halten - hodować, trzymać

Opublikowano w Funkcje czasownika

halten - hodować, trzymać

die Haltung - postawa

die Haltlosigkeit - brak zasad moralnych i umiaru

der Halt - zatrzymanie, oparcie

haltlos -chwiejny, uległy, bezpodstawny

die Haltestelle - przystanek (tramwajowy / autobusowy)

"Halteverbot" - "zakaz zatrzymywania się"

Die Mannschaft hat sich gut gehalten - Drużyna trzymała się dobrze

Die Mutter hielt das Kind im Arm - Matka tuliła dziecko w ramionach

Halt den Mund ! Zamknij buzię / się !

Ich halte große Stücke auf ihn - Bardzo go cenię /  Wiele sobie po nim obiecuję

Er hält das Steuerrad fest - On mocno trzyma ster

Haltet den Dieb ! Łapać złodzieja !

Sie hält mit uns (zu uns) - Ona jest po naszej stronie

Nichts konnte ihn hier halten - Nic nie było go tu w stanie zatrzymać

Vielleicht hält sich das Wetter bis morgen - Być może pogoda utrzyma się do jutra