machen - robić

Opublikowano w Funkcje czasownika

Die Mutter machte das Essen - Matka przygotowała posiłek

Er hat sich schnell aus dem Staube gemacht - Znikł / Zmył się szybko

Was macht das  ? Ile płacę (za wszystko) ?

Wir machten uns früh auf die Beine - Wyruszyliśmy wcześnie

Das macht nichts - Nie szkodzi

Bis morgen lässt sich die Arbeit nicht machen - Tego nie da się zrobić do jutra

Sie machten alles zu Geld - Sprzedawali wszystko

Jetzt mach endlich einen Punkt ! Skończ w końcu / wreszcie !

Dieser Film ist gut gemacht - Ten film jest dobrze zrobiony

Dieser Schüler macht sich langsam - Ten uczeń powoli się podciąga / rozwija się powoli