Wybierz język witryny

fahren - jechać

Opublikowano w Funkcje czasownika

fahren - jechać

der Fahrer - kierowca

die Fahrbahn - jezdnia

die Fahrt - przejazd, jazda

das Fahrrad - rower

die Fähre - prom

die Ausfahrt - wyjazd

die Fahrzeug - pojazd

die Vorfahrt - pierwszeństwo przejazdu

Plötzlich ist sie in die Höhe gefahren.

Nagle podskoczyła do góry.

Wie fährst du nach Polen ?

Czym pojedziesz do Polski ?

Sie fuhr ihm mit der Hand durchs Haar.

Pogłaskała go po głowie.

Wir fahren mit dem Schiff nach Schweden.

Płyniemy statkiem do Szwecji.

Ich fahre mit dem Auto.

Jadę samochodem.

Sie fahren morgen in Urlaub.

Jutro wyjeżdzają na urlop.

Was ist denn in dich gefahren ?

Co w ciebie wstąpiło ?

Du bist zu schnell gefahren.

Jechaleś zbyt szybko.

Verschiedene Gedanken fuhren ihr durch den Kopf.

Rozmaite myśli przebiegły jej przez głowę.