halten

Opublikowano w Funkcje czasownika

sich an e-e Abmachung halten   = e-e A. einhalten                       - trzymać się umowy

Abrechnung halten                  = abrechnen mit j-m                     - rozprawiać się

Abstand halten                          =                                              - zachować dystans

auf Abstand halten               =                                              - trzymać na dystans

in Angst halten                          = ängstigen                                  - niepokoić, trzymać w strachu

e-e Ansprache halten             = j-n ansprechen                               - przemawiać, wygłaszać             przemówienie

j-n in Atem halten               = in Spannung halten                        - trzymać w napięciu

Ausschau halten              = nach j-m/etw ausschauen            - wypatrywać, rozglądać się

in Betrieb halten                                    = betrieben                                  - trudzić się

j-n in Bewegung halten               =                                              - trzymac w ruchu

Diät halten                                =                                              - trzymać dietę

j-n auf Distanz halten               =                                              - trzymać kogoś na dystans

Disziplin halten                          =                                              - trzymać duscyplinę

etw/j-n in Ehren halten               = achten, bewahren                      - poważać, czcić, otaczać czcią

Einkehr halten                = einkehren                         - zatrzymać się , zawitać

Einzug halten                             = E. beginnen                                   - nadchodzić

Freundschaft halten             = befreundet sein             - przyjaźnić się

Frieden halten                           =                                              - utrzymywać pokój

etw in Gang halten               = ständig arbeiten lassen               - trzymać na biegu

ein Gelöbnis halten               = ein G. erfüllen                         - dotrzymywać ślubowania

ein Gericht halten                = bei G. verhandeln  - sądzić kogoś

die Gesetze halten               = die G. nicht brechen                - przestrzegać ustaw

in Gewahrsam halten               =                                              - mieć na przechowaniu

sich in Gleichgewicht halten   =                                              - utrzymywać się w równowadze

Hochzeit halten                          = H. feiern                           - świętować wesele

den Kurs halten                         =                                              - trzymać się kursu

Maß halten                                =                                              - znać miarę, zachować umiar

e-n Mittag(s)schlaf halten               = mittags schlafen                        - ucinać sobie poobiednią drzemkę

Nachfragen halten             = nachfragen                                - dopytywać, dowiadywać się

Ordnung halten                          =                                              - utrzymywać porządek

auf Ordnung halten               =                                              - dbać o porządek

in Ordnung halten               =                                              - utrzymywać w porządku

e-e Predigt halten               = predigen                                   - mówić kazanie

Rast halten                                = rasten                                                - odpoczywać

e-e Rede halten                         = reden                                                - wygłaszać mowę, przemawiać

ein Referat halten               =                                              - wygłaszać referat, odczyt

die Richtung halten               =                                              - utrzymywac kierunek

Rückfrage halten                           = rückfragen                                - zapytywać

Ruhe halten                               =                                              - utrzymywać spokój

auf Sauberkeit halten               =                                              - utrzymywać w czystości

e-n Schwur halten               = e-n S. erfüllen                         - dotrzymywać przysięgi

e-e Sitzung halten               =                                              - odbywać, urządzać posiedzenie

j-n in Spannung halten               =                                              - trzymać w napięciu

das Tempo halten               =                                              - utrzymywać tempo

Umfrage halten                          =            - przeprowadzać ankietę,             wypytywać, dowiadywać, rozpytywać się

Umschau halten              = sich umschauen  - rozglądać się

in Unruhe halten                                    =                                              - trzymać w niepokoju

Unterricht halten                                    = unterrichten                              - mieć lekcje

sich an e-e Vereinbarung halten   =                                              - trzymać się umowy

unter Verschluß halten               =                                              - trzymać pod kluczem

das/ein Versprechen halten   = das V. erfüllen                         - dotrzymywać przyrzeczenia, obietnicy

e-n Vertrag halten               = e-n V. einhalten                       - dotrzymywać umowy

sich an e-n Vertrag halten               = e-n V. einhalten                       - dotrzymywać umowy

e-e Vorlesung halten               =                                              - mieć wykład, odczyt, prelekcję

die Vorschriften halten               = die V. nicht brechen                - przestrzegać przepisów

sich an e-e Vorschrift halten            = die V. einhalten                       - przestrzegać przepisów

e-n Vortrag halten               =                                              - wygłaszać wykład, odczyt, referat

Wache halten                            = wachen, bewachen                     - trzymać [pełnić] straż

Wacht halten                             = wachen, bewachen                     - pełnić [trzymać] straż

(sein) Wort halten               = sein W. nicht brechen                        - dotrzymywać słowa, przyrzeczenia, obietnicy

j-n beim Wort halten               =                                              - trzymać kogoś za słowo

e-e Zeitung halten               = e-e Z. abonnieren                    - prenumerować gazetę

Zwiesprache halten               =                                              - prowadzić dialog, rozmowę