bitten - prosić

Opublikowano w Funkcje czasownika

bitten - prosić

die Bittende - petent

das Bittschreiben - petycja, podanie

die Bittgang - udanie się do kogoś z prośbą

die Bitte - prośba

Er bat um ihre Hand.

Poprosił ją o rękę.

Er wurde zur Kasse gebeten.

On musiał ponieść koszty.

Ich bitte um eine Auskunft.

Proszę o poinformowanie.

Wir baten vergeblich um Hilfe.

Daremnie prosiliśmy o pomoc.

Darf ich Sie zu einem Glas Wein bitten ?

Czy mogę pana zaprosić na lampkę wina ?

Um Antwort wird gebeten.

Uprasza się o odpowiedź na piśmie.

Ich muss doch sehr bitten.

Wypraszam sobie.

Wir haben beim Chef für ihn gebeten.

Wstawiliśmy się za nim u szefa.