fliegen - latać, lecieć

Opublikowano w Funkcje czasownika

fliegen -lecieć, latać

das Flugzeug - samolot

die Fliege - mucha

der Flugplatz - lotnisko

der Flieger - pilot

der Flug - lot

der Segelflieger - szybownik

der Drachenflieger - lotniarz

Seine Hand flog über das Papier.

Niezwykle szybko zapisywał kartkę papieru.

Er ist noch nie geflogen.

On jeszcze nigdy nie leciał samolotem.

Sie fliegt auf reiche Männer.

Ona leci na bogatych mężczyzn.

Die Flugzeuge flogen hoch über den Wolken.

Samoloty leciały wysoko nad chmurami.

Ein Lächeln ist über ihr Gesicht geflogen.

Uśmiech przemknął po jej twarzy.

Morgen fliege ich nach Berlin.

Jutro lecę do Berlina.

Die Maschine wurde zum ersten Mal geflogen.

Ten samolot odbywa swój pierwszy lot.