21_lekcja dwudziesta pierwsza- materiały

Opublikowano w Funkcje czasownika


· der Draht · drut
· Es ist aus Draht gemacht. · To jest wyprodukowane z drutu.
· die Stange, der Barren · pręt
· Brauchen Sie einen runden oder eckigen
Barren?
· Potrzebuje Pan/Pani pręt okrągły czy
kanciasty? Potrzebują Państwo pręt okrągły czy
kanciasty?
· das Holz · drewno
· Die Kisten sind aus Holz. · Pudełka są zrobione z drewna.
· das Rohmaterial · surowiec
· Woher bringen Sie das Rohmaterial? · Gdzie pozyskuje Pan/Pani surowiec? Gdzie
pozyskują Państwo surowiec?
· der Beton · beton
· Es besteht aus Beton. · To jest wyprodukowane z betonu.
· die Folie · folia
· Verpacken Sie es mit der Schutzfolie. · Niech Pan/Pani opakuje to w folię ochronną.
Niech Państwo opakują to w folię ochronną.
· der Stoff · materiał
· Ist es aus Stoff? · Czy to jest wyprodukowane z materiału?
· die Fasern · włókno
· Es ist mit einem optischen Fasern verbunden. · Jest to powiązane światłowodem.
· das Fiberglass · włóko szklane
· Es ist aus Fiberglas hergestellt. · Wykonane jest to z włókna szklanego.
· die Wolle · wełna
· Fügen Sieu noch Naturwolle dazu? · Dodaje Pan/Pani jakiejś wełny naturalnej?
· keramik · ceramiczny
· Jede Keramikeinsätze sind sehr zerbrechlich. · Jakiekolwiek wkłady ceramiczne są bardzo
kruche.
· der Stahl · stal
· Es besteht aus Stahl. · Jest to wyprodukowane ze stali.
· das Holz · drewno
· Wir müssen es in Holzkisten geben. · Musimy umieścić to w drewnianych
skrzynkach.
· das Glass · szkło
· Da sind auch einige Glaskomponenten. · Są tam również części ze szkła.
· der Gummi · guma, kauczuk
· Besteht es aus Gummi? · Czy to jest wyprodukowane z kauczuku?
· das Aluminium · glin
· Wie ist das Verhältnis zwischen Aluminium
und Legierung?
· Jaki jest stosunek glinu do stopów?
· die Isolation · izolacja
· Die Isolation ist nicht ausreichend. · Izolacja jest niewystarczająca.
· das Gift · trucizna
· Wer ist für die Arbeit mit Gift autorisiert? · Kto ma uprawnienia do pracy z truciznami?
· die Porosität · porowatość
· Die innere Porosität ist zu hoch. · Porowatość wewnętrzzna jest zbyt wysoka.
· geschmolzenes Metall · ciekły metal
· Das geschmolzene Metall ist sehr heiss. · Ciekły metal jest bardzo gorący.