Wybierz język witryny

Przeczenie w zdaniu

Super User włącz . Opublikowano w Dla nauczycieli i nie tylko

PRZECZENIE W ZDANIU

 

„kein” / „nicht” oder „doch”? Wstaw (we właściwej formie).

 

 1. Kommst du heute ins Kino mit? – Nein, ich komme …………… .
 2. Er mag Hunde sehr. Aber er hat ……….. Hund zu Hause.
 3. Heute gehe ich ………. ins Kino, denn ich habe ……….. Zeit.
 4. Klaus will ……….. Fremdsprachen lernen.
 5. Er kennt sie. Aber sie kennt ihn …………
 6. Sie hat eine Wohnung. Aber die Wohnung ist ………… groß.
 7. Ist das ein Lehrbuch? – Nein, das ist ………. Lehrbuch.
 8. Ist dein Bruder zu Hause? - Nein, mein Bruder ist ……....... zu Hause.
 9. Ist der Film interessant? - Nein, ………………………………………
 10. Hast do kein Mathebuch? - …………, ich habe ein Mathebuch.
 11. Peter macht …………… Übungen. Er ist nicht gesund.
 12. Wir sind …………… pünktlich. Wir kommen zu spät.
 13. Du hast einen Hund. Ist das der Hund? - Nein, das ist ………… der Hund.

Mein Hund ist schwarz.

 1. Bist du jetzt nicht in der Schule? - ………….., ich bin jetzt in der Schule.  

 

 

 

kein (keine) – odmienia się przez przypadki.
Zaprzecza rzeczownik i stoi bezpośrednio przed nim

 

nicht – zaprzecza czasownik, przymiotnik lub całe zdanie

 

„doch” – jest zaprzeczeniem zdania, w którym występuje przeczenie