Wybierz język witryny

Hobby

Opublikowano w Dialogi

A: Mein Hobby ist Tennisspielen. Ich spiele schon seit fünf Jahren und ich werde immer besser. Was ist dein Hobby?

Moim hobby jest gra w tenisa. Gram już od pięciu lat i jestem coraz lepsza. A co jest twoim hobby?

B: Ich lese gerne, am liebsten englische Literatur. Aber Sport mag ich auch, im Sommer schwimme ich oft.

Ja chętnie czytam, najchętniej literaturę angielską. Ale sport też lubię, latem często pływam.

A: Ja, ich schwimme auch gerne, am liebsten im See. Außerdem gehe ich gerne ins Kino.

Tak, ja też chętnie pływam, najchętniej w jeziorze. Oprócz tego chętnie chodzę do kina.

B: Ach ja, Kino mag ich auch, aber noch lieber gehe ich ins Theater.

Ach tak, ja też lubię kino, ale jeszcze chętniej chodzę do teatru.