widerfahren

Opublikowano w Funkcje czasownika

j-m e-e Demütigung widerfahren            = e-e D. stößt j-m zu            - doznać upokorzenia

j-m e-e Ehre widerfährt                     = j-m e-e E. wird zuteil            - dostąpić honoru, godności

j-m Gerechtigkeit widerfährt            = j-m G. wird zuteil            - ktoś doznawaje sprawied­liwości

j-m ein Glück widerfährt                     = j-m ein G. wird zuteil            - ktoś doznaje szczęścia

viel Gutes widerfährt                     = viel G. geschieht j-m            - doznawać wiele dobrego

j-m Leid widerfährt                     = j-m L. wird zuteil            - kogoś dotyka cierpienie

j-m etw Merkwürdiges widerfährt   = j-m etw M. geschieht     - doznać czegoś osobliwe­go, godnego uwagi

j-m etw Seltsames widerfährt            = j-m geschieht etw S.     - doznać czegoś osobliwe­go, dziwacznego

j-m ein Unglück widerfährt            = j-m wird ein U. zuteil            - doznawać nieszczęścia

j-m Unheil widerfährt                     = j-m stößt U. zu                    - kogoś dotyka nieszczęście

j-m Unrecht widerfährt                     = j-m wird U. zuteil            - kogoś dotyka bezprawie