Wybierz język witryny

rennen - gnać, ścigać się, biec z wysiłkiem

Opublikowano w Funkcje czasownika

der Renner - szlagier, hit

das Rennen machen - odnieść sukces, wygrać

das Rennen - bieg, wyścigi

das Wettrennen - zawody, wyścigi

das Pferderennen - wyścigi konne

der Rennfahrer - kierowca wyścigowy

das Autorennen - wyścigi samochodowe

die Rennbahn - tor wyścigowy

Sie ist in ihr Verderben gerannt - Zmierzała szybko ku swojej zgubie

Rennen Sie doch nicht so schnell ! - Niech pan nie biegnie tak szybko !

Er rennt dauernd zum Arzt - Ciągle biega do lekarza

Sie hätte sich für ihn die Beine aus dem Leib gerannt - Nie szczędziłaby dla niego żadnego wysiłku

Er rannte so schnell er konnte - Gnał/biegł ile sił w nogach

Wir haben uns die Köpfe blutig gerannt - Zwalczaliśmy się bezlitośnie

Würden Sie eine Meile in fünf Minuten rennen ? Czy przebiegnie pan jedną milę w pięć minut ?

Sie haben alles über den Haufen gerannt - Poprzewracali wszystko