finden - sądzić, znaleźć

Opublikowano w Funkcje czasownika

finden - sądzić, znaleźć

die Findigkeit - inwencja, pomysłowość

der Finder - znalazca

der Fund - znalezisko

der Finderlohn - znaleźne

findig - obrotny, pomysłowy

Wir haben die Fehler gefunden.

Znaleźliśmy usterki.

Dabei kann ich nichts finden.

Nie widzę w tym nic złego / niczego godnego uwagi.

Sie müssen sich darein finden.

Oni muszą się dostosować.

Er fand keinen Ausweg.

Nie widział żadnego wyjścia.

Ich finde keinen Platz

Nic mogę znaleźć wolnego miejsca.

Alle Passagiere fanden den Tod.

Wszyscy pasażerowie zginęli.

Man fand den Wein zu sauer.

Uznano, że wino jest zbyt kwaśne.

Er findet immer ein Haar in der Suppe.

Zawsze znajdzie jakiś powód do krytyki.

Das Geld wurde nie gefunden.

Pieniądze się nigdy nie znalazły.