Wybierz język witryny

20_lekcja dwudziesta-materiały-słownictwo

Opublikowano w Funkcje czasownika


· drut · der Draht
· trucizna · das Gift
· ceramiczny · keramik
· materiał · der Stoff
· izolacja · die Isolation
· porowatość · die Porosität
· wełna · die Wolle
· drewno · das Holz
· włóko szklane · das Fiberglass
· drewno · das Holz
· włókno · die Fasern
· beton · der Beton
· stal · der Stahl
· folia · die Folie
· guma, kauczuk · der Gummi
· szkło · das Glass
· pręt · die Stange, der Barren
· glin · das Aluminium
· surowiec · das Rohmaterial
· ciekły metal · geschmolzenes Metall