erkennen- poznać

Opublikowano w Funkcje czasownika

erkennen- poznać

die Erkennung - diagnoza, rozpoznanie

erkennbar - dostrzegalny, uchwytny

unerkannt - nierozpoznany

die Erkenntnis - wiedza, poznanie

das Erkennungswort - hasło (umówione)

erkenntlich - widoczny, wdzięczny

Er gab sich zu erkennen.

Dał się poznać.

Erkennst du mich nicht ?

Nie poznajesz mnie ?

Der Arzt erkannte die Krankheit.

Lekarz rozpoznał chorobę.

Er hat uns nicht erkannt.

Nie poznał nas.

Das Gericht erkannte auf Gefängnisstrafe.

Sąd orzekł karę pozbawienia wolności.

Wir erkannten sofort die Gefahr.

Od razu zauważyliśmy niebezpieczeństwo.

Sie erkannte ihren Irrtum.

Uznała swą pomyłkę.

Man würde ihn an seiner Stimme erkennen.

Można go będzie rozpoznać po głosie.