fallen - upadać, spadać

Opublikowano w Funkcje czasownika

fallen - upadać, spadać

der Unfall - nieszczęśliwy wypadek

die Fallgrube - dół pułapka

der Einzelfall - pojedynczy przypadek

der Fall - przypadek, upadek

der Kriminalfall - przypadek kryminalny

fallen lassen - upuścić, zaniechać, zarzucić

Er ist nicht auf den Kopf gefallen.

On nie jest głupi.

Der Regen fällt unaufhörlich.

Nieustannie pada deszcz.

Diese Farbe fällt sofort ins Auge.

Ten kolor od razu rzuca się w oczy.

Unsere Wahl fiel auf ihn.

Nasz wybór padł na niego.

Wir möchten Ihnen nicht zur Last fallen.

Nie chcielibyśmy być dla państwa ciężarem.

Der Verdacht ist auf mich gefallen.

Podejrzenie padło na mnie.

Ich fiel wie aus allen Wolken.

Byłem bardzo zaskoczony.

Die Hauspreise werden wieder fallen.

Ceny domów znowu pójdą w dół.

Sprachen fallen ihm schwer.

Nauka języków przychodzi mu z trudem.