haben

Opublikowano w Funkcje czasownika

Abscheu haben                          = verabscheuen                - mieć wstręt

(die) Absicht haben               =                                  - mieć zamiar

Absichten haben                = heiraten wollen            - mieć zamiary

Achtung haben                = j-n achten              - mieć respekt

e-e Ähnlichkeit (...) haben            = ähnlich sein                   - być podobnym

(e-e) Ahnung haben               = ahnen                                    - mieć pojęcie

Angst haben                = sich ängstigen                      - bać się

(e-n) Anspruch haben             = beanspruchen                - mieć wymagania, wymagać

Anteil haben                 = beteiligt sein     - partycypować

etw in Arbeit haben               = an etw gerade arbeiten            - mieć coś na warsztacie

Argwohn haben                       = argwöhnen                    - podejrzewać

die Aufsicht haben             =                                  - mieć nadzór

e-n Auftrag haben               =                                  - mieć polecenie

e-e Auseinandersetzung haben = sich auseinandersetzen        - mieć przeprawę

Aussicht haben                = etw zu erwarten haben   - mieć coś na widoku

etw in Aussicht haben               = etw zu erwarten haben   - mieć coś na widoku

die/e-e Auswirkung(en) haben   = sich auswirken                     - mieć skutek, działanie            

Bedeutung haben               = bedeuten                      - mieć znaczenie

in Bereitschaft haben               =                                  - mieć w pogotowiu

etw in/im Besitz haben               = etw besitzen, haben            - posiadać, mieć w posiadaniu

Bestand haben                          = fortdauern, dauernhaft sein            - być trwałym, utrzymywać się

e-e Beziehung haben             = sich beziehen                       - odnosić się

Bezug haben                        =                                  - mieć związek , odnosić się

e-e Dauer haben                           = etw dauert               - mieć trwałość

Durst haben                              = dürsten             - odczuwać pragnienie

(e-n) Einblick haben               = hineinblicken                 - 1) rozumieć, pojmować                                                                                                                                      2) wglądać, mieć możliwość wglądnięcia

Einfluß haben                            = j-n beeinflüssen            - mieć wpływ

ein Einsehen haben               = einsehen                       - mieć wgląd; zrozumieć

e-n Einwand haben               =                                  - mieć obiekcję, zastrzeżenie

Erfahrung haben                    = erfahren sein                 - być doświadczonym, mieć doświadczenie

(große) Erfolge haben               =                                  - mieć (wielkie) powodzenie

zum Ergebnis haben               =                                  - mieć wynik

j-n in Erinnerung haben               = sich an j-n erinnern            - wspominać kogoś

e-e Erlaubnis haben               = e-e E. besitzen                        - mieć pozwolenie

die Fähigkeit haben                   = fähig sein             - być uzdolnionym

e-n Fehler haben                           =                                  - mieć defekt

Fieber haben                             = fiebrig sein                  - mieć gorączkę, gorączkować

etw zu(r) Folge haben               =                                  - powodować [pociągać za sobą] coś

Freude (...) haben                   = sich freuen             - cieszyć się

Fühlung haben                =                                  - być w kontakcie [styczności]

die Führung haben               = führen               - prowadzić

Furcht haben                             = fürchten                        - obawiać [bać] się

in Gebrauch haben               = gebrauchen                   - potrzebować; używać

Gefallen haben                          = gefallen             - mieć upodobanie

etw im Gefolge haben               =                                  - powodować, pociągac za sobą

Gemüt haben                            = gemütsvoll sein            - być wrażliwym, uczuciowym

keine Gesinnung haben               =                                  - nie mieć [być bez] zasad

guten Geschmack haben               =                                  - mieć dobry gust

Gewalt haben              =                                  - mieć władzę

j-n in seiner Gewalt haben            =                                  - mieć kogoś w swojej mocy

sich in Gewalt haben               =                                  - panować nad sobą

Gewicht haben                           =                                  - mieć ciężar, znaczenie

den Glauben haben               = glauben             - mieć wiarę

Glück haben                              =                                  - mieć szczęście

Gültigkeit haben                                    = gültig sein                  - mieć ważność, moc prawną

Heimweh haben                         = sich heimsehnen            - tęsknić za domem [krajem]

(die) Hoffnung haben               = hoffen                                    - mieć nadzieję

Hunger haben                            = hungrig sein                  - odczuwać głód

(den) Husten haben               = husten              - mieć kaszel, kaszleć

Interesse haben           = sich interessieren            - interesować się, okazywać zainteresowanie

Kenntnis haben                          = kennen             - mieć wyznanie, orientować się

Konnexionen haben               =                                  - mieć stosunki, konekcje,znajomości

unter Kontrolle haben               =                                  - mieć pod kontrolą

Kummer haben                          = kummervoll sein            - mieć zmartwienie

Lust haben                                =                                  - mieć ochotę

Mitleid haben                             = mitleidig sein                 - odczuwać współczucie

Muße haben                              =                                  - mieć wolny czas, spokój

Mut haben                                 = mutig sein                  - mieć odwagę

Nachsicht haben                = nachsichtig sein            - być wyrozumiałym, pobłażliwym

(e-n) Nutzen haben             = nutzen              - korzystać

Pech haben                               =                                  - mieć pecha

Pflicht haben                             =                                  - mieć obowiązek

e-e Plage haben                                    =                                  - mieć utrapienie

Rast haben                                = rasten                                    - odpoczywać, mieć postój

Recht haben                              = berechtigt sein               - mieć prawo

den Schaden haben               =                                  - mieć szkodę, uszkodzenie

keine Scham haben               = sich nicht schämen            - nie mieć wstydu

Schmerzen haben                           =                      - mieć bóle

(den) Schnupfen haben               =                                  - mieć katar, być zakatarzonym

Sorgen haben                            =                                  - mieć kłopot, strapienie

den Spott haben                                    = spotten             - mieć zabawę z kogoś

Strei haben                = mit j-m streiten            - mieć zatarg

Takt haben                                = taktvoll sein                  - być taktownym

Trauer haben                            = trauern             - być w żałobie

keinen Überblick haben               =                                  - nie orientować się

das Übergewicht haben               =                                  - mieć przewagę

die Übersicht haben               =                                  - mieć orientację, pogląd

e-n Unfall haben                                    =                                  - mieć wypadek

Unglück haben                           =                                  - mieć pecha

e-e Unterredung haben               = sich unterreden            - mieć rozmowę

die Unterstützung (...) haben            = unterstützt werden - mieć poparcie

e-e Verabredung haben               =                                  - mieć spotkanie, być umówionym

j-n in Verdacht haben             =                                  - podejrzewać kogoś

zur Verfügung haben               = verfügen                       - mieć do dyspozycji

e-n (...) Verlauf haben               = verlaufen                      - mieć przebieg

Verständnis haben                  = etw verstehen                     - mieć zrozumienie

keine Verwendung haben             =                                  - nie potrzebować [móc użyć] czegoś

Vortritt haben                            =                                  - mieć pierszeństwo

die/e-e Wirkung haben               = wirken              - działać, mieć działanie

Wäsche haben                           = wäschen                       - urządzać pranie

Wohlgefallen haben             = W. finden                   - mieć upodobanie

das Wort haben             =                                              - mieć głos, być przy głosie

den/e-n Wunsch haben   = sich etw wünschen                - mieć życzenie

Zuspruch haben             =                                              - cieszyć się powodzeniem

Zweifel haben                            = zweifeln                        - wątpić