eintreten - wejść

Opublikowano w Funkcje czasownika

eintreten - wejść

der Eintrittskarte - bilet wstępu

der Eintritt - wejście, początek, przystąpienie

der Eintrittsgeld - bilet wstępu

Sie würden nie in die Armee eintreten.

Oni nigdy nie wstąpili do armii.

Die Firma trat ins dritte Jahrzehnt ein.

Firma weszła w trzecie dziesięciolecie swej działalności.

Er hat die Tür eingetreten.

Kopnięciem otworzył drzwi.

Treten Sie doch bitte ein !

Proszę wejść !

Wir sind unaufgefordert eingetreten.

Weszliśmy do środka bez zaproszenia.

Der Tod ist nach zwei Stunden eingetreten.

Śmierć nastąpiła po dwóch godzinach.

Ich habe mir einen Dorn in den Fuß eingetreten.

Wbiłem sobie kolec w stopę.

Demnächst tritt er in unseren Verein ein.

Niebawem przystąpili do naszego stowarzyszenia.

Sie traten mutig für ihren Glauben ein.

Odważnie bronili swojej wiary.