unterwerfen

Opublikowano w Funkcje czasownika

der Fremdherrschaft unterwerfen    = der F. unterziehen    - podporządkowywać obcemu panowaniu

e-r Kontrolle unterwerfen                  = e-r K. unterziehen                   - poddawać kontroli

e-r Prüfung unterwerfen        = e-r P. unterziehen        - poddawać sprawdzeniu, egzaminowi, kontroli

dem Sieger/den Siegern unterwerfen            =                      - poddawać zwycięzcy/-om

e-m Verhör unterwerfen          = e-m V. unterziehen               - poddawać badaniu, przesłuchaniu