Wybierz język witryny

reisen - podróżować

Opublikowano w Funkcje czasownika

der Reisepass - paszport

das Reisebüro - biuro podróży

die Reise - podróż

der Reisescheck - czek podróżny

reiselustig - kochający podróże

die Reisegesellschaft - grupa podróżnych, wycieczka

sich auf die Reise machen - wyruszyć w podróż

Er reiste gern in fremde Länder - Chętnie odwiedzał obce kraje

Ich reise zum Vergnügen - Podróżuje dla przyjemności

Ich würde gern viel mehr reisen - Chętnie bym częściej podróżował

Reisen Sie geschäftlich ? Czy pan podróżuje w interesach  ?

Wir sind mit der Bahn gereist - Odbyliśmy tę podróż pociągiem

Wohin reist ihr im Urlaub ? Dokąd jedziecie na urlop ?

Sie reiesten von Köln über Berlin nach Moskau - Jechał z Kolonii przez Berlin do Moskwy