empfangen - przyjąć, odebrać

Opublikowano w Funkcje czasownika

empfangen - przyjąć, odebrać

der Empfang - przyjęcie, odbiór, recepcja

der Empfänger - odbiorca, adresat, odbiornik

die Empfängnis - poczęcie

die Empfangsdame - recepcjonistka

die Empfangsstörung - zakłócenia odbioru

die Empfängnisverhütung - antykoncepcja

Der Anruf wurde nicht empfangen.

Nikt nie odebrał telefonu.

Sie hat empfangen.

Ona poczęła (zaszła w ciążę)

Heute abend empfängt sie ihre Gäste.

Dziś wieczorem przyjmuje swoich gości.

Wir empfingen viele neue Eindrücke.

Mieliśmy mnóstwo nowych wrażeń.

Die Angreifer wurden mit Feuer empfangen.

Napastników przywitaliśmy ogniem.

Das Fernsehprogramm wird nicht gut empfangen.

Nie mamy dobrego odbioru programu telewizyjnego.

Warum empfing er sie nicht in seinem Büro.

Dlaczego nie przyjął jej w swoim biurze.

Ihren Brief habe ich nicht empfangen.

Nie otrzymałem pańskiego listu.