melden - informować, meldować

Opublikowano w Funkcje czasownika

die Abmedlung - odmeldowanie się

die Anmeldung - zameldowanie

die Unfallmeldung - zgłoszenie wypadku

die Meldung - meldunek

die Meldepflicht - obowiązek uzyskania zameldowania

die Meldeschluss - koniec okresu zgłoszeń

Er wurde der Polizei gemeldet - Złożono do niego doniesienie na policji

Es werden Kämpfe in Bosnien gemeldet - Dochodzą meldunki o walkach w Bośni

Am Telefon hat sich niemand gemeldet - Nikt nie odbiera teleefonu

Ich möchte einen Diebstahl melden - Chciałbym zgłosić kradzież

Sie wurden als vermisst gemeldet - Uznano ich za zaginionych

Ich melde mich bald zur Prüfung - Wkrótce zgłoszę się do egzaminu

Er hat nichts zu melden - On tu nie ma nic do powiedzenia

Der Hunger meldete sich bei uns - Odczuliśmy głód