mögen - chcieć, lubić

Opublikowano w Funkcje czasownika

die Möglichkeit - możliwość

etwas möglich machen - coś (komuś) umożliwić

so schnell wie möglich - tak szybko, jak to możliwe

möglich - możliwe

möglichst bald - możliwie szybko

keine Möglichkeit - nie ma żadnej możliwości

Ich mag lieber Bier - Wolę piwo

Das mag wohl sein ! - Może i tak jest !

Sie mochten gerne Fleisch - Jadali chętnie / lubili mięso

Mögen Sie keinen Wein ? - Nie lubi pan wina ?

Der Fluss mochte etwa 100m breit sein - Rzeka mogła mieć około 100m szerokości

Wer mag das sein ? Kto to może być ?

Das Essen mochte ich nicht - Jedzenie mi nie smakowało

Ich möchte aus der Haut fahren -  O mało nie wyskoczyłem ze skóry