Wybierz język witryny

sein - być

Opublikowano w Funkcje czasownika

das Sein, das Dasein - byt, istnienie, egzystencja

das Kranksein - być chorym, chorowanie, choroba

das Reichsein - bycie bogatym, bogactwo

Er ist schon 80 Jahre alt - Ma już 80 lat

Muss das denn sein ?  Czy to jest rzeczywiście konieczne ?

Sei still ! Bądź cicho !

Wo bist du gewesen ? Gdzie byłeś ?

Das wär's ! To by było na tyle / Wystarczy !

Sind Sie morgen zu Hause ? Czy będzie pan jutro w domu ?

Sie war früher Lehrerin - Była dawniej nauczycielką

Was ist mit ihm ? Co z nim ? / Co się z nim dzieje ?

Wenn er nicht gewesen wäre, wäre ich ertrunken - Gdyby nie on, byłbym się utopił

Mir ist heute nicht nach Arbeit - Nie mam dziś w ogóle ochoty do pracy