Wybierz język witryny

setzen - sadzać, siadać

Opublikowano w Funkcje czasownika

sich widersetzen - sprzeciwiać się

sich durchsetzen - przeforosować swoje zdanie

fortsetzen - kontynuować

übersetzen - przetłumaczyć

Wir hatten uns gerade gesetzt, als er kam - Właśnie usiedliśmy, gdy przyszedł

Was hast du dir in den Kopf gesetzt ? Coś ty sobie wbił do głowy ?

Das Gerücht wurde von ihm in die Welt gesetzt - On rozpuścił tę plotkę

Bitte, setzten Sie sich doch ! Proszę, niech pan usiądzie !

Die Gefangenen wurden auf freien Fuß gesetzt - Więźniów uwolniono

Setz bitte den Stuhl an den Tisch ! Przysuń krzesło do stołu !

Er setzte alles daran zu gewinnen - Zaangażował wszystkie środki żeby wygrać

Hast du den Topf auf den Herd gesetzt ? - Czy postawiłeś garnek na kuchence ?

Wann setzen Sie sich zur Ruhe ? Kiedy przechodzi pan na emeryturę ?