Wybierz język witryny

sollen - powinność, mieć obowiązek

Opublikowano w Funkcje czasownika

Er sollte eigentlich zu Hause bleiben - Właściwie powinien zostać w domu

Der Film soll sehr gut sein - Ten film podobno jest bardzo dobry

Was soll's ! - Mam to w nosie / A niech tam !

Sie sollten sich schämen - Powinni się wstydzić

Das hätte er nicht tun sollen - Tego nie powinien był robić

Sie sollen es getan haben - Podobno oni to zrobili

Du sollst sofort kommen ! Masz natychmiast przyjść !

Sollte es regnen, dann bleiben wir hier - Gdyby padało, zostaniemy tutaj

Er sagte, ich sollte nicht auf ihn warten - Powiedział, że nie muszę na niego czekać / żebym na niego nie czekał

Sollte das wahr sein ? Czyżby to była prawda "

Wozu soll das gut sein ? Po co to komu ? Jaki to ma sens ?