mieten - brać w leasing, najmować

Opublikowano w Funkcje czasownika

der Mieter - najemca

der Mietpreis - opłata, czynsz, koszt najmu

die Miete - koszt najmu, czynsz

der Mietvertrag - umowa o najem

die Autovermietung - wypożyczalnia samochodów

das Mietshaus - kamienica czynszowa

der Mietkauf - leasing, dzierżawa

der Mietherr, Vermiter - wynajmujący

das Mietauto - samochód w leasingu, taksówka

vermieten - wynająć komuś

Ein Detektiv wurde gemietet - Wynajęto detektywa

Das ist nicht mein Auto, Ich habe es gemietet - To nie jest mój samochód, Ja go sobie pożyczyłem

Nachdem er es gemietet hatte, renovierte er es  - Po najęciu domu wyremontował go

Diese Wohnung miete ich - Najmę to mieszkanie

Wenn er mehr Geld gehabt hätte, hätte er ein größeres Haus gemietet - Gdyby miał więcej pieniędzy, wziąłby większy dom w najem

Für ein Jahr mietete er unser Haus - Wynajął nasz dom na rok