anfangen - rozpoczynać

Opublikowano w Funkcje czasownika

anfangen - rozpoczynać, zaczynać

von Anfang an - od samego początku

der Monatsanfang - początek miesiąca

der Anfänger - początkujący

der Anfang - początek

Die Unterrichtsstunde hat schon angefangen.

Lekcja już się zaczęła.

Es fing an zu regnen.

Zaczęło padać.

Was sollen wir heute anfangen?

Co będziemy dzisiaj robić ?

Aller Anfang ist schwer.

Każdy początek jest trudny.