meinen - myśleć, sądzić

Opublikowano w Funkcje czasownika

die Meinungsverschiedenheit - różnica zdań

die Meinungsäußerung - wyrażenie swego zdania

einer Meinung sein - być jednomyślnym

die öffentliche Meinung - opinia publiczna

die Meinung - zdanie, sąd, opinia

die Meinungsaustauch - wymiana myśli

jemandem die Meinung sagen - powiedzieć komuś co się o danej sprawie myśli

Das will ich meinen ! - Też tak sądzę ! Oczywiście, że tak jest !

Sie meinten es wirklich gut - Oni mieli jak najlepsze zamiary

Heute meint die Sonne es gut mit uns - Dzisiaj słońce jest nam życzliwe

Was meinen Sie dazu ? Co pan o tym sądzi ?

Mit dieser Bemerkung waren wir gemeint - Ta uwaga była skierowana pod naszym adresem

Er meinte sich im Recht - Był przekonany, że ma rację

Er hat es nicht so gemeint - On nie to miał na myśli