Wybierz język witryny

bezahlen - zapłacić

Opublikowano w Funkcje czasownika

bezahlen - zapłacić, płacić

die Zahlungsfrist - termin płatności

die Zahlungsanweisung - polecenie przelewu

die Bezahlung - płaca, zapłata

die Zahlungsweise - sposób płatności

zahlungsfähig - wypłacalny

Er bezahlte teuer für seinen Leichtsinn.

Droga zapłacił za swoją lekkomyślność.

Bezahlen Sie bar oder mit Scheck ?

Płaci pan gotówką czy czekiem ?

Wir bezahlten auf Heller und Pfennig.

Zapłaciliśmy należność co do grosza.

Ich möchte bitte zahlen.

Chciałbym zapłacić.

Er hat für mich das Essen bezahlt.

Zapłacił za mnie.

Diese Arbeit macht sich bezahlt.

Ta praca się opłaca.

Das ist nicht mit Geld zu bezahlen.

To jest bezcenne.

Nun müssen wir die Zeche bezahlen.

Teraz musimy ponosić konsekwencje.