Wybierz język witryny

sitzen - siedzieć

Opublikowano w Funkcje czasownika

die Sitzung - posiedzenie

der Sitz - siedzenie, siedziba

sitzen lassen - opuścić kogoś

sitzen bleiben - powtarzać klasę

Auf diesem Stuhl saß er jeden Tag - Codziennie siadywał na tym krześle

Der Schreck saß mir in den Gliedern - Przerażenie nie opuściło mnie

Ich habe heute eine Stunde beim Doktor gesessen - Przesiedziałem dziś godzinę u lekarza

Wir sitzen alle in einem Boot - Znajdujemy się w jednakowej sytuacji

Sitzen Sie bequem ? Czy siedzi pan wygodnie ?

Er sitzt schon seit drei Jahren - On siedzi już od trzech lat

Dein Kleid sitzt tadellos - Twoja sukienka świetnie leży

Ich würde gern den ganzen Tag in der Sonne sitzen - Chętnie siedziałbym cały dzień na słońcu

Wir sitzen hier in einem winzigen Dorf - Tkwimy tu w małej wiosce

Er saß am längeren Hebel - On miał większą władzę