ankommen - przybyć

Opublikowano w Funkcje czasownika

das Vorankommen - postęp w pracy

die Ankunft - przybycie, przylot

der Ankömmling - przybysz

Ist die Post schon angekommen?

Czy już nadeszła poczta?

Das neue Buch kommt nicht an.

Ta książka nie cieszy się zbytnią poczytnością.

Es kam auf jeden von uns an.

To zależało od każdego z nas.

Er kam mit viel Verspätung an.

Przybył z dużym opóźnieniem.

Wann kommen Sie morgen an?

O której pan dotrze jutro do celu?