Wybierz język witryny

Dialog 16 średniozaawansowany - Mutter macht Fernstudium - Matka studiuje zaocznie

Opublikowano w Dialogi


Dialog 16 średniozaawansowany - Mutter macht Fernstudium - Matka studiuje zaocznie

 

Dialog 15 średniozaawansowany - Mutter macht Fernstudium - Matka studiuje zaocznie

 

(8 Jahre alt, zu ihrer Mutter) Mutti, sag mal, stimmt es, dass ich auch Weisheitszähne kriege?

(Ośmioletnia do swojej matki) Mamusiu, powiedz, czy to prawda, że i ja będę miała zęby mądrości?

Es ist zimmlich sicher, dass du auch Weisheitszähne bekommst. Aber das dauert noch lange. Die kommen erst, wenn man schon erwachsen ist.

Jest niemal pewne, że i ty będziesz miała zęby mądrości. Ale to potrwa jeszcze długo. One rosną dopiero wtedy, kiedy się jest już dorosłym.

Erst wenn man weise ist, nicht?

Dopiero wtedy, kiedy się jest mądrym, prawda?

So änhlich. Aber wie kommst du denn auf Weisheitszähne?

Mniej więcej. Ale skąd się wziął u ciebie temat zębów mądrości?

Fräulein Börner hat heute zu uns gesagt, dass sie schlimme Zahnschmerzen hat. Zu Frau Finke sagte sie: Mein Weisheitszahn rumort wieder furchtbar.

Panna Borner powiedziała nam dzisiaj, że  bardzo boli ją ząb. Powiedziała do pani Finke: Mój ząb mądrości znów okropnie daje mi o sobie znać.

Aha.

Aha.

Mutti, was heiβt denn "rumort"?

Mamusiu, co to znaczy "dać znać o sobie"?

Kind, frag doch nicht so viel. Du siehst doch, dass ich noch zu tun habe.

Dziecko, nie pytaj tak dużo. Widzisz przecież, że jestem jeszcze zajęta.

Ich konnte mir schon denken, dass du wieder keine Zeit hast.

Mogłam się była domyślić, że ty znów nie mam czasu.

Frag Vati heute abend.

Zapytaj dziś wieczorem tatusia.

Bloβ gut, dass ich den noch zum Fragen habe.

Dobrze, że przynajmniej jego mogę się zapytać.

   

 

Objaśnienia

 

das Fernstudium,  – studia zaoczne
Bärbel - forma zdrobniała Barbara
der Weisheitszahn – ząb mądrości, l.mn. ¨e
erwachsen - dorosły
weise - mądry
auf etwas kommen - wpaść na coś
schlimm - zły, straszny
die Zahnschmerzen - bóle zębów
rumoren - hałasować , dawać znać o sobie
bloβ gut - jak dobrze