Wybierz język witryny

reiben - trzeć

Opublikowano w Funkcje czasownika

die Reiberei - konflikt

die Reibung - ocieranie, tarcie, pocieranie

die Reibe - tarka

reibungslos - gładko, bez zacięć

die Abreibung - nagana, otarcie

das Reibeisen - tarka metalowa

sich aufreiben - eksploatować się, nadwyrężać swoje siły

Er rieb es mir immer wieder unter die Nase - Stale mi to wytykał

Er hat den Käse gerieben - Starł ser na tarce

Man rieb ihm den Rücken - Masowano mu plecy

Bei meinem Verlust rieb er sich freudig die Hände - Zacierał ręce z radości, kiedy poniosłem stratę

Reiben Sie die Salbe auf die Haut ! Proszę wetrzeć maść w skórę !

Sie reibt sich ständig an ihren Nachbarn - Ona ma ciągle zatargi ze swoimi sąsiadami

Sie rieben sich die Augen - Przecierali oczy ze zdumienia

Der Kragen reibt - Kołnierzyk ociera