zuziehen

Opublikowano w Funkcje czasownika

sich e-e Erkältung zuziehen            = sich erkälten                        - nabawić się przeziębienia

sich e-e Krankheit zuziehen            = erkränken                     - nabawić się choroby

sich ein Leiden zuziehen                       = ein L. bekommen            - zgotować sobie cierpienie

sich e-e Strafe zuziehen                       = bestraft werden            - ściągać na siebie karę

sich e-n Tadel zuziehen                       = getadelt werden            - ściągnąć na siebie naganę

sich den Tod zuziehen                       = tot werden             - zgotować sobie śmierć

sich Unannehmlichkeiten zuziehen            = U. erleiden      - narazić się na nieprzyje­mności, przykrości

sich j-s Unzufriedenheit zuziehen         = U. erleiden        - ściągać na siebie czyjeś niezadowolenie

sich die Verachtung zuziehen            = verachtet werden - ściągnąć na siebie pogar­dę

sich Verdruß zuziehen                       =                                  - ściągać na siebie zmar­twienie

sich die/e-e Verletzung zuziehen            = sich verletzen                 - skaleczyć się

sich e-n Verweis zuziehen                 = verweisen werden - ściągnąć na siebie naganę

sich j-s Zorn zuziehen                       = j-s Z. erleiden                        - ściągać na siebie czyjś gniew