müssen - musieć

Opublikowano w Funkcje czasownika

Viel Zeit müsste man haben - Trzeba by mieć mnóstwo czasu

Wann musst du morgens aufstehen ? - O której musisz wstać co rano ?

Gestern musste ich verreisen - Wczoraj musiałem wyjechać

Es ist kein Muss dabei - Nie ma w tej sprawie żadnego przymusu

Muss ist eine harte Nuss - Jak trzeba to trzeba

Heute hat er nicht arbeiten müssen - Dzisiaj nie musiał pracować

Sie müssten eigentlich bald kommen - Należy się ich niebawem spodziewać

Das musste ja so kommen ! - To musiało się tak skończyć

Was sein muss, muss sein ! - Będzie co ma być

Wir hätten es wissen müssen -Powinniśmy byli to wiedzieć