vollziehen

Opublikowano w Funkcje czasownika

e-e Annäherung vollziehen            = e-e A. durchführen                  - wykonywać zbliżenie

den Anschluß vollziehen                     = den A. durchfüren                - dokonać połączenia

e-n Befehl vollziehen                     = e-n B. ausführen, durchführen       - wykonywać rozkaz

e-e Ehrung vollziehen                     = e-e E. durchführen                  - dokonać uhonorowania

ein Opfer vollziehen                     = ein O. vornehmen                   - ponieść ofiarę

die Spaltung vollziehen                     =                               - przeprowadzić, dokonać             podziału

e-e Strafe vollziehen      = e-e S. ausführen, durchführen            - wykonać karę

e-e Todesstrafe vollziehen          = e-e T. ausführen, durchführen         - wykonać karę śmierci

e-e Trauung vollziehen          = e-e T. ausführen, durchführen               - dokonywać zaślubin

e-e Unterschrift vollziehen                     = etw unterschreiben              - składać podpis

ein Urteil vollziehen      = e-e U. ausführen, durchführen       - wykonywać wyrok

die Verteidigung vollziehen            = die V. durchführen                  - przeprowadzać obronę

e-e Wandlung vollziehen             = e-e W. durchführen         - dokonywać transformacji;  przeistoczenia

j-s Willen vollziehen                     = j-s W. ausführen, durchführen         - wykonywać czyjąś wolę

den Zusammenschluß vollziehen            = den Z. durchführen              - dokonywać połączenia,  zjednoczenia