Wybierz język witryny

Dialog 18 średniozaawansowany - Montagswut - Poniedziałkowa wściekłość

Opublikowano w Dialogi

 


Dialog 18 średniozaawansowany - Montagswut - Poniedziałkowa wściekłość

 

Dialog 18 średniozaawansowany - Montagswut - Poniedziałkowa wściekłość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franz, hast du mit Krech wieder Streit gehabt? Der hat sich ja mächtig aufgeregt. Ich konnte bloß nichts verstehen bei dem Lärm, und von meiner Maschine konnte ich auch nicht weg.

Franciszku, czy znowu sprzeczałeś się z Krechem? Okropnie się zirytował. Nie mogłem tylko nic zrozumieć w tym hałasie, a od swojej maszyny także odejść nie mogłem.

Ach, es war nur seine Montagswut.

Ach, to była tylko jego wściekłość poniedziałkowa.

Was für 'ne Wut?

Jaka wściekłość?

Montagswut. Er wird sich gestern wieder furchtbar geärgert haben, denn sein alter Verein hat verloren. Haushoch sogar. Zum Glück nicht auf eigenem Platz, sonst würde Krech heute noch in einer Beruhigungszelle sitzen.

Wściekłość poniedziałkowa. Z pewnością wczoraj znów się strasznie złościł, ponieważ jego dawny klub przegrał. Bardzo wysoko. Na szczęście nie na własnym boisku, inaczej Krech jeszcze dzisiaj siedziałby aż do uspokojenia w celi.

So schlimm ist es mit ihm? Und ich wollte ihn gerade mal wegen der Gewerkschaftsversammlung ansprechen. Aber jetzt wird er sich wohl beruhigt haben.

Więc aż tak z nim źle. A ja chciałem go akurat zagadnąć o to zebranie związku zawodowego. Ale już się chyba uspokoił.  

Willst du einen Krach riskieren? Jetzt ist nichts zu machen. Heute nachmittag geht er aber in seinen Garten, wenn er da seinen Kohl gegossen, die Erdbeeren gedüngt und vor seiner Laube gesessen haben wird, ist er wieder normal. Morgen wird er sich dann erholt haben und du kannst mit ihm Pferde stehlen.

Chcesz zaryzykować kłótnię? Teraz nic się nie da zrobić. Ale on dziś po południu idzie do swojego ogrodu, a gdy podleje swoją kapustę, da nawóz do truskawek i posiedzi przed swoją altaną, będzie znów normalny. Jutro przyjdzie do siebie i możesz z nim nawet konie kraść.

Danke für den Tip.

Dziękuje za radę.

   

 

Objaśnienia

 

die Wut - wściekłość
der Streit - sprzeczka, l.mn. -e
sich aufregen - zirytować się
der Lärm - hałas
'ne = eine
der Verein - stowarzyszenie, zrzeszenie, klub, l.mn. -e
verlieren, verlor, verloren - przegrać
haushoch - bardzo wysoko
auf eigenem Platz - na własnym terenie
die Gewerkschaft - związek zawodowy, l.mn. -en
der Krach - kłótnia, l.mn. - e
ansprechen, sprach an, angesprochen - zagadnąć kogoś
riskieren - zaryzykować
nichts zu machen - nic z tego
der Kohl - kapusta
gießen, goss, gegossen - podlać
die Erdbeere - truskawka, l.mn. -n
düngen - nawozić
die Laube - altana, l.mn. -n
Pferde stehlen - kraść konie (załatwić wszystko)
der Tip - wskazówka, l.mn. -s