Wybierz język witryny

Dialog 15 średniozaawansowany - der Berufwunsch

Opublikowano w Dialogi


Dialog 15 średniozaawansowany - der Berufwunsch - Marzenie o przyszłym zawodzie

 

der Berufwunsch - Marzenie o przyszłym zawodzie

 

Mutter, Nora hat vorhin endlich geäuβert, was sie werden will.

Matko, Nora się wreszcie przed chwilą zdecydowała, czym chcę zostać.

So?

Tak?

Stewardess will sie werden!

Chcę zostać stewardessą!

Stu...? Was soll denn das für ein Beruf sein?

Stew...? Coż to znowu za zawód?

Na, das ist das Fräulein, das die Leute im Flugzeug bedient.

No, to taka panienka, która obsługuje pasażerów samolotu.

Kann sie denn nicht etwas Anständiges auf der Erde werden? Wozu haben wir sie denn so lange auf die Schule geschickt? Mach das Fenst zu, Vater, es wird kalt. Auβerdem braucht nicht die ganze Nachbarschaft mitzuhören.

A czy ona nie może zostać czymś porządnym na ziemi? Po co myśmy ją posyłali tak długo do szkoły? Zamknij okno, ojciec, robi się zimno. Poza tym nie muszą nas słuchać wszyscy sąsiedzi.

Welchen Beruf soll unsere Nora denn nach deiner Meinung ergreifen?

Jaki więc zawód ma twoim zdaniem wybrać nasza Nora?

Jedenfalls etwas Solides. Da will ich ihr keine Vorschriften machen. Unser Kind soll glücklich werden. Aber als Fliegerfräulein... das ist nichts für Leben.

W każdym razie coś solidnego. W tym względzie nie chcę jej dawać dyrektyw. Nasze dziecko powinno być szczęśliwe. Ale jako panienka z samolotu... nie, to nie jest życiowe.

Noras Lehrer hat der Klasse etwas über das Leben der Stewardessen erzählt, es ist sehr anstrengend, hat er gesagt. Auβerdem wird allerhand verlangt : Sprachkenntnise, Selbstbeherrschung, Pünktlichkeit, Fachrechnen, Erste Hilfe, eine gute Figur...

Nauczyciel Nory mówił w klasie coś o życiu stewardess; jest ono bardzo wyczerpujące - powiedział. Poza tym stawia się dość duże wymagania: znajomość języków, opanowanie, punktualność, matematyka, udzielanie pierwszej pomocy, dobra prezencja

Und was wird später aus ihr? Wenn sie mal älter ist?

A co będzie potem, kiedy będzie starsza?

Arbeitslos wird sie bestimmt nicht werden.

Bezrobotna nie będzie z pewnością.

Na, ich sehe schon, das müssen wir zusammen mit Nora gründlich besprechen.

No, to widzę, że musimy to razem z Norą gruntownie omówić.

Das denke ich auch. Pass auf, übermorgen will sie wieder was anderes werden.

Ja też tak myślę. Zobaczysz, że pojutrze zechce znów zostać zupełnie czym innym.

   

 

Objaśnienia

 

vorhin – przed chwilą
äuβern - wypowiadać
die Stewardess – stewardessa
das Flugzeug - samolot ; l.mn. -e
bedienen - obsługiwać
etwas Anständiges - czymś porządnym
auf die Erde - na ziemi
auf die Schule schicken - posyłać do szkoły, kształcić
die Nachbarschaft - sąsiedzi
mithören - przysłuchiwać się
einen Beruf ergreifen - wybrać zawód
jedenfalls - w każdym razie
Vorschriften machen - zmuszać do czegoś, dawać instukcje
der Flieger - lotnik
anstrengend - wyczerpujący
allerhand - sporo
verlangen - wymagać
die Sprachkenntnisse - znajmość języków
die Selbstbeherrschung - opanowanie
das Fachrechnen - matematyka
arbeitslos - bezrobotny
gründlich - dokładnie
pass auf - zobaczysz