Wybierz język witryny

erlauben - pozwolić

Opublikowano w Funkcje czasownika

erlauben - pozwolić

der Erlaubnisschein - pozwolenie na piśmie

die Aufenthaltserlaubnis - zezwolenie na pobyt

unerlaubt - bez pozwolenia

um Erlaubnis bitten - prosić o pozwolenie

die Erlaubnis erteilen - udzielić pozwolenia

die Arbeitserlaubnis - pozwolenie na prace

die Erlaubnis - pozwolenie

Erlauben Sie mal !

Na co pan sobie pozwala !

Ich erlaubte ihm zu gehen.

Pozwoliłem mu odejść.

Ein neues Auto kann ich mir nicht erlauben.

Nie mogę sobie pozwolić na nowy samochód.

Rauchen ist nicht erlaubt.

Palenie wzbronione.

Er erlaubt sich Frechheiten.

On sobie za dużo pozwala.

Erlauben Sie, dass ich rauche ?

Pozwoli pan, że zapalę ?

Wir haben ihm erlaubt, das Auto zu fahren.

Pozwoliliśmy mu jeździć tym samochodem.

Erlaubt ist, was gefällt.

Jest dozwolone to, co ci się podoba.