führen - oprowadzać, przewozić

Opublikowano w Funkcje czasownika

führen - oprowadzać, przewozić

der Führer - przewodnik, przywódca

die Führung - zwiedzanie, przywództwo, prowadzenie

der Führerschein - prawo jazdy

das Führungszeugnis - świadectwo prowadzenia się, moralności

das Führungstor erzielen - uzyskać prowadzenie jednym golem ( w meczu )

der Führerstand - stanowisko pracy motorniczego, maszynisty pociągu

Wir führen keinen Alkohol.

Nie prowadzimy sprzedaży alkoholu.

Er führt sie am Arm.

Prowadzi ją pod rękę.

Wir wurden an den Tisch geführt.

Zaprowadzono nas do stołu / naszego stolika.

Niemand führte Aufsicht.

Nikt tego nie nadzorował.

Sie wurden hinters Licht geführt.

Zostali oszukani / wyprowadzeni w pole.

Darf ich Sie über die Straße führen.

Czy mogę pana przeprowadzić przez ulicę ?

Er hat uns durch die Altstadt geführt.

Oprowadził nas po Starym Mieście.

Hunde sind an der Leine zu führen.

Psy należy prowadzić na smyczy.

Führ mich nicht aufs Glatteis !

Nie wystawiaj mnie na próbę !