abfahren - wywozić, odjeżdżać

Opublikowano w Funkcje czasownika

die Abfahrtszeit - godzina odjazdu

die Abfahrt - odjazd(y)

Ich fahre morgen um 8 Uhr ab.

Wyjeżdżam jutro o ósmej rano.

Der Wagen ist vor 10 Minuten abgefahren.

Samochód odjechał przed dziesięcioma minutami.

Als der Zug abfuhr, war es 10 Uhr.

Kiedy odjeżdżał pociąg, była godzina dziesiąta.

Von welchem Bahnsteig fährt der Zug ab?

Z którego peronu odjeżdża pociąg?

Der Müll wird jeden Dienstag abgefahren.

Śmieci są wywożone co wtorek.