unternehmen

Opublikowano w Funkcje czasownika

Anstrengungen unternehmen      = sich anstrengen          - podejmować wysiłki

e-n Ausflug unternehmen                       = reisen                - robić wycieczkę

Bemühungen unternehmen        = sich bemühen            - podejmować trud, fatygować się

die/e-e Reise unternehmen        = reisen                                   - podróżować

Schritte unternehmen   = Maßnahmen ergreifen - podejmować kroki

e-n Spaziergang unternehmen    = spazierengehen          - spacerować

den/e-n Versuch unternehmen   = etw versuchen                       - podejmować próbę

e-n Vorstoß unternehmen         = gegen etw vorstoßen  - podejmowac wypad, atak, uderzenia

e-e Wanderung unternehmen     = wandern                    - podejmować wędrówkę