorodny kollagenbildend

kolagenoza / Kollagenose /

kolamina / Kolamin «, Äthanolamin n

kolana n pl szpotawe Schneiderbeine n pl

kolanko n Geniculum «

kolankowaty knieförmig

kolano n Knie n, Genu n

— dnawe Gichtknie «, Gonagra /

— koślawe X-Bcin n

- nerwu twarzowego Fazialisknie n, Gesichtsnervenknie n

— szpotawe Säbelbein n, O-Bein n kolankowo-łokciowy genukubital kolaterala / Kollateral n kolba/Kolben m

— Claisena Claisenspitzkolben m

— destylacyjna Destillationskolben m, Destillierkolben m

— Englera Englerkolben m

— do destylacji frakcyjnej Fraktionierkolben OT

kolba

168

kolumna

kolba do ekstrakcji Extraktionskolben m

— — gotowania Kochflasche/Kochkol-ben m

— — hodowli Kulturkolben m

— — miareczkowania Titrierkolben m

oznaczania liczby zmydlania Ver-seifungskolben m

— — sulfonowania Sulfurierkolben m

—- Erlenmeyera Erlenmeyerkolben m

— fermentacyjna Gärimgskölbchen n

— Kjeldahla Kjeldahlkolben m

— kulista Rundkolben m

— — z krótką szyjką Kurzhalsrundkol-ben m

— laboratoryjna Kolben m, Chemikolben m

— miarowa Meßkolben m, Meßflaschc /

— płaskodenna Stehkolben m

— • próżniowa Saugflasche/

— stożkowa Erlenmeyerkolben m, Spitz-kolben m

— szklana Glaskolben m

— stożkowata Becherkolben m kolby m pl końcowe Krausego Krause-End-

kolben m pl

kolchicyna / Kolchizin n kolczasty dornformig kolczystokomórkowy stachelzellig kolczysty dornartig, stachelig kolec m Stachel

m, Grat m, Spina /

— biodrowy Darmbeinstachel m

— — przedni dolny vorderer unterer Darmbeinstachel m

— — przedni górny vorderer oberer Darmbeinstachel m

—— — tylny dolny hinterer unterer Darmbeinstachel m

— — tylny górny hinterer oberer Darmbeinstachel m

— kości klinowej Keilbeinstachel m, Spina / ossis sphenoidalis

kulszowy Sitzbeinstachel m kolejność / Reihe /, Reihenfolge / Aufeinanderfolge /

— czasowa Zeitenfolge/

— faz Phasenfolge/

— prób Prüffolge/ kolejny konsekutiv, sukzessiv kolidyspepsja / Kolidyspepsie / kolimacja / Kollimation / kolimator m

Kollimator m kolisty kreisförmig, kreisrund kolka / Kolik / kolikartiger Schmerz m,

Kolikschmerz m

— brzuszna Bauchkrampf m

—— jelitowa Darmkolik / Tormina n pl, intestinorum

— kałowa sterkorale Kolik /'

— kamicza trzustki Pankreassteinkolik /

kolka moczowodowa Ureterenkolik / Ureterkolik /

— nerkowa Nierenkolik / Nierensteinkolik /

— olowicza Bleikolik/

— pęcherzowa Blasenkolik /

— smólkowa Mekonium-Kolik /

— trzustkowa Pankreaskolik /

— wątrobowa Leberkolik/, Gallenkolik/

— żółciowa Gallenkolik/ Gallensteinkolik / Gallenblasenkolik/

Kolmera próba / Kolmer-Test m

kolobomat m Kolobom n, Aderhautspaltung/

kolodium n Kollodium n

koloid m Kolloide n

koloido-osmotyczne ciśnienie n kolloidosmo-thischer Druck m

koloidowy kolloidal

koloidy m pl dyspersyjne Dispersionskolloide n pl

kolonia / Kolonie /

— bakterii Bakterienkolonie/

gładka glatte Bakterienkultur/ Mitis-form/von Bakterienkulturen, S-Form/

— szorstka Gravisform / von Bakterienkulturen, R-Form /

— śluzowa Schleimkolonie /

kolonoskopia / Kolonoskopie /

kolopeksja / Kolopexie /

koloptoza / Koloptose /

kolor m Farbe/

kolorowy farbig

kolorymetr n Kolorimeter «, Farbmesser m

kolorymetria / Kolorimetrie / Farbenmessung/

— kroplowa Tüpfelkolorimelrie / koloryt m Kolorit n koloskopia / Koloskopie / kolostomia / Kolostomic / kolostrokinina /

Kolostrokinin / kolotomia / Kolotomic / kolpocytogram n Kolpozytogramm n kolpocytologia / Kolpozytologic / kolpografia /

Kolpographie / kolpopatia / Scheidenerkrankung / Kolpo-

pathie/ kolpoperineoplastyka / Kolpoperineoplastik f,

Kolpoperineorrhaphie / kolpopoeza / Kolpopoese / kolporeksja / Kolporrhexis / kolposkop m Kolposkop n, Scheidenspiegel m

kolposkopia/Kolposkopie / kolpostat m Kolpostat m kolpotomia / Kolpotomie / kolumna/Säule/ Kolonne/

— absorpcyjna Absorptionskolonne/

— chromatograficzna chromatografische Säule/ Adsorptionssäule/

kolumna

169

komórka

kolumna denitracyjna Denitrierkolonne f

— destylacyjna Destillationskolonne f, Destilliersäule /

— — laboratoryjna Destollieraufsatz w, Destillationsaufsatz m

— trójkulkowa Dreikugelaufsatz m

—— ekstrakcyjna Extraktionskolonne f, Extraktionssäule /

— frakcjonująca Fraktionierkolonne/

jonitowa lonenaustauschanlage / lo-nenaustauschersäule/ lonenaustauscher-filter n

— rektyfikacyjna Rektifikationskolonne /

— rozdzielcza (w chromatografii) Trcnn-säule / (Chromatographie)

— — aldehydowa Aldehyd-Abscheide-kolonnc /

— sanitarna Sanitätskolonnc/

— samochodowa Sanitätskraftwagenabteilung /

— termiczna thermische Säule/

— termodyfuzyjna Trennrohr n kołatanie n serca Herzpalpitation f, Herzklopfen «, Herzpochen n

— - - napadowe paroxysmale Tachykar-die/ kołnierz m Flansch m, Manschette /

— Wenery Halsband n der Venus, Venuskollier n

— wzmacniający Befestigungsflansch m koło n Kreis m kołtun m Trichom n kołysanie n Schwankung/ komar m Mücke/

przenoszący zimnice Malariamücke /

— — żółtą gorączkę (Aedes aegypti) Gelb-fiebermücke/

widliszek m Anophelesmücke /, Malariamücke/

komarobójczy mückentötend kombinować kombinieren komensalizm m Kommensalismus m komisja / Ausschuß m,

Kommission /

— egzaminacyjna Prüfungskommission/

— lekarska Ärztekommission/

— leków Arzneimittelkommission /

— poborowa Aushebungskommission /

— rzeczoznawców Gutachterausschuß m

—---- sanitarna Sanitätskommission/

— zdrowia Gesundheitsausschuß m, Gesundheitskommission / komisurotomia / Kommissurotomie / Kom-

missurenschnitt m komitet m Ausschuß m komora/Kammer/ Ventrikel m

— boczna Seitcnventrikel m - chłodnicza Kühlraum m

komora chromatograficzna Chromatographiekammer /

— ciśnieniowa Druckkabine / Druckkammer /

— czwarta vierter Ventrikel m

— dekompresyjna Taucherkammer/

— destylacyjna Destillationskammer/

do liczenia krwinek Blutkörperchenzahlkammer /

— — — — białych Leukozytenzahlkam-mer /

— zamrażarnia (zwłok) Eiskammer / (für Leichen)

— dźwiękoszczelna akustisch isolierte Kammer /

— fermentacyjna Faulraum m, Schlammfaulraum m

— gałki ocznej Augenkammer /

— gazowa Gaskammer/

— jonizacyjna Ionisationskammer/ lonen-kammer /

klimatyzacyjna Luftwärmungskam-mer / Klimakammer / Klimaschrank m

—- mieszalna Mischkammer/

— miernicza Meßkammer /

— mózgowa Gehirnventrikel m

— nawilżająca Befeuchtungskammer/

— niskich ciśnień Unterdruckkammer/

— ołowiana Bleikammer/

— parowa Dampfkammer/

— pęcherzykowa Blasenkammer/

powietrzna pneumatische Kammer/ Luftkammer/

— przednia gałki ocznej vordere Augenkammer / Augenvorderkammer /

— scyntylacyjna Szintillationskammer /

— serca Herzkammer/ Herzventrikel m

—---- spalania Verbrennungsraum m, Verbrennungkammer /

Storma van Leeuwena Stormsche Al-lergiekammcr /

— Thoma-Zeissa Thom-Zeissche Zählkammer/

— tlenowa Sauerstoffkammer/

tropikalna Tropenkammer / Tropen-klimaschrank /

— trzecia dritter Ventrikel m

— tylna gałki ocznej hintere Augenkammer /

— wilgotna Feuchtkammcr /

wysokiego ciśnienia Überdruckkammer /

zęba Zahnhöhle/, Pulpakammer/ komorowy kammerig, ventrikulär komosa / Gänsefuß m, Chenopodium n komórczak m Meristom

n, Zytoblastom n komórka/Zelle/

— blastyczna Blastozelle /

komórka

170

komórka

komórka bakteryjna Bakterienzelle/

— barwnikożerna Pigmentophage m

— barwnikonośna Chromatophor m, Farbstoffträger m

— barwnikotwórcza chromogene Zelle /

— barwnikowa Pigmentzelle/

— bezbiegunowa apolare Zelle /

— bezjądrzasta kernlose Zelle/

— błony doczesnej zob. komórka doczesnej

— Browicza-Kupffera Kupffersche Sternzelle /

— brukowa kubische Zelle/ Pflasterzelle/

— chrząstkogubna Chondroklast m, Knor-pelfreßzelle /

— chrząstkotwórcza Chondroblast OT, Knorpelbildungszelle /

— chrzestna Knorpelzelle/ Chondrozyt m

— czuciowa Empfindungszelle / Sinneszelle /

— cylindryczna Zylinderzelle /

— Deitersa Deiters-Zelle /

— doczesnej Deziduazelle /

— dojrzała reife Zelle /

— dotykowa Tastzelle/ drożdżowa Hefezelle/

— dwubiegunowa bipolare Zelle f

— endotelialna Endothelzelle /

— ependymy Ependymzelle /

— erytrochłonna Erythrophil n

— fazowa Phasenzelle /

fotoelektryczna Photozelle / lichtelektrische Zelle/

— selenowa Selenphotozelle/

— — — zaporowa  Selensperrschichtphotozelle/

fotoprzewodnościowa Photoleitzelle / Widerstandzelle/ Photowidersfand m

— glejowa Gliazelle / Neurogliazelle /

— — pierwotna Glioblast m, Spongio-blast m

— główna Hauptzelle / Heidenhainsche Zelle/

— Grawitza Grawitzsche Zelle / Schlafzelle / Schlummerzelle /

— groniasta azinose Zelle/

— gruczołowa Drüsenzelle/

— gwiaździsta Astrozyt m, sternförmige Gliazelle/

— jajowa Eizelle / Ovozyt m

— jądrzasta Karyozyt m

— keratynowa Keratinozyt m, keratin-produzierende Zelle/

— kolczasta Stachelzelle/

— kory mózgowej Hirnrindenzelle /

—---- kostna Osteozyt m, Knochenzelle /

— kostninotwórcza Zementoblast m, Zementzelle /

— krwi pierwotna Hämohistioblast m

komórka koszyczkowa Korbzelle/

— kościogubna Osteoklast m, Osteophag m

—— kościotwórcza Osteoblast m, Knochenbildungszelle /

— krwi Blutzelle/

— ksantoforowa Xanthophor m

— kubkowa Becherzclle/ Kelchzelle/

— kwasochlonna azidophile Zelle /'

— L.E. L.E.-Zelle/

— Leydiga Hodenzwischenzelle/ luteinowa Luteinzelle /

— łojowa Talgzelle/

— macierzysta Muttcrzelle/ Stammzelle/

— — krwinek Blutstammzelle f, Häma-togonie/ Hämoblastm, Hämozytoblastm ~ — limfocytów LymphozytenmuUer-zelle/

mieloblastów Myeloblastenmutter-zelle /

— — plemników Samenmutterzelle/

— —- tkanki nerwowej Neurogliamutter-zelle/

— makrogleju Makrogliazelle/ miąższowa Parenchymzelle /

— mezenchymy Mesenchymzelle/

— mczotelialna Mesothelzelle/ mięśniowa Muskelzelle/

— mięśniowo-nabłonkowa Epithclmuskel-zellc/

migawkowa Wimperzelle/

— mioepitelialna myoepitheliale Zelle /

— mózgowa Gehirnzelle/ Hirnzelle/

— nabłonka płaskiego Plattenepithelzelle/

— — płciowego Keimepithelzelle/

—- nabłonkowa epitheliale Zelle/ Epithelzelle/

— — sześcienna kubische Epithelzelle/

— nablonkowata Epitheloidzelle /

— naczyniotwórcza Urgefäßzelle /

—- nakrapiana Tüpfelzelle /

— nasienna Samenzelle/

— naskórka Oberhautzelle/

— nerwowa Nervenzelle / Neurozyt m

— — embrionalna Neuroblast m

— — gwiaździsta Sternzelle /

— — piramidowa Pyramidenzelle /

— — ziarnista granulöse Zelle /

— neurogleju Neurogliazelle/

— nowotworowa Tumorzelle/, Geschwulstzelle/

— odżywcza Ernährungszelle /

— okładzinowa (żołądka) Labzelle / Pa-rietalzelle / Belegzelle /

— okołonaczyniowa Perizyt m, Perithel-zellc/

— okrągła Rundzelle/ olbrzymia Ricsenzelle /

— — Toutona Toutonsche Riesenzelle /'

komórka

171

komórki

komórka o łatwo barwiącym się jądrze karyo-chromatophile Zelle /

— pęcherzyka Graafa Follikelzelle /

— piankowata Schaumzelle/

— pierwotna Urzelle /

— piramidowa Pyramidenzelle / plazmatyczna Plasmazelle/

— płciowa Geschlechtszelle f, Genozyt m

— pochłaniająca tłuszcz fettaufnehmende Zelle/

— podporowa Stützzelle /

— podstawna Basalzelle / Grundzelle /

— pojedyncza Einzelzelle/

— potomna Tochterzelle/

— pręcikowa (siatkówka) Stäbchenzelle/, Stäbchensehzelle/

— przejściowa Übergangszelle/

— przydanki Adventitiazelle /

— Purkinjego Purkinje-Zelle /

— pyłowa Staubzelle /

— rakowa Krebszelle/

—— rdzeniowa Medullarzelle /

— ropna Eiterzelle/

— Rougeta Rouget-Zelle/ Perifhelzelle/ Perizyt m

— rozrodcza Fortpflanzungszelle/ Generationszelle/

— rzęsata Pinselzelle/

— rzęskowa Flimmerzelle/, Geißelzelle/ Schwanna Schwannsche Zelle / Ner-venscheidenzelle /

— siateczki Retikulumzelle/ Gitterzelle/

— siateczkowo-śródbłonkowa Retikulo-endothelialzelle/

— siatkówki Netzhautzelle/

— sierpowata Sichelzelle/

— sitowa Siebbeinzelle/

— skóry Hautzelle/

— słuchowa Hörzelle/

— smakowa Schmeckzelle / Geschmackzelle /

— spichrzająca Speicherzelle/

— splotu Plexuszellc/

— srebrochłonna argentaffme Zelle/

— sygnetowata Siegelringzelle/

szkliwotwórcza Adamantoblast m,

Ameloblast m, Ganoblast m, Zahnemail-

lezclle /

szpiku Knochenmarkzelle / Markzelle/,

Medullarzelle/

— — olbrzymia Knochenmarkriesenzelle/

— śledzionowa Milzzelle/, Splenozyt m ślinianki Speichelzelle/

— śluzowa Schleimzelle/

— śródbłonkowa Endothelzelle / Meso-thelzelle/

— — rogówki Hornhautendothelzelle/

komórka śródbłonkowa wędrowna Endothel-wanderzelle /

— — żerna Endotheliozyt m

— śródmiąższowa interstitielle Zelle / Zwischenzelle /

jądra Hodenzwischenzelle/

— tkanki łącznej Bindegewebszelle/

— — włóknistej Inozyt m

— tłuszczowa Fettzelle/ Lipozyt m

— — zarodkowa Lipoblast m

— tuczna Mastzelle/, Mastozyt m

— wad sercowych Herzfehlerzelle /

— walcowata Zylinderzelle/

— wątrobowa Leberzelle /

— węchowa Riechzelle/

— wędrująca Wanderzelle / Kinezyt m

— — tkanki Gewebswanderzelle /

— wrzecionowata Spindelzelle/, spindelförmige Zelle/

—- wydzielnicza Sekretionszelle/

— wyrostka sutkowego Warzenzelle / Mastoidzelle /

— wyściółkowa Ependymzelle /

— wzrokowa Sehzelle/

— zarodkowa Embryonalzelle/

— zasadochlonna basophile Zelle/ Baso-philer m

— zawierająca mcłaninę melaninhaltige Zelle/

— zębinogubna Odontoklast m

— zębinotwórcza Dentinoblast m, dentinbildende Zelle /

— ziarnista Körnerzcllc /

— z jądrem olbrzymim Riesenkernzelle/

— zrogowaciała Hornzelle/

— zwojowa Ganglienzelle/

— z ziarenkami barwnika Pigmentkörnchenzelle /

— żerna Freßzclle / Phagozyt m

— — olbrzymia Makrophag m

— żółtkowa Dotterzelle/ komórki f pl Zellen fpl

— alfa Alphazellen fpl

— barwnikochlonne chromophile Zellen fpl

— barwnikooporne chromophobe Zellen fpl

— błony ziarnistej jajnika Granulosazel-len fpl

— delta Deltazellen fpl

— drożdży piwnych Bierhefezellen fpl

— kosmówki Chorionzellen//?/

— łożyska wysuszone Plazentatrockenzellen fpl

— miazgi Pulpazellen fpl

— olbrzymie Langhansa Langhanssche Riesenzellen fpl

komórki

172

konflikt

komórki olbrzymie Sternberga Stern bergsche Riesenzellen//?/

— — w odr/e Masernriesenzcllen / pl sitowe Cellulae f pl ethmoidales, Sieb-

beinzellen//;/ komórkobójczy zelltötend komórkopodobny zellähnlich komórkotwórczy zellbildend, zytogen komórkowy

zellular, zellulär komparator m Komparator m, Vergleicher m kompartment m Kompartiment n kompatybilność / Kompatibilität /

kompatybilny kompatibil kompensacja / Kompensation f, Ausgleich m

— międzycząsteczkowa intermolekulare Kompensation /

— napięcia Spannungskompensation / kompensacji / zaburzenia n pl Kompensa-

tionstörungen f pl kompensacyjna (wyrównawcza) przerwa /

kompensatorische Pause/ kompensować kompensieren, ausgleichen kompetycyjny kompetitiv

— (-e) hamowanie n kompetitive Hemmung f kompleks m Komplex m

— aktywny aktivierter Komplex m

— Edypa Ödipuskomplex m Elektry Elektrakomplex m

— Kaina Kainkomplex m

— kastracyjny Kastratenkomplex m Klitemnestry Klytämnestra-Komplex m

— niższości Minderwertigkeitskomplex m

— wewnętrzny innerer Komplex m

wyższości Superioritätskomplex m kompleksowość / Komplexität / kompleksowy komplex komplement m Komplement n

komplementacja / Komplementation / komplementarny komplementär komplementu niedobór m Komplementde-

fekt m

czynniki m pl Komplementfakto-

ren m pl komplet m Satz m

— narzędzi chirurgicznych chirurgisches Besteck n

— obiektywów Objektivsatz m kompletny vollständig, komplett kompUkacja/Komplikation/ Verflechtung/

Verwicklung f komplikować komplizieren komplikowanie« Komplizierung/ Verwick-

komponent m Komponente / kompres m Kompresse/

— ciepły warmer Umschlag m

- gorący heißer Umschlag m

kompres mokry nasser Umschlag m

— parowy Dampfkompresse /

— spirytusowy Alkoholumschlag m

— zimny kalter Umschlag m

z kwasu borowego Borwasserumschlag m

kompresja / Kompression /

kompresor m Kompressor m

kompresyjna urografia / Kompresionsuro-graphie /

kompresyjny bandaż m (opatrunek) Kompressionsverband m

— zespół m Kompressionssyndrom n kompulsywny kompulsiv kompulsywne ruchy m pl Kompulsivbewe-

gungen//»/, Zwangsbcwegungen f pl komunikat m Mitteilung/ konać sterben

konający sterbend, Sterbende m konanie n Sterben n, Agonie/, Todeskampf m konar m Pedunculus m

— ciała suteczkowatego Pedunculus m corporis mamillaris

— dolny móżdżku unterer Kleinhirnsticl m

— — wzgórza Pedunculus m thalami inferior

— górny móżdżku oberer Kleinhirnstiel m

— kłaczka Pedunculus m flocculi

— mózgu Pedunculus m cerebri, Hirnstiel m środkowy móżdżku mittlerer Kleinhirnstiel m

koncentracja/ Konzentration f, Konzentrierung/

koncentrator m Eindicker m. Eindickgefäß n

koncentryczność / K onzen tri tat /

konchoskop m Konchoskop n

konchotom m Konchotom n

konchotomia / Konchotomie /

kondensacja/Kondensation/ Verdichtung/

— błonowa Hautkondensation / Filmkondensation /

frakcyjna fraktionierte Kondensation/

— kapilarna Kapillarkondensation/

— kroplowa Tropfenkondensation/

— mieszana Mischkondensation/

— warstewkowa Filmkondensation / kondensat m Kondensat n kondensator m Kondensator m

— elektryczny elektrischer Kondensator;?? kondom m Kondom /?, Präservativ n kondurangina/Kondurangin n kondurango n

Kondurango n konfabulacja / Konfabulation / konferencja / Konferenz / konfiguracja /Konfiguration/

— aortalna Aortenkonfiguration /

— mitralna Mitralkonfiguration /

— serca Herzfigur/ Herzkontur/ konflikt m Konflikt m

konflikt

173

kończyny

konflikt matczyno-płodowy Mutter-Fetus-

—Konflikt m

— serologiczny serologischer Konflikt m konglomeracja / Konglomeration / konglomerat m Konglomerat n konglutyna/Konglutin

n konglutynacja/ Konglutination / konglutynacji testy m pl Konglutinations-

tests m pl

konglutynina / Konglutinin n koniak m Kognak m, Weinbrand m koniczyna / Klee m konidia n pl Konidien f pl koniec m Ende n,

Spitze/ Extremitas/ Apex m

— • języka Zungenspitze /

— nosa Nasenspitze/

— żebra Rippenende/

— życia Lebensende n konieczność /Notwendigkeit /

— leżenia w łóżku Bettlägerigkeit /

— życiowa Lebensnotwendiligkeit / koniina/Koniin n, Schierlingsgift/ koniometr m Koniometer n koniotomia / Koniotomie /

konopie pl Hanf m konkrenient m Konkrement n konserwacja /Konservierung /

— tkanek Gewebekonservierung/ Gewebs-

konservierung /

konserwatywny konservativ, unterhalten konserwować konservieren konserwowanie n Konservierung / konsolidować

konsolidieren konstant konstant konstrukcja / Konstruktion / konstruktywny konstruktiv konstrukcja / Konstruktion /

konstytucja / Konstitution / Komplexion /

— dziedziczna Erbkonstruktion/

— ciała Körperkonstitution/ konstytucjonalnie uwarunkowane niskie ciśnienie tętnicze konstitutionelle Hypotonie/

konstytucjonalny konstitutionell konsultacja / Konsultation f, Beratung /

lekarska ärztliche Beratung/ konsultacyjny konsultativ, beratend konsultant m Konsulent m, Konsiliararzt m

— psychiatryczny Konsiliarpsychiater m konsumpcja/Konsumption/ Verbrauch m konsylium n Konsilium n

— lekarskie Arztekonsilium n konsystencja/Konsistenz/ Beschaffenheit/

— stolca Stuhlkonsistenz/ kontakt n Kontakt m, Berührung/ kontaminacja / Kontamination / kontinuum n Kontinuum n

kontrakcja / Kontraktion / Gegenspiel n kontralateralny kontralateral

kontrast m Kontrast m kontrastować kontrastieren kontrastowość / K ontrast m kontrola/Kontrolle/ Überprüfung/ Überwachung/

— ciężarnych Schwangerschaftüberwachung/

— diety Diätkontrolle / Diätüber-wachung/

— elektrokardiograficzna E.K.G.-Kontro Ile /

— nosicieli Dauerausscheiderüberwachung / Bazillenträgcrüberwachung / prostytutek Prostituiertenkontrolle/

— rentgenowska Röntgenkontrolle /

— sanitarna mleka Milchkontrolle /

środków leczniczych Heilmittelüberwachung /

— — spożywczych Nahrungsmittelkontrolle /, Nahrungsmittelüberwachung/

— techniczna technische Kontrolle /

— tętna Pulskontrolle/

— urodzeń Geburtenkontrolle / Geburtenbeschränkung /

kontroler m Prüfer m, Kontrolleur m, Beschauer m

kontrolować kontrollieren, prüfen kontur m Kontur/ Umriß m, Außenlinie/ kontuzja / Kontusion / Quetschung /

— klatki piersiowej Thoraxkontusion / konwekcja / Konvektion /' konwergencja / Konvergenz /

— porażenie Konvergenzlähmung/

— reakcja Konvergenzreaktion /

- skurcz Konvergenzkrampf m konwersja /Konversion / Konvertierung/ konwersyjna nerwica/Konversionsneurose/

— reakcja / Konversionsreaktion / konwertyna / Konvertin n konwulsje//?/ Konvulsion/ Krampfanfall m

— dziecięce Kinderkrämpfe m pl konwulsyjny konvulsiv końcowy extrem, terminal, final końcówka / Endstück «, Aufsatz m

kończyna / Extremität / Glied n

— dolna untere Extremität/

— — szpotawa O-Bein n

— górna obere Extremität/

— sztuczna künstliches Glied n, Ersatzglied n kończyny//?/ Glieder n pl

— nadmiernie duże  Makromelie / Großgliederigkeit /

— - małe Mikromelie /, Kleingliederig-keil/

— olbrzymie Megalomelie/

— końskoszpotawe (stopa) equinovarus (Fuß)

koordynacja

174

kostki

koordynacja / Koordination / Koordinierung/

— mięśniowa Muskelkoordination /

— ruchowa Bewegungskoordination / koordynacji zaburzenia n pl Koordinationsstörungen//?/ koordynować koordinieren koper

m ogrodowy Bergkümmel m, Dill n

— wioski Fenchel m kopia / Kopie f, Abschrift/ kopiować kopieren, Kopie/machen kopolimer m Mischpolymer n kompremezja /

Kopremesis / kopremia / Koprämie / koprofagia/Koprophagie/, Kotessen n koprofilia / Koprophilie / koprofilny (bakterie)

koprophil (Bakterien) koprofobia / Koprophobie / Kotangst / koprolalia / Koprolalie / koprolit m Koprolith m koprologia /

Koprologie / Kotforschung / koproporfiryna / Koproporphyrin n koproporfirynuria / Koproporphyrinurie / koprostaza /

Koprostase / koprosterol m Koprosterin n kopulacja / Kopulation / Kohabitation / kopulacyjny kopulativ kopulować kopulieren,

kohabitieren kopuła / Kuppel /

— przepony Zwerchfellkuppel/ kora / Rinde / Schale /

— dębowa Eichrinde/

— drzewa Cinchona calisaya Kalisayarin-de/

— kruszyny amerykańskiej Kaskara /

— mózgu Großhirnrinde /

— móżdżku Kleinhirnrindc /

— nadnerczy Nebennierenrinde, Abk. NNR

—— nerki Nierenrinde/

— kruszyny Faulbaumrinde/

— soczewki Linsenrinde/ korek m Stopfen m, Stöpsel m, Kork m

—— gumowy Gummipropfen m, Gummi-stopfen m

— szklany Glasstöpsel m z waty Wattepfropf m korekcja / Korrektion /

— położenia Stellungskorrektur/ korekta / Korrektur /

— autorska Autor(in)korrektur / korektopia / Korektopie / korektura / Korrektur / Verbesserung / korelacja / Korrelation /

korelacji/współczynnik m Korrelationskoe-

fizient m korona/ Krone/ Kranz f

— porcelanowa Porzeliankrone /

— zęba Zahnkrone /

korona zęba stała festsitzende Zahnprotese/

—- złota Goldkrone/

— żołędzi Corona/glandis, Eichelkranz m koronarodylatacja / Koronardilatation / koronarografia / Koronarangiohgraphie /

koronaropatia / Koronaropathie / koronarostenoza / Koronarstenose / Korotkowa ton m Korotkov-Ton m korowo-rdzeniowy

kortikospinal korowo-mięśniowy kortikomuskulär korowo-oponowy kortikomeningeal korowy kortikal korozja / Korrosion /

korpulentny dickleibig, fettleibig korpuskularnc promieniowanie n Korpuskularstrahlen n

korpuskularny kropuskulär korpuskuła / Masseteilchen «, Korpuskel n Korsakowa psychoza / Korsakow-Psychose/

zespół Korsakow-Syndrom n kortykoid m Kortikoid n kortykoidy m pl Kortikoide n pl kortykosteron m. Kortikosteron n

kortykosteryd m Kortikosteroid n kortykotropina / Kortikotropin n kortykotropowy kortikotrop kortyna/Kortin n kortyzon m

Kortison n kortyzonowy test m Kortisontest m koryto n naczyniowe Gefäßbahn /

krwi Blutbahn/ korzeń m Radix / Wurzel /

— brzuszny vordere Wurzel/

— czuciowy sensorische Wurzel /

— grzbietowy hintere Wurzel / krezki Gekrösewurzcl /

— paznokcia Nagelwurzel/ rdzeniowy Spinalwurzel/ włosa Haarwurzel/

— zęba Zahnwurzel/ kosmek m Zotte/, Villus m kosmetyczny kosmetisch kosmetyka / Kosmetik / kosmki m pl jelitowe

Darmzotten f pl

— kosmówki Chorionzotten//?/, Plazen-tarzotten//?/

— maziowe Synovialzotten f pl

— opłucnowe Pleurazotten f pl kosmkowy villös kosmówczak m Choriom n

— złośliwy Chorioblastom n kosmówka / Chorion «, Rottenhaut / kosteczka / Knöchelchen «, Ossiculum n kosteczki//?/ słuchowe

Gehörknöchelchen npl kostka / Knöchel m, Maileolus m

— boczna äußerer Knöchel m

— przyśrodkowa innerer Knöchel m kostki//?/ szwów Ossa n pl suturarum

kostnawy

175

kość

kostnawy osteoid

kostniak m Osteom /?, Knochentumor m

—- mięsakowy Osteosarkom n

— śródkostny Endost(e)om «, Knochen-markgeschwulst/ Knochenmarklumor m kostniaki m pl mnogie Osteomatose /

kostniakochrzęstniak m Osteochondrom n

— - mięsakowy Knochenknorpelsarkom n kostniakomięsak m Osteosarkom n kostniakorak m Ostcokarzinom n

kostniakottuszczak m Osteolipom n kostniakowłókniak m Knochenbindegewebs-

geschwulst /, Osteofibrom n kostnica / Leichenkammer /, Leichenhalle / kostnieć verknöchern kostnienie n Verknöcherung/,

Ossifikation/

— mięśni Muskclvcrknöcherung /

— tkanek miękkich Parostose/

— wadliwe gestörte Knochenentwicklung/ kostnina/Kallus m, Knochenkcimgewebe n kostniwo n Zement m kostno-włóknisty

osseofibrös kostny knöchern, ossal, osteal, knochig koszmar m Alp m

nocny Alptraum m, nächtliche Unruhe f,

Oneirodynia/ koszty m pl Kostenaufwand m, Kosten f pl

— inwestycyjne Investitionskosten f pl

— kuracji Kurkosten f pl

leczenia Behandlungskosten f pl

—- utrzymania Lebenskosten//?/, Unterhaltungskosten f pl kości f pl Knochen m pl, Ossa n pl

— czaszki Schädelknochen m pl

— kończyny dolnej Knochen m pl der unteren Gliedmaße

górnej Knochen m pl der oberen Gliedmaße

nadgarstka Handwurzelknochen n pl

— palców ręki Fingerknochen m pl

— — stopy Zehenknochen m pl

— stepu Fußwurzelknochen m pl śródręcza Mittelhandknochen m pl

— śródstopia Mittelfußknochen m pl

— twarzy Gesichtsknochen m pl kościec m Skelett /?

— dłoni Handskelett n

głowy i tułowia Achsenskelett «

— stopy Fußskelett «

— tułowia Stammskelett n, Rumpfskelett n

—---- twarzy Gesichtskelett n

kościogubny knochenabbauend

kościopodobny knochenähnlich, knochenartig, osteoid

kościotworzenie n Osteogenese f, Knochenaufbau w, Knochenbildung/

kościotwórczy osteogenetisch, knochenbildend

kościozrost m Synostose/, Knochenhaft/ kość/Knochen m, Os n

— biodrowa Os n ilium, Hüftknochen m, Darmbein n

— ciemieniowa Scheitelbein n, Os n parie-tale

— czaszki Schädelbein n, Schädelknochen m

— czołowa Stirnbein n

czworoboczna mniejsza kleines Vielecksbein n

— — większa großes Vielecksbein n

— długa Os n longum

— gąbczasta Schwammknochen m

— główkowata Kopfbein n

— gnykowa Zungenbein n

— grochowata Erbsenbein n

— guziczna Steißbein n

— haczykowata Hakenbein n

— jarzmowa Jochbein n klinowa Keilbein n

— klinowata boczna äußeres Keilbein n — pośrednia mittleres Keilbein n

— — przyśrodkowa inneres Keilbein n

— krótka Os n breve

—---- krzyżowa Kreuzbein n

— księżycowata Mondbein n, Os n luna-tum n

— kulszowa Sitzbein n

— łokciowa Elle/, Ulna/ łonowa Schambein n

— łódkowata Kahnbein n łzowa Tränenbein n

— miednic/na Hüftbein n

międzyciemieniowa Inkaknochen m

— nosowa Nasenbein n piętowa Fersenbein n

— piszczelowa Schienbein n, Tibia /

— — szablasta Säbelscheidentibia /

— płaska Plattenknochen m

— pneumatyczna pneumatischer Knochen m

— podniebienna Gaumenbein n potyliczna Hinterhauptsbein n

— promieniowa Spieche /, Radius m

—- przysieczna Intermaxillarknochen m

— ramienna Oberarm(knochen) m, Hu-merus m

sitowa Siebbein n

— skokowa Talus m, Sprungbein n

— skroniowa Schläfenbein n słoniowa Elfenbein n

— sześcienna Würfelbein n

— środkowa Os n centrale

— śródręcza III Os n metacarpale III, Mittelhandknochen III m

trójgraniasta Dreiecksbein n, Os n tri-quetrum

kość

176

krew

kość trójkątna Os n trigonum

— udowa Oberschenkelbein n, Femur m

— żebrowa Rippenknochen m

kotromboplastyna / Ko-Thromboplastin «, Faktor VII m

kowadełko n Amboß m, Incus m

kowalencyjny kovalent

kozymaza / Kozymase /

Krabbego zespół m Krabbe-Syndrom «, Glo-boidzellen-Leukodystrophie /

kranializacja / Kranialisation /

kraniografia / Kraniographie / Schädelbeschreibung /

kranioklast m Kranioklast m, Schädelquet-scher m, Schädelzerbrecher m

— Gaussa Basiothryptor m

kraniologia / Kraniologie /

kraniometr m Kraniometer m, Schädelmesser m

kraniometria / Kraniometrie /, Schädelmessung/

kraniometryczny kraniometrisch

kranioskopia / Kranioskopie /

kraniostenoza / Kraniostenosis f

kraniotom m Kraniotom n, Kephalotom n, Kephalokranioklast m

kraniotomia / Kraniotomie /, Kephaloto-mie /

krańcowy endlich, terminal

krater m wrzodowy Ulkuskrater m

krauroza / Kraurose /

Krausego gruczoły m pl Krause-Drüsen fpl kolbki / pl końcowe Krause-Endkol-ben fpl

— zastawka/Krause-Klappe/ krawat m gipsowy Gipskravattc / krawędzie / pl przednie powiek Limbi m pl palpebrales

anteriores

tylne powiek Limbi m pl palpebrales posteriores

krawędź / Kante /, Rand m kości Knochenrand m

— oczodołu Augenhöhlenrand m

— wewnętrzna Innenrand m krąg ni zob. też kręg Kreis m, Ring m krągłogłowie n Trochocephalie / krążenie n Kreislauf

TO, Zirkulation / chłonki Lymphkreislauf m

— duże großer Kreislauf m

— jelitowo-wątrobowe (bilirubina-urobili-nogen) enterohepatischer Kreislauf m

— kosmówkowe Chorionkreislauf m

— krwi Blutkreislauf m, Blutzirkulation/

—- łożyskowe Plazentarkrcislauf m

— małe kleiner Kreislauf m

— mózgowe Gehirn kreislauf m, Hirnkreis-lauf m

— nerkowe Nierenkreislauf m

krążenie oboczne Kollateralkreislauf m, Sei-tenkreislauf m

— pępkowe Nabelkreislauf m

— płodowe Fetalkreislauf m

płucne Lungenkreislauf m, Pulmonal-kreislauf m

— płynu mózgowo-rdzeniowego Liquorzir-kulation /

— pozaustrojowe cxtrakorpolarer Kreislauf m

wątrobowe Leberkreislauf m

— wieńcowe Koronarkreislauf m, Kranzkreislauf m

włośniczkowe Kapillarkreislauf m

— wrotne Portalkreislauf TO, Pfortader-kreislauf m

zarodkowe Embryonalkreislauf m

— zatrzymane Kreislaufstillstand m

— żółtkowe Dotterkreislauf TO, Dottersack-

kreislauf m

żylne Venenkreislauf m krążeniowy zirkulatorisch krążkowy scheibenförmig kreatynaza / Kreatinase / kreatyna /Kreatin

«, Methylguanidinessig-

säure / kreatynemia f Kreatinämie /, Kreatinge-

halt m (Blut) kreatynina/Kreatinin n

~~" (y) pomiar m Kreatinin-Bestim-

mung /

kreatyninaza /' Kreatininase /' krcatynuria/Kreatinurie/, Kreatinausschei-

dung / (Urin)

— ciężarnych Schwangerschaftkreatinurie/

krem m Krem /, Creme /'

kremacja / Kremation f, Leichenverbrennung/

krematorium n Krematorium n

kreozol m Kreosol n

kreozot TO Kreosot n

krepitacje//j/zob. trzeszczenia Krepitation/^ Knistern n

kresa / Linie /, Linea /

— biała weiße Linie/ kreska / Strich TO

kresomózgowie n Endhirn n, Telenzephalon n kretyn TO Kretin m kretynizm TO Kretinismus TO

— endemiczny endemischer Kretinismus TO

— sporadyczny sporadischer Kretinismus TO krew / Blut n

— cytrynianowa Zitratblut n

— i chłonka Hämolympfc/

konserwowana konserviertes Blut «, Blutkonserve /

— krążenia wrotnego Pfortaderblut n ludzka Menschenblut n

krew

177

krętniczo-kątniczy

krew łożyska Plazentablut n

obwodowa peripheres Blut n

— odtlenowana sauerstoffarmes Blut n

— skrzepła geronnenes Blut n szczawianowa Oxalatblut n

— tętnicza arterielles Blut«, Pulsaderblut n

— utajona okkultes Blut n

utlenowana sauerstoffreiches Blut n, arterialisiertes Blut n

— włośniczkowa kapillares Blut«, Kapillarblut n

— w nasieniu Hämatospermie/

— wynaczyniona Extravasat n, Blutaustritt m

— zapasowa Reserveblut n

— ze zwłok Leichenblut n

— zhemolizowana lackfarbiges Blut n

— / pępowiny Nabelschnurblut n

— zwierzęca Tierblut n

żylna Blutaderblut «, Venenblut n krewny m Angehörige m, Verwandte m krezeczka / wyrostka robaczkowego Wurm-

fortsatzgekröse n krezka/Dünndarmgekröse «, Mesenterium n

— dwunastnicy Duodcnalgekrose n, Zwölffingerdarmgekröse /

— esicy Sigmagekröse n

—- jajnika Eierstockgekröse n, Mesova-rium n

— jądra Mesorchium n

— jelita Darmmgekröse n

— — grubego Krummdarmgekröse/

— kątnicy Zökumgekröse f, Mesocaecum n

— macicy Mesometrium n, Gekröse n der Gebärmutter

— odbytnicy Mastdarmgekröse «, Meso-rektum n

— okrężnicy Dickdarmgekröse n, Mesoco-lon n, Gekröse n des S-förmigen Grimm-darmsabschnittes

— — poprzecznej Mesocolon n transver-sum, Gekröse n des Querkolons

— — zstępującej Mesocolon n descen-dens

— ścięgna Mesotendineum n

— żołądkowa Magengekröse n, Mesogas-

trium n

krezkowy mesenterisch krezol m Kresol w, Methylphenol n kręcz m szyi Torticollis /, Krummhals m,

Schiefhals m kręg m Wirbel m, Vertebra/

— obrotowy zweiter Halswirbel m, Axis m

— szczytowy erster Halswirbel m, Atlas m w kształcie motyla Schmetterlingswirbel OT

— wystający Vertebra /'prominens, siebenter Halswirbel /M

kręgarski chiropraktisch

kręgarstwo n Chiropraktik /

kręgarz m Chiropraktiker m, Einrenker m

kręgi m pl guziczne Steißbeinwirbel m pl

— krzyżowe Krembeinwirbel m pl

— lędźwiowe Lendenwirbel m pl

— piersiowe Brustwirbel m pl

— szyjne Halswirbel m pl kręgosłup m Wirbelsäule/, Abk. WS

— bambusowaty Bambusstabwirbelsäule/ kręgowce m pl Vertebraten m pl kręgowo-żebrowy vertebrokostal kręgowy vertebral

kręgozmyk m Spondylolisthesis/ Wirbelsäu-

lengleiten n

— kości krzyżowej Sakrolisthesis/ krępy stämmig krętarz m Rollhügel m, Trochanter m

— trzeci dritter Rollhügel m, Trochanter m tertius

— większy großer Rollhügel m, Trochanter m major

krętarzowy trochanterisch

krętek m Spirille/ Spirochäte/ Treponema n

— blady zob. też krętek kiłowy blasse Spirochäte/ Treponema n pallidum

— duru powrotnego zob. też krętek Ober-meiera Rückfallfieberspirille/ Rekurrens-spirille /

— frambezji zob. krętek malinicy Fram-bösie /

— jamy ustnej Mundspirochäte/

— kiłowy Syphilisspirochäte/

— malinicy Treponema n pertenue, Fram-bösiespirochäte /

— Obermeiera zob. krętek duru powrotnego Obermeiersche Spirochäte / Spiro-chaete / typhi recurrentis

— raka wodnego Spirochaete / nomae

— Schaudinna zob. krętek blady Schau-dinnsche Spirochäte/

Schaudinna-Hoffmanna zob. krętek blady Schaudinn-Hoffmann-Spirochate /

zapalenia napletka Spirochaete/bala-nitidis

— zębowy Spirochaete / dentium

żółtaczki zakaźnej (Weila) Spirochaete/ icterogenes

— żółtej febry Spirochaete/icteroides krętkobójczy spirillentötend, spirillizid, spi-

rochätentotend krętkowica / Spirochaetose / Spirillose /

Treponematose /

— arabska Bejelkrankheit / arabische Treponematose /

— oskrzeli Castellanische Tropenbron-chitis/ krętniczo-kątniczy ileozökal

12 Podręc/ny słownik

krętniczo-prostniczy

178

kruchy

krętniczo-prostniczy ileorektal

kriochirurgia / Kryochirurgie /

krioekstrakcja / Kryoextraktion /

krioekstraktor m Kryoextraktor m

krioglobulina / Kryoglobulin n

krioglobulinemia / Kryoglobulinämie /

kriohcmoroidektomia / Kryohämorrhoidek-tomie /

kriohydrat m Kryohydrat n

kriokauter m Kryokauter m

krioliza f Kryolyse f

kriometr m Kryometer n

kriopeksja / K ryopcxie /

krioskop m Kryoskop n

krioskopia/Kryoskopie/ Gefrierpunktsbestimmung /

krioskopowy kryoskopisch

kriostat m Kryostat m

krioterapia/Kryotherapie/ Krymotherapie/ Kältetherapie /

kriozole m pl Kryosole n pl

krnąbrność f Aufsässigkeit f, Halsstarrigkeit/'

krocze n Damm m, Perineum n

kroczowo-mosznowy perineoskrotal

kroczowo-pochwowy perineovaginal

kroczowy perineal

krokus m Krokus m

kropelka/Tröpfchen n

kropidlak m Kolbenschimmel m

kropka / Punkt m, Tüpfel m

kropla / Tropfen m

— gruba dicker Tropfen m (Schnellmethode zur Auffindung von Malariaparasiten)

— krwi Bluttropfen m

— ropy Eitertropfen m

tłuszczu Fetttropfen m, Fetttröpfchen n

— wisząca hängender Tropfen m krople//?/ Tropfen m pl

do nosa Nasentropfen m pl

— — oczu Augentropfen m pl

— — uszu Ohrentropfen m pl

— gorzkie Bittertropfen m pl

— miętowe Pfefferminztropfen m pl potu Schweißtropfen m pl

— przeciwkaszlowe Hustentropfen m pl

— walerianowe Valeriana-Tropfen m pl, Baldriantropfen m pl

— — na eterze ätherische Bladriantink-tur/

— żołądkowe Magentropfen m pl kroplomierz m Tropfenmesser m, Tropfenzähler m kroplówka/Tropfinfusion/ Dauerinfusion/

— doodbytnicza Dauertropfeneinlauf m

— dożylna intravenöse Dauerinfusion / krosta / Pustel /

krosta czarna Milzbrandbeule /

— kiłowa luctische Pustel /

— ospowa Pockenpustel /

— poszczepienna Impfpustel /

— wąglikowa Hautmilzbrand m krostkowy pustules krostowaty pustelartig krostowo-strupowy pustclcs-krustig krostowy

pustules krowianka / Kuhpockenlymphe / Kuhpo-

ckcnimpfstoff m, Kuhpockenvakzine/ królik m Kaninchen n

— doświadczalny Versuchskaninchen n krótkofalowy kurzewellig krotkoglowie n Kurzköpfigkeit / Kurz-

schädeligkeit / Brachyzephalie /

— krańcowe Ultrabrachyzephalie/ krótkogłowy breitschädelig krótkopalczastość / Brachydaktylie /

— nóg Kurzzehigkeit /

rąk Kurzfingerigkeit / krótkoreczność f Kurzhändigkeit / Brachy-

cheirie / krótkość / warg Kurzlippigkeit / Brachy-

chilie /

krótkotrwały kurzdauernd, ephemer krótkowidz m Kurzsichtiger m, Myoper m krótkowzroczność / Kurzsichtigkeit / Myopie /

Brachymetropie /

— niewielkiego stopnia geringgradige Myopie/

— osiowa Achsenmyopie /

postępująca fortschreitende Myopie/

— refrakcyjna Refraktionsmyopie/

— rzekoma Pseudomyopie/ Scheinmyo-Pie /

— soczewkowa Linsenkurzsichtigkeit / Linsenmyopie /

— szkolna Schulkurzsichtigkcit/

— wrodzona Erbmyopie /

— wysoka hochgradige Myopie/ krótkowzroczny kurzsichtig, myop, myo-

pisch krótkożuchwie n Kurzkieferwuchs m, Bra-

chygnathic /

krtaniowo-gardłowy laryngopharyngeal krtaniowo-tchawiczy laryngotracheal krtaniowy laryngeal krtań m Kehlkopf m, Larynx

m kruchość / Brüchigkeit /

— kości Knochenbrüchigkeit/, Osteopsa-thyrose /

— krwinek czerwonych Zerfallneigung / der roten Blutkörperchen

— naczyń Gcfäßbrüchigkeit /

— — włosowatych Brüchigkeil/der Kapillaren kruchy fragil, zerbrechlich, gebrechlich

kruczenie

179

krwawienie

kruczenie n Borborygmus m

— - jelitowe Darmkollern n

— krętniczo-kątnicze Ileozökalgeräusch « kruczo-barkowy korakoklavikular kruczo-obojczykowy korakoklavikular kruczo-

ramienny korakohumeral kruczy korakoid, rabenschnabelförmig krup m Krupp m, Croup m

— błoniczy Kehlkopfdiphterie /

—— krtaniowy Kehlkopfkrupp m krupowy kruppös, kruppartig kruszenie n Brechen n, Quetschen n

—- kamieni Lithotripsie / Steinzertrümmerung/

— — pęcherza (moczowego) Blasenstein-zermalmung/

— — — — z wypłukaniem Litholapaxie/

— — pęcherzyka żółciowego Cholezysto-lithotripsie /

— 7— przewodu pęcherzykowego Zystiko-lithotripsie /'

— — — wątrobowego Hepatikolithotrip-sie /

— — — żółciowego wspólnego Choledo-cholithotripsie/

—- — żółciowych Gallensteinzertrümmerung /.. Cholelithotripsie /

kruszyna /pospolita echter Kreuzdorn m

krwawiący blutend

krwawiączka /' Hämophilie /, Bluterkrankheit / ' ' '

— - B Hämophilie / B, Christmassche Krankheit / kongenitaler Faktor IX-

—Mangel m krwawić bluten krwawienie n Blutung/

— - do ciała szklistego Glaskörperblutung/

— — jamy otrzewnej Bauchfellblutung/

— kanału rdzeniowego Wirbelkanal-blutung /

— — komory (mózgu) Kammerblutung/

— — kory Rindenblutung/

— — mózgu Hirnblutung/

— rdzenia kręgowego Rückenmarkblutung/

— — siatkówki Netzhautblutung/

— dostrzegalne sichtbare Blutung/

— do worka osierdziowego Herzbeutel-blutung/ Perikardialblutung/ jelitowe Darmblutung/

— końcowe (przy oddawaniu moczu) Terminalblutung / (beim Wasserlassen)

— kostne Knochenblutung/

— maciczne Gebärmutterblutung/

— — w czasie ciąży Schwangerschaftsblutung/

— masywne Massenblutung/

— miąższowe Parenchymblutung /

krwawienie miesięczne Menstruationsblutung / Periodenblutung /

— — obfite Menorrhagie /

— - - — z sutka Mastomenie /

—•— następowe Nachblutung/

— nerkowe Nieren blutung /

— niebezpieczne katastrophale Blutung/ - obfite abundante Blutung / heftige Blutung/

— odczynowe Reaktionsblutung/

—— okresu przekwitania klimakterische Blutung/

— - opłucnowe Pleurablutung/

— oponowe Mcningealblutung /

— opuszkowe Bulbärblutung /

— płucne Lungenblutung/

— podpajęczynówkowe Subarachnoidal-blutung/

— podskórne Unterhautblutung/

— podtwardówkowe Subduralblutung/

— poekstrakcyjne Zahnextraktionsblutung/

— połogowe Blutung/im Wochenbett

— po odklejeniu łożyska przodującego Blutung/bei Plazenta praevia

— pooperacyjne postoperative Blutung/

—• poporodowe Nachgeburtsblutung /

— pozałożyskowe retroplazentare Blutung/

— przewlekłe chronische Blutung/

— punkcikowatc punktförmige Blutung/

—- samoistne Spontanblutung/

— skórne Hautblutung/

— śródstawowe Gelenkblutung/

— śródtkankowe Gewebsblutung/

— towarzyszące Begleitblutung/

utajone okkulte Blutung /*, verborgene Blutung/

— wewnątrzczaszkowe intrakraniale Blutung/

— widoczne sichtbare Blutung/

— włośniczkowe Haargefäßblutung/ Kapillarblutung/

—— w poronieniu Fehlgeburtsblutung/

— wtórne Sekundärblutung/

— zastoinowe Stauungsblutung/

— z bony śluzowej Schleimhautblutung/

— z brodawki sutkowej Brustwarzenblutung/

— - — cewki moczowej Harnröhrenblutung/

— - dróg rodnych Genitalblutung/

— — dziąseł Zahnfleischblutung /

— — guza Tumorblutung /

— — guzków krwawnicowych Hämor-rhoidalblutung /

— — jajnika Eierstockblutung/

— — jelita cienkiego Dünndarmblutung/

krwawienie

180

krwiomocz

krwawienie z jelita grubego Dickdarmblu-tung/

— języczka podniebiennego Zäpfchenblutung f

— — języka Zungenblutung/

—  krtani Laryngorrhagie/, Kehlkopfblutung /

— — łechtaczki Klitorisblutung/

— moczowodu Ureterblutung/, Harn-leiterblutung/

— — naczyń włosowatych Kapillarblutung/

— — nadżarcia Arrosionsblutung /

— — nerki Nierenblutung /

nosa Nasenbluten «, Epistaxis /

— — odbytnicy Mastdarmblutung/, Rektalblutung /

— — odbytu Analblutung f

— — oskrzeli Bronchialblutung y"

— pęcherza moczowego Harn blasen-blutung/

— — pępka Nabelblutung/

— — pępowiny Nabelschnurblutung /"

— — pochwy Vaginalblutung/, Scheidenblutung /

— — powięzi Faszienblutung f

— — przełyku Osophagusblutung /

— — tchawicy Trachealblutung f\ Luftröhrenblutung f

— ucha Ohrblutung /

— — środkowego Mittelohrblu-

tung /

— — wątroby Leberblutung/

— — wrzodu Ulkusblutung /

— — żołądka Magenblutung/

— — żylaków odbytu Hämorrhoidalblu-tung/

— żylne Venenblutung / krwawnice fpl Hämorrhoidalknoten n

wewnętrzne innere Hämorrhoidalknoten m

— zewnętrzne äußere Hämorrhoidalknoten m

krwawnicowy hämorrhoidal

krwawy blutig, sanguinolent

krwiak m Hämatom n

czaszkowy noworodków Zephalhäma-tom n

— gałki ocznej Hämophthalmus m

— jajowodu Hämatosalpinx/

— jamy bębenkowej Hämatotympanon n

— jądra Hodenhämatom n

— języczka (podniebiennego) Staphyl-hämatom n, Zapchenhämatom n

— komory przedniej oka Hyphäma «, Vorderkammerblutung f

— macicy Hämatometra/, Hämometra / małżowiny usznej Othämatom n

krwiak mięśnia mostkowo-sutkowo-obojczy-kowego Sternoklcidohämatom n

—- nadoponowy epidurales Hämatom n, Extraduralhämatom n

— opłucnej Hämopleura/ Hämothorax m, Hämatothorax m

— — z odmą Hämopneumothorax m, Pneumohämatothorax m

— osierdzia Hämoperikard n

— z odmą Pneumohämopcrikard n

— otrzewnej Hämoperitoneum n

— pochwy Hamatokolpos m

— pochwy i macicy Hämatokolpome-tra ./'

pod oponą twardą Subduralhämatom n

— powieki Lidhämatom n

— śródrdzeniowy Hämatomyelie / - śródstawowy Gelenkbluterguß m

— zropiały Extravasatabszeß m, vereitertes Hämatom n

krwinka / Blutkörperchen 77, Blutzelle f, Hämozyt m

biała weißes Körperchen n, Leukozyt m

— — kwasochłonna Eosinophiler m

— — obojętnochłonna Neutrophiler m

— — z jądrem pałeczkowatym stab-kerniger Neutrophiler m

z jądrem podzielonym segmentkerniger Neutrophiler m

— zasadochłonna Basophiler m

czerwona Erythrozyt m, rotes Blutkörperchen n

— — jądrzasta kernhaltigcr Erythrozyt m

— — — olbrzymia Megaloblast m

niedobarwliwa hypochromer Erythrozyt m

— — odbarwiona Achromatozyt m, Achromozyt m

— —- olbrzymia Gigantozyt m

— owalna Elliptocyt m, Ovalozyt m

— — prawidłowa Normozyt m

— — sierpowata Drepanozyt m

— — wrzecionowata spindelförmiger Erythrozyt m

— — zasadochłonna basophilgranulier-ter Erythrozyt m

— płytkowa Bluttplätchcn n, Thrombozyt m krwinkogubny globulizid krwinkomocz m Mikrohämaturic/ krwinkotok n Diapedcsc

/ krwiobieg m Blutkreislauf m, Blutumlauf m

— duży großer Kreislauf m

— mały kleiner Kreislauf m krwiodawca / Blutspender m krwiodawstwo n Blutspenden n krwiomocz m Hämaturie/, Blutharnen n

— makroskopowy makroskopische Hämaturie/'

krwiomocz

181

krzemogruźlica

krwiomocz makroskopowy pochodzenia pęcherzowego Harnblasenblutung /

— samoistny idiopatische Hämaturie / krwioplucie n Hämoptoe /, Hämoptysis /

Blutspeien n. Blutspucken n krwiopochodny hämogen krwiotworzenie n Blutbildung/, Hämatoge-

nese / krwiotwórczy blutbildend, hämatogen,

hämatopoetisch krwioupust m Aderlaß m krwiozastępczy płyn m Blutersatz n krwotoczny hämorrhagisch krwistość /

Vollblütigkeit f, Plethora / krwisty blutig, plethorisch krwotoczność / Purpura / krwotok m Hämorrhagie / Blutsturz m

brzuszny Bauchblutung/

— do gałki ocznej Hämophtalmus m

— — jamy brzusznej Abdominalblutung/ — otrzewnej intraperitoneale Blutung /

— — jądra Hodenblutung/

— — kanału rdzeniowego Hämatorrha-chis f

— jelitowy Enierorrhagie /

—• krtaniowy Laryngorrhagie /

— maciczny Metrorrhagie/ Gebärmutterblutsturz m

— mózgowy Enzephalorrhagie /

— obfity Hämatorrhoe /

— oponowy Gehirnhautblutung /, Hirnhautblutung/

— oskrzelowy Bronchorrhoe /

— ostry akute Blutung/

— płucny Pneumorrhagie / Lungenblutung/

— — gwałtowny Lungenblutsturz m

— po usunięciu zęba Odontorrhagie /

— skórny Dermatorrhagie /

— śledzionowy Splenorrhagie /

—— tętniczy arterielle Blutung/

— wewnętrzny innere Blutung / zewnętrzny Außenblutung/

— zębodołowy Alveolarblutung/

z gardła Rachenblutung / Schlund-blutung /

— — gruczołu sutkowego Mastrorrhagie/ jajnika Oophorrhagic / Eierstockblutung/

— — jamy ustnej Stomatorrhagie /

— — nerki Nephrorrhagie/

— — nosa Rhinorrhagie /

odbytnicy Proktorrhagie / Archor-rhagie /

— — pęcherza moczowego Zystorrhagie/

— — pękniętego  naczynia Zerreißblutung /

krwotok z pępka Omphalorrhagie /

— — pochwy Kolporrhagie/

przełyku Speiseröhrenblutung/ — sutka Maslorrhagie /

— — tchawicy Tracheorrhagie /

tętnicy głównej Hauptschlagaderblutung /

— — ucha Otorrhagie/

— wrzodu Geschwürsblutung /

— żołądkowy Gastrorrhagie /

— żołądkowo-jelitowy Magendarmblu-tung/

— żylny Phleborrhagie/

kryminalistyka /Kryrninaiistik /

kryminalny kriminell

kryminologia / Kriminalwissenschaft /

krypta / Kryptę /

kryptoftalmia / Kryptophthalmus m

kryptogamiczny kryptogam

kryptokokkoza / Kryptokokkose /

kryptokrystaliczny kryptokristallin

kryptomnezja / Kryptomnesie /

kryptom m. Kr Kryptom n, Kr

kryptorchizm m Kryptorchismus m, Kryptor-chidie /

kryptospermia / Kryptospermie /

krystaliczny kristallin(isch)

krystalizacja / Kristallisation /

krystalizator m Kristallisator m

krystalizować kristallisieren

krystaloid m Kristalloid n

krystaloluminescencja / K ristallolumineszenz /

krystaluria / Kristallurie /, Kristallusschei-dung/im Urin

kryształ m Kristal m

kryształy m pl Charcot-Leydena Char-cot-Eeydensche Kristalle m pl, Asthmakristalle m pl

— heminy Häminkristalle m pl

— kwasu moczowego Harnsäurekristalle mpl

— osełkowate Wetzsteinkristalle m pl sperminy Samenkristalle m pl

— szczawianu wapnia Kalziumoxalatkris-talle /?? pl

krytyczny kritisch

kryzys m Krisis/ Krise/ schneller Fieberabfall m

krzem m, Si Silizium «, Si, Kiesel m

krzemek m Suizid n

krzemian m Silikat n

— potasowy Kaliumsilikat n

— sodowy Natriumsilikat n

— wapniowy Kalziumsilikat n krzemica / Silikose /

— płuc Quarzstaublunge/, Kiesellunge/

— szlifierzy Schmirgelsilikose/ krzemiczy silikotisch krzemogruźlica / Silikotuberkulosc /

krzepki

182

krzyżowo-kolcowy

krzepki kräftig

krzepliwość/Koagulicrbarkeit /, Gerinnbarkeit ./'

krzepliwy koagulierbar, gerinnbar krzepnąć koagulieren krzepnienie n Koagulierung / krzepnięcie n Koagulation/ Gerinnung/

— białka Eiweißgerinnung/, Eiweißkoagulation /

krwi Blutgerinnung/

— wlóknika Fibringerinnung/ krzesło n Stuhl m

— Baranya Baranyscher Drehsessel m

— dentystyczne Zahnarztstuhl m

— na kółkach Fahrstuhl m

— do przenoszenia chorych Tragstuhl m

— obrotowe Drehstuhl m krztusiec m Pertussis / Keuchhusten m krzyk m padaczkowy epileptischer Schrei m krzywa / Kurve /

— absorpcji Absorptionskurve/

— adaptacyjna Adaptationskurve / adsorpcji Adsorptionskurve/

— ciepłoty Temperaturkurve/ ciężaru Gewichtskurve/

— ciśnienia krwi Blutdruckkurve/

— ciśnieniowa Druckkurve/

— cukrowa Blutzuckerkurve f

— cykliczna zyklische Kurve /

— destylacji Siedekurve/

— dobowa Tagesprofil n

— zawartości żelaza w surowicy Serum-eisentageskurve /

dysocjacji oksyhemoglobiny Oxyhämo-globin-Disotiation-Kurve /

— filtracji Filterkurve/

fonokardiograficzna Herzschallkurve/

— fotometryczna Lichtstärkeverteilungskurve /

— Gaussa Gaußsche Kurve / Glockenkurve /

— gorączkowa Fieberkurve/

— miareczkowania Titrationskurve/

— — potencjometrycznego Potential-Volumen-Kurve/ Potentialkurve/

— napromieniowania Belichtungsdiagramm n

— nasycenia pary Dampfgrenzkurve/

— obciążenia Beiast ungskurvc /

— odczynu Reaktionskurve/

— oddechowa Atemkurve / Pneumato-gramm w, Spirogramm n

— odniesienia Bezugskurve/ przemiany Umsatzkurve/

— przepuszczalności światła Durchlässigkeitskurve/

rezonansu Resonanzkurve/

— rozkładu Verteilungskurve/

krzywa rozpadu Zerfallskurve /

— rozpuszczalności Löslichkeitskurve /

— różnicowa Differenzkurve / schodkowa Treppcnkurve/

— sedymentacji Sedimentationskurve/

— skraplania Kondensationskurve/

— snu Schlafkurve/

— śmiertelności Eetalitätskurve /

— tętna Pulskurve/ Sphygmogramm n tętna tętnicy promieniowej Radialispuls-kurve /

— żyłnego Vcnenpulskurve/ Phlebo-gramm n

— tolerancji Toleranzkurve/

— wrażliwości bólowej Schmcrzempfind-lichkeitskurve/

— wykładnicza Exponentialkurve/

— wzorcowa (kalibrowania) Eichkurve/

— wzrostu Wachstumskurve/

— zamknięta geschlossene Kurve/

— zapisu Registrierkurve/ krzywica /Rachitis/ Englische Krankheit/

— nerkowa renale Rachitis / renale Osteodystrophie /

— późna Spätrachitis/

— witamino-D-oporna Vitainin-D-resi-

stente Rachitis/

witamino-D-zalezna Vitamin-D-Man-

gel-Rachitis/ krzywiczy rachitisch krzywizna/K urva tur/ Krümmung/ Kurve/

— lędźwiowa (kręgosłupa) Eendenkurva-tur / (Wirbelsäule)

— miednicza (kleszczy położniczych) Beckenkrümmung /

— rogówki Hornhautkrümmung/

— żołądka Magenkrümmung/ Kurvatur/ des Magens

— — mniejsza kleine Kurvatur/des Magens, kleine Magenkurvatur /

—- większa große Kurvatur/des Magens, große Magenkurvatur/ krzywonogi säbelbeinig krzywy krumm, schief krzyż m Kreuz «,

Sacrum n

— Czerwony das Rote Kreuz

— — Międzynarodowy Das Internationale Rote Kreuz n

— — Niemiecki Deutsches Rotes Kreuz n, Abk. DRK

— — Polski Polnisches Rotes Kreuz «, Abk. PCK

— termoelektryczny Thermokreuz n krzyżować kreuzen

krzyżowanie n (skrzyżowanie «) Kreuzung / krzyżowo-biodrowy sakroiliakal krzyżowo-guziczny sakrokokzygeal

krzyżowo-kolcowy sakrospinal

krzyżowo-kroczowy

183

kuracja

krzyżowo-kroczowy sakroperineal

krzyżowo-lędźwiowy sakrolumbal

krzyżowo-maciczny sakrouterin

krzyżowy kreuzförmig, sakral

ksantatyna / Xanthatin n

ksantelazma / Xanthelasma n

ksantemia / Xanthämie /, Karotinämie /

ksantochromia/Xanthochromie /

ksantochromowy xanthochrom

ksantoderma/Xanthoderma n, Xanthoder-mie /

ksantofil m Xanthophyll n

ksantogranulomatoza/Xanthogranulomato-se/

ksantomatoza / Xanthomatose /

ksanton m Xanthon n

ksantopsja / Xantopie /, Xantopsie/ Gelbsehen n

ksantoproteina/Xanthoprotein n

ksantopteryna / Xanthopterin n

ksantyna/Xanthin n

ksantynodchydraza / Xanthindehydrase /

ksantynuria / Xanthinurie /

ksenoaglutynina / Xenoaglutinine /

ksenofobia / Xenophobie /

kscnon m, Xe Xenon n, Xe

ksenogcnny xenogen

ksenoplastyka / Xenoplastik /

kserazja / Xerasie /

kserodermia / Xeroderma n, Xerodermie/

kseroftalmia/Xerophtalmie/ Augendarre/

kserografia / Xerographie /

kseromammografia / Xeromammographie /

kseroradiografia / Xeroradiographie /

kserozalgia / Xerosalgie /

kserostomia /Xerostomie /

kserozel m Xerogcl n

książka / Buch n

— wyników badań (lekarskich) Befundbuch n (des Arztes)

księżycowy lunar, lunarisch

ksylan m Xylan n

ksylen m Xylol n, Dimethylbenozol n

ksylenol m Xylenol w, Dimethylphenol n

ksylidyna / Xylidin n

ksyloza / Xylose /

ksylozuria / Xylosurie /

kształt m Gestalt f, Form /

— chromosomów Chromosomengestalt/

— czaszki Schädelform/, Schädelgestalt/

— dzwonu Glockenform/

— falisty Wellenform /

hakowaty (żołądek) Angelhakenform/' (Magen)

— jajowaty Eiform /

— końcowy Endform /'

— miednicy Beckenform/

— serca Herzform /

kształt spiralny Schraubenform /

— stłumienia Dämpfungsfigur/

— stopy Fußform/, Fußgestalt/

— ziarna Kornform / kształtować bilden, formen, verformen kształtowanie n Bildung /, Verformung /,

Gestaltung/

— charakteru Charakterbildung/ kubek m smakowy Geschmackknospe / kuchnia / Küche /

dietetyczna Diätküche /

— mleczna Milchküche/ kukurydza /Mais m kula/Kugel/ Sphäre/ Globus m

— histeryczna hysterische Kugel / Globus m hystericus

— inwalidzka Krücke/ Gehkrücke/

kulawy lahm

kulczyba/wronie oko Brechnuß / Krähenauge n

kulisty kugelrund, sphärisch, globös

kulka / Kügelchen n, Globulus m

kulminacja / Kulmination /

kulociąg m Kugelzange / Muttermundfasszange /

kulomb m Coulomb n

kulombometr m Coulometer n

kulometr m Voltameter n

— do miareczkowania Titrationsvoltame-

ter n, Titrationscoulometer n kulszowo-guziczny ischiokokzygeal kulszowo-kręgowy ischiovertebral kuls/owo-kroczowy

ischioperineal kulszowo-krzyżowy ischiosakral kulszowo-lonowy ischiopubisch kulszowo-odbytniczy ischiorektal kulszowo-

torebkowy ischiokapsulär kulszowy ischiatisch kult m faliczny Phalluskult m

— nagości Nacktkultur / kultura/Kultur/ Züchtung/

— bakteryjna czysta Bazillenreinkultur/

— fizyczna Körperkultur/

snu Schlafkultur/ kumys m Stutenmilch/ kumaryna/Kumarin n kupremia / Blutkupfergehalt m kupren m Kupren n kur m

ploniczy Dukessche Krankheit / kuracja/zob. też leczenie Kur/

— borowinowa Schlammkur/

— hartująca Abhärtungskur/

— kąpielowa Badekur/

— mleczna Milchkur/

—- odchudzająca Entfettungskur/ Abmagerungskur /

— owocowa Obstkur/

— pitna Trinkkur/

kuracja

184

kurczenie się

kuracja pitna wodami niieralnymi Mineral-wassertrinkkur /

— przeciwczerwiowa Wurmkur /

— tucząca Übernäbrungskur/ Mastkur/

— winogronowa Weintraubenkur/, Traubenkur /

— zdrojowa Brunnenkur/ kuracjusz m Badegast m, Kurgast m kurara / Kurare n kurcz m Krampf m, Spasmus m

— akomodacji (oka) Zyklospasmus n

— bolesny Krampfschmerz m, Algospas-mus m

—---- cewki moczowej Harnröhrenkrampf m, Urethrospasmus m

— dojarek Melkerkrampf m

— galwaniczny galvanischer Krampf m

— głośni Stimmritzenkrampf m, Glottis-krampf m

— jednostronny Halbseitenkrampf m, halbseitiger Krampf m

— jelit Darmkrampf m, Enterospasmusm języka Zungenkrampf m, Glossospas-mus m

— językowo-gardlowy Glossopharyngeal-krampf m

— językowo-wargowy (w histerii) Glosso-labialspasmus m

— kardiozolowy Kardiosolkrampf m

— klepsydrowaty Sanduhrkontraktion/

— kloniczny klonischer Krampf m

— krawiecki Schneiderkrampf m

— krtani Kehlkopfmuskelkrampf m, Kehlkopfkrampf m, Laryngospasmus m

— maszynistek Stenotypistenkrampf m

— mięśnia Muskelkrampf m, Myospasmus m

— — dźwigacza jądra Kremasterkontrak-tion /

— — piersiowego większego Pektoralis-krampf m

serca Herzmuskelkrampf m

— mięśni klatki piersiowej Krampf m der Brustmuskel

— — oddechowych Respirationsmuskel-krampf m

—— -— skóry Dermatospasmus m

— — szyi Halmuskelkrampf m, Trachelis-mus m

twarzy Gesichtskrampf m, Proso-pospasmus nm

— moczowodu Harnleiterkrampf m, Ure-terspasmus m

— naczyń Gefäßkrampf m, Angiospas-mus m

— wieńcowych Koronarkrampf m, Koronarspasmus m

— nerwowy nervös bedingter Krampf m

kurcz obrotowy Drehkrampf m, Drehspas-mus m

— odbytnicy Mastdarmkrampf m

— odbytu Analspasmus m

odźwiernika Magenpfortnerkrampf m, Pförtnerkrampf m, Pylorospasmus m, Py-lorusspasmus m

- odruchowy reflektorischer Pylorus-spasmus m

— olowiczy Bleikrampf m

oskrzeli (a) Bronchialkrampf m, Bron-chospasmus m

— — histaminopochodny Histaminbron-chospasmus m

— palców dłoni Fingerkrampf m

— — fryzjerów Keirospasmus m, Xyro-spasmus m

— — stopy Zehen kramp f m

— pęcherza moczowego Blasenkrampf m, Harnblasenkrampf m

— pianistów Klavierspielerkrampf m

— pisarski Schreibkrampf m, Graphospas-mus m

— piszących na maszynie Schreibmaschi-nenkrampf m

— pochwy Vaginalkrampf m

— pojedynczego mięśnia Monospasmus m

— połowiczy Halbseitenkrampf m, Hemi-spasmus m

— powiek Augenlidkrampf m, Blepharo-spasmus m

— — kloniczny Blepharoklonus m

— prostowników Streckkrampf m

— przełyku Speiseröhrenkrampf m, Oso-phagospasmus m

przewodów żółciowych Gallengang-krampf m

— stopy Fußkrampf m

— telegrafistów Telegraphistenkrampf m

— tętnicy Arterienkrampf m

—- toniczny Spann kram pf m

— ujścia macicy Muttermundspasmus m

— wpustu Kardiospasmus m, Magen-mundkrampf m

zawodowy Beschäftigungskrampf m

—— zwieracza Sphinkterkrampf m

— żołądka Magenkrampf m, Gastrospas-mus m kurcze m pl Krampf e m pl

— kończyn Gliederkrämpfe m pl

—- łydek Wadenkrämpfe m pl

— zamiarowe Intentionskrämpfe m pl

— zgięciowe Nickkrämpfe m pl kurczenie się n Retraktion / Schrumpfen n

— — blizny Narbenschrumpfung/

— — ciała szklistego Glaskörperschrumpfung/

— — komórki Zellschrumpfung/

kurczenie się

185

kwas

kurczenie się tkanki Gewebsschrumpfung/ kurczliwość/Kontraktilitat/ Kontraktionsfähigkeit /, Reaktionsfähigkeit /

— mięśnia m sercowego Herzmuskelkon-

traktilität / kurczliwy kontraktu, retraktil, retraktions-

fähig

kurczowy krampfartig, spastisch kurek m Hahn m

kurkuma / Kurkuma / Gelbwurz / kurs m dietetyki Diätkursus m

— doskonalenia Ausbildungskursus m, Fortbildungskursus m

— fantomowy Phantomkurs m

— podstawowy Grundkurs m kuru choroba / Kuru n kurz m Staub m

— - domowy Hausstaub m

Kussmaula oddech m Kußmaul-Atmung/

Kussmaula Meiera choroba /Kußmaul-Mei-er-Krankheit /

kuweta / K üvette /

kwadrant m Quadrant m

kwadrat m Quadrat n

kwadratowy quadratisch, quadratförmig

kwalifikacje/^/ zawodowe Berufsqualifikation /

kwant m Quant n, Quantum n

— energii Energiequant n

promieniowania Strahlungsquant n

— gamma Gammaquant n

— światła Lichtquant n, Photon n kwarantanna / Quarantäne / kwarc m Quarz m

— piezoelektryczny Piezoquarz m, Schwin-

quarz m

kwarcówka / Quarzlampe / kwas m Säure/

— acetylooctowy Azetylessigsäure /

— acetylosalicylowy Azetylsalizylsäure /

— adenilopirofosforowy Adenylpyrophos-phorsäure /

— adenilowy Adenylsäure /

— - — mięśniowy Muskeladenylsäure/

— adenozyno-5'-dwufosforowy, ÄDP Adenosin-5'-diphosphorsäure / A DP

— adenozyno-5'-jednofosforowy  Adeno-sin-5'-monophosphorsäurc/ AMP

adenozyno-5'-trójfosforowy, ATP Ade-nosin-5'triphosphorsäure / ATP

— p-aminohipurowy, PAH p-Aminohip-pursäure / PAH

— p-aminoizowalerianowy Aminoisovale-riansäure /

— p-aminometylosalicylowy p-Aminome-thylsalizylsäure / PAMSA

— aminooctowy Aminoessigsäure / Gly-kokoll n. Glyzin «

kwas p-aminosalicylowy, PAS p-Aminosali-zylsäure / PAS

— aminosulfonowy Aminosulfonsäure /

— aminotłuszc/owy Aminofettsäure /

— aminowy Aminsäure /

—— antrachinonowy Antrachinonkarbon-säure /

— antymonowy Antimonsäure/

— arachidonowy Arachidonsäure /

— arachidynowy Arachidsäure/ Ärachin-säure /

— askrobinowy Askrobinsäure / Vitamin n C

— asparaginowy Asparaginsäure / Ami-nobernstein säure /

— aspergilinowy Aspergillinsäure /

— azotawy salpetrige Säure/

— azotowy Salpetersäure/

—— — - dymiący rauchende Salpetersäure/

— barbiturowy Barbitursäure /, Malonyl-harnstoff m

— benzenokarboksylowy Benzenkarbonsäure / Benzolkarbonsäure /

— benzenosulfonowy Benzens ul fonsäure/ Benzolsulfonsäure /

— benzoesowy Benzoesäure / Benzenkarbonsäure /

— benzoilooctowy Benzoylessigsäure /

— betahydroksymaslowy Betaoxybutter-säure /

— - beztlenowy Wasserstoffsäure/

— borowy Borsäure/

— bromooctowy Bromessigsäure/

— bromowy Bromsäure/

— bursztynowy Bernsteinsäure / Äthan-dikarbonsäure /

— butylo-etylobarbiturowy Butyläthyl-barbitursäure /

— chinaldynowy Chinaldinsäure /

— chininowy Chininsäure /

— chinolinokarboksylowy Ćhinolin karbonsäure /

— chinolinowy Chinolinsäure /

—- chinowy Chinasäure/

— chlorawy chlorige Säure /

— • chlorooctowy Chloressigsäure/

— chlorowy Chlorsäure/

— chlorosulfonowy Chlorsulfonsäure /

— - chlorowodorowy Chlorwasserstoffsäure/

— chlorozlotowy Goldchlorwasserstoff-säure /

— cholowy Cholalsäure /, Cholsäure/

chondroitynosiarkowy Chondroitin-schwefelsäure /

— chondroitynowy Chondroitinsäure /

— chromowy Chromsäure/

— cyjanooctowy Zyanessigsäure /

kwas

186

kwas

kwas cyjanowodorowy Zyanwasserstoff m, Blausäure /

— cyjanowy Zyansäure/

— cynamonowy Zimtsäure /

— cytrynowy Zitronensäure/

dehydro-1 -askorbinowy Dehydro-1-

—askorbin säure/

— dehydrocholowy Dehydrocholsäure /

— dezoksyrybonukleinowy, DNA Desoxyribonukleinsäure/ DNS

— eikozanowy Eicosatriensäure/

— foliowy Folsäure/ Blattsäure/ Pteroyl-glutaminsäure /

— fosforawy phosphorige Säure /

— fosforowy Phosphorsäure /

— ftalowy Phtalsäure/ fumarowy Fumarsäure/

— galaktonowy Galaktonsäure/

— galakturonowy Galakturonsäure /

—• galusowy Gallussäure/

— garbnikowy Gerbsäure / Gallapfel-saure/ Tannin n

—- glicerynowy Glyzerinsäure/

— glikolowy Glykolsäure/

— glikonowy Glykonsäure/; Dextronsäu-re/

— glikuronowy Glykuronsäure j

— glioksalowy Glyoxysäure /

— glukuronowy Glukuronsäure /

— glutaminowy Glutaminsäure/ a-Ami-noglutarsäure/

— hialuronowy Hyaluronsäure /

— hipurowy Hippursäure/

— homoftalowy Homophtalsäure /

— homogentyzynowy Homogen tisinsäure/ Uroxanthinsäure /

— hydantoinowy Hydantoinsäure/

— hydroksyoctowy Oxyessigsäure /

— a-hydroksypropionowy a-Oxypropion-säure /

— indolooctowy Indolessigsäure /

— indolopropionowy Indolpropionsäure /

— inozynowy Inosinsäure /

— izomaslowy Isobuttersäure/ izonikotynowy Isonikotinsäure/

— izopropylooctowy Isopropylessigsäure/

— izowalerianowy Isovaleriansäure/

— jodooctowy Jodessigsäure /

— jodowodorowy Jodwasserstoffsäure f

— jodowy Jodsäure/

— kakodylowy Kakodylsäurc /

— kamforowy Kampfersäure/

— kaprylowy Kaprylsäure/

— kaprynowy Kaprinsäure/

— karbaminowy Karbamidsäure /

— karboksylowy Karbonsäure/

— kapronowy Kapronsäure / kreozotowy Kreosotsäure/

kwas krotonowy Krotonsäure /

— krzemowy Kieselsäure/

— kumarowy Kumarsäure/ kumarynowy Kumarinsäure /

— laktoflawinofosforowy Laktoflavino-phosphorsäure/

linolenowy Linolensäure/

— linolowy Linolsäure /

— litowo-cholowy Lithocholsäure/ maleinowy Maleinsäure/

—— malonowy Malonsäure/

—- manganowy Mangansäure/

— masłowy Buttersäure/

— metanosulfonowy Methansulfonsäure/ metionowy Metionsäure/

— metyloakrylowy Methakrylsäure /

N-metyloaminooctowy N-Methyl-aminoessigsäure /

— metylobursztynowy Methylbernsteinsäure /

metyloguanidynooctowy Methylguani-dinessigsäure /

— metylonitronowy Methylnitrolsäure/

— metylopropiolowy Methylpropiolsäure/

— mlekowy Milchsäure /

— — mięśniowy Muskelmilchsäure/

— moczowy Harnsäure f mrówkowy Ameisensäure/

— mukoitynosiarkowy Mukoitinschwefel-säure /

mukonowy Mukonsäure/

— nadchlorowy Perchlorsäure /

— nadjodowy Perjodsäure/

— nadmanganowy Permangansäure / nadmrówkowy Perameisensäurc/

— nadoctowy Peressigsäure/

— nadtlenowy Peroxysäure/

— naftalenodwusulfonowy Naphthalindi-sulfonsäure/

— naftalenosulfonowy Naphthalinsulfon-säure /

naftalowy Naphthalsäure/

— naftionowy Naphthionsäure /

— nalidoksowy Nalidixinsäure /

— nienasycony ungesättigte Säure / nieograniczony anorganische Säure/

— nikotynowy Nikotinsäure/

nitrobenzenosulfonowy Nitrobenzol-sulfonsäure /

— nitrobenzoesowy Nitrobenzoesäure/

nitrohydroksybenzocsowy Nitrooxy-benzoesäure /

— nukleinowy Nukleinsäure/

— octowy Essigsäure/

lodowaty Eisessig m oleinowy Oleinsäure /

— ortofosforowy Orthophosphorsäure/

— ortokarboksylowy Orthokarbonsäure/

kwas

187

kwasy

kwas ortowęglowy Orthokohlensäure f

— owocowy Fruchtsäure/

— palmitynowy Palmitinsäure/

— pantotenowy Panthotensaure/ parafinowy Paraffinsäure /

— paranukleinowy Paranukleinsäure f

— penicylinowy Penicillinsäure/ pikrynowy Pikrinsäure /

— pirofosforowy Pyrophosphorsäure /

— pirögalusowy Brenzgallussäure/

— pirogronowy Brenztraubensäure /

— pirolokarboksylowy Pyrrolkarbonsäu-re/

— pirosiarkowy Pyroschwefelsäure /

— pirowinowy Brenzweinsäure /

— pirydynosulfonowy Pyridinsulfonsaure/

— piwalinowy Pivalinsäure /

— podchlorawy unterchlorige Säure/ podjodawy hypojodige Säure/

— podsiarkawy unterschweflige Säure/

— propiolowy Propiolsäurc /

— propionowy Propionsäure/

— pruski Blausäure/

— pteroiloglutaminowy Pteroylglutamin-säure /

— purpurowy Purpursäure /

— rezorcylowy Resorzylsäure /

— rozolowy Rosolsäure/

— rybonukleinowy Ribonukleinsäure/

— informacyjny Messenger-RNA

— — przenośnikowy Transkriptions-RNA

— — rybosomalny Ribosomen-RNA

— rycynolowy Rizinolsäure /

salicyloilosalicylowy Salizyloylsalizyl-säure /

— salicylowy Salizylsäure/ salicylurowy Salizylursäure /

— sebacynowy Sebacinsäure/

— sclenawy selenige Säure/

— selenowy Selensäure/

— siarkawy schweflige Säure /

— siarkowy Schwefelsäure/

siarkowodorowy Schwefelwasserstoffsäure /

— słaby schwache Säure /

— solny Salzsäure/

— sorbowy Sorbinsäure /

— stearynowy Stearinsäure/

— suberynowy Suberinsäure / sulfaminowy Sulfaminsäure /

— sulfanilowy Sulfanilsäure /

— sulfinowy Sulfinsäure/

— sulfobenzoesowy Sulfobenzoesäure /

— sulfoksylowy Sulfoxylsäure /

— sulfonowy Sulfonsäure /

— sulfosalicylowy Sulfosalizylsäure /

— szczawiowo-bursztynowy Oxalbernstei-säure /

kwas szczawiowo-octowy Oxalessigsäure / szczawiowy Oxalsäure /

— tiocyjanowy Thiozyansäure/ Rhodan-wasserstoffsäure / - tioglikolowy Thioglykolsäure / tiomlekowy Thiomilchsäure /

— tiooctowy Thioessigsäure /

— tiosalicylowy Thiosalizylsäure/ tiosiarkowy Thioschwefelsäure /

— tłuszczowy Fettsäure/

— — nasycony gesättigte Fettsäure/

— — nienasycony ungesättigte Fettsäure/

— -— wolny freie Fettsäure /

toluenosulfonowy Toluolsulfonsäure/

— trójchlorooctowy Trichloressigsäure /

— trójfluorooctowy Trifluoressigsäure /

— trójzasadowy drei basische Säure/

— tymonukleinowy Thymonukleinsäure/ walerianowy Valeriansäure/ Baldrian-saure /

— węglowy Kohlensäure/

— — krwi Blutkohlensäure/

— wielokarboksylowy Polykarbonsäure /

— wielotionowy Polythionsäure /

— wielozasadowy mehrbasische Säure/

— winowy Weinsäure/ Weinsteinsäure/

— winylooctowy Vinylcssigsäure/

— wolframowy Wolframsäure /

— żołądkowy Magensäure/

—— żółciowy Gallensäure/ kwashiorkor m Kwashiorkor n kwasica / Azidose /

— głodowa Hungerazidose/

— ketonowa Ketoazidose/

—— metaboliczna metabolische Azidose/

— nerkopochodna nephrogene Azidoóse/

— niewyrównana dekompcnsierte Azidose /

— oddechowa respiratorische Azidose/

— wtórna Sekundärazidose /

— wyrównawcza kompensierte Azidose/

kwasiczy azidotisch

kwasja / Quassie /

kwaskowaty säuerlich

kwasochłonność / Eosinophilie /

kwasochłonny eosinophil, azidophil

kwasomierz m Säurebestimmer m, Säuremesser m

kwasoodporny säurebeständig

kwasooporność / Säurebeständigkeit / Säurefestigkeit/ Säureresistenz/

kwasooporny säurefest, säurestabil

kwasotwórczy säurebildend

kwasowość / Azidität /

— całkowita Gesamtazidität /

— prawidłowa Normazidität/

rzeczywista aktuelle Azidität / kwasy m pl Säuren / pl

kwasy_______________________188 _____________ kynofobia

kwasy fluorofosforowe Fluophophorsäuren//>/ kwaśność soku żołądkowego prawidłowa

— humusowe Humussäuren//?/, Humin- Euchlorhydrie f, normaler Säuregehalt

säuren/p/ m des Magensaftes

— hydroksamowe Hydroxamsäuren fpl kwaśny sauer

— nukleinowe Nukleinsäuren / pl, Poły- kwestionariusz m Fragebogen m

nukleotide n pl kwiat m Blume/

— żywiczne Harzsäuren//?/ kwilenie n Wimmern n

kwaśność / Säuregehalt m kwitnący blühend

soku żołądkowego Magensäuregehalt m kynofobia / Kynophobie /